Johdon coaching

Kehitämme organisaatioiden johtajuutta ja johtajia yksilöinä

Johtaja on usein tehtävässään varsin yksin. Mahdollisuus saada tukea, sparrausta omille ajatuksille ja ymmärtää itseään syvällisemmin tulisi olla jokaisen johtajan oikeus. Reflektointikyky on nyt ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi alasta riippumaton yleistaito.

Johdon coaching harjoituttaa tutkitusti reflektointikykyä ja kehittää mielitajua.

 

Ota yhteyttä

 

Miksi?

Oman toiminnan reflektointi

Johdon coaching on tarkoitettu oman ajattelun ja toimintatapojen reflektointiin johtajana kehittymisen tueksi. Pysyvät uudistukset johtamistavassa johtavat parempaan työntekijä- ja kollegakokemukseen ja tätä kautta parempiin liiketoiminnan tuloksiin.

Ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä on välttämätontä hyvälle johtajuudelle. Ulkopuolinen coach auttaa venyttämään ajattelua, kirkastamaan eri näkökulmia sekä toimii sparrausapuna haastavissa paikoissa. Coach auttaa kehittämään toimintaa strategisten tavoitteiden mukaisesti ja tarjoaa tuen myös keskeisiin toimintakulttuuriin ja henkilöstöön liittyviin kysymyksiin. Tapaamisissa opitaan paremmin ymmärtämään omaa käyttäytymistä ja omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä, jotka ovat välttämättömyys hyvälle johtajuudelle.

extraimage

Miten?

Olemme tukena johtajuusmatkalla

Johdon coachingissa tapaamisia on tyypillisesti 5-10 kpl ja ne ovat kestoltaan 1-1,5 h. Tapaamiset voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisina. 

Johdon coachina toimii kokenut liiketoimintalähtöinen organisaatiopsykologi. Kaikilla coacheillamme on psykologisen osaamisen lisäksi monipuolinen liiketoiminnan ja johtamisen tuntemus sekä oma kokemus esimiestehtävissä. Asiantuntijamme ovat tukeneet johtajia erilaisissa tilanteissa niin lyhyempikestoisissa coachingeissa ja terapioissa, kuin olleet osana johtajan tukiverkostoa säännöllisesti ja vuosien ajan.

extraimage

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 1000 yritystä valtakunnallisesti

 

”“Olen älyttömän ylpeä meistä kaikista – saimme todella paljon aikaiseksi. Yhdessä saimme rakennettua luottamuksen ilmapiirin, avoimuuden, jossa meidän oli helppo käsitellä asioita. Oma sisäinen energiani on nyt myös tämän prosessin uudistusten myötä paremmalla tasolla. Kehitysprosessin hyötyjä meille oli mm. seuraavat: työskentelymme systemaattisuus ja fokus on vahvistunut, uudistamisen kautta saimme lisäksi erilaisuutemme paremmin hyötykäyttöön koko organisaatiota ajatellen. Ymmärrämme ja tunnemme johtoryhmänä toisiamme nyt paremmin ja olemme ns. samalla sivulla.”

– Petri Grandell, CEO, Oy Brynolf Grönmark Ab

     
    
         


Laita viestiä lomakkeella tai ota yhteyttä suoraan Anniin.