Heltin uniikki mielenpolun palvelukokonaisuus

Monissa organisaatioissa – ehkä siellä sinunkin työpaikallasi – on jo pidempään havaittu erilaisia mielen pahoinvoinnin oireita? Työntekijät saattavat kertoa kuormittumisesta. Osa kärsii työuupumuksesta, joku taas sinnittelee viimeiseen asti puolitehoilla. 

Mielen kuormitus näkyy myös tilastoissa – vuonna 2020 mielenterveyden häiriöt olivat yleisin syy Kelan maksamaan sairauspäivärahaan ja yleisin sairausryhmä työkyvyttömyyseläkkeille. Ajatustyöläisten työterveydessä kirjoitetuista sairauspoissaoloista 59,1 % oli mielenterveysperusteisia.

Kattava mielen tukipalveluiden tarjonta on noussut yhdeksi tärkeimmistä työsuhde-eduista, joita ajatustyöläinen haluaa työpaikalta. Pidä huolta henkilöstösi tärkeimmästä pääomasta – siitä hyötyy paitsi liiketoiminta, myös työyhteisö ja yksilö.

 

Ota yhteyttä

Uniikki palvelukokonaisuus työpaikkojen ja ihmisten tueksi

Mikä on Heltin mielenpolku?

Meillä jokaisella on sama pää töissä ja kotona. Työkuormitus näkyy kotona. Kodin huolet ja kuormitus näkyvät työpaikalla. Kun ihmisen mieli ei ole huippukunnossa, se näkyy työtehon, työn tuottavuuden, motivaation ja luovuuden laskuna. 

Me Heltissä olemme vuosia tehneet töitä ajatustyöpaikkojen ja ajatustyöläisten kanssa. Mielenterveyden tuki ja mielen hyvinvoinnin tukeminen työpaikoilla on noussut vuosien varrella yhdeksi tärkeimmistä elementeistä menestyvien ja hyvinvoivien yritysten, työyhteisöjen ja ihmisten takana. Siksi päätimme muotoilla Mielenpolun palvelukokonaisuuden, joka tukee niin organisaatiota kuin yksilöäkin. 

Heltin Mielenpolun palvelut ovat saatavissa niin kaiken kokoisille yrityksille. Varaa juttuhetki, laadimme sinun työpaikkasi tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden palveluistamme.

Ota yhteyttä

extraimage

Me Heltin ajatustyön ja mielen hyvinvoinnin ammattilaiset tarjoamme eri tasoisia mielen hyvinvointia tukevia palveluita saman katon alta lähtien kevyemmästä Mindy-mielenhuollosta ja lyhytterapiasta aina pitkäkestoisiin psykoterapiohin asti. Heltin mielenhuollon palvelut tukevat yhteisöä, yksilöä sekä työkyyvyn tiedolla johtamista.

Yksilöiden näkökulmasta Heltin Mielenpolun palveluiden tarkoituksena on varmistaa, että jokaisen mieli saa tarvitsemansa tuen, palvelut kehittävät työntekijöiden mielen taitoja ja lisäävät resilienssiä. Työpaikoille ja johdolle sekä HR:lle tarjoamme palvelukokonaisuuden, joka juttelee muiden työkykyä tukevien palveluiden kanssa ja palvelut muodostavat kokonaisuuden. Palveluidemme avulla mieltä tuetaan entistä varhaisemmassa vaiheessa eikä kukaan ei jää työpaikalla väliinputoajaksi tai vaille tarvitsemaansa mielen tukea – ja myös mielen palveluista saadaan tietoa työkykyjohtamisen, organisaation ja johtamisen kehittämisen tueksi.

Palveluita, jotta sinun työpaikallasi jokaisen mieli olisi turvattuna ja saisi tarvitsemansa tuen

Esimerkkejä mielen tukipalveluistamme

Mindy mielenhuolto

Palvelu, joka huoltaa yksilöä ja organisaatiota. Matalan kynnyksen mielenhuoltoa eri elämäntilanteissa kokeneen mielen ammattilaisen kanssa ja dataan perustuvaa organisaatiosparrausta työpaikoille. Myös esihenkilöille kohdennetut mielenhuollon teemapaketit.

Mindy mielenhuolto

Luennot ja valmennukset

Heltin organisaatiopsykologit ja työterveyspsykologit valmentavat erityisesti esihenkilöiden, johtajien ja työkykyjohtamisesta vastaavien mielen hyvinvoinnin johtamisen taitoja.

Luennot ja valmennukset
Työkykyjohtaminen

Terapiat

Tavoitteellista, mutta silti pintaa syvemmälle ulottuvaa muutostyöskentelyä silloin, kun työkyky on riskissä mielen hyvinvoinnin haasteiden, kuten uupumukseen, elämänkriisin tai ahdistuneisuuden vuoksi.

Lyhytterapiat
Johtajaterapiat

Omahoidolliset palvelut

Syksyllä 2022 julkaisemme mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tietopankin, josta löytyy tietoa, itsehoidollisia vinkkejä sekä jatkossa myös verkkokursseja. Tietopankki soveltuu esimerkiksi työpaikkojen käytettäväksi ja hyödynnettäväksi.

Heltin Mielenpolun palvelut täydentävät Heltin ajatustyöläisiin erikoistuneen työterveyden palveluita. Voit hankkia yritykseesi Heltin Mielenpolun palveluita yksittäisinä palveluita tai palvelukokonaisuuksina vaikka sinulla olisi jokin muu kuin Heltin työterveys.

Onko kattava mielen tukipalveluiden kokonaisuus työnantajalle kuluerä?

Mitä hyötyä mielen tukipalveluista on organisaatiolle?

 

Välittömät säästöt

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat poissaolot maksavat työnantajalle vuosittain viisinumeroisia summia työntekijää kohden.

On silkkaa säästöä varmistaa, ettei yksikään työntekijä joudu sairaslomalle työperäisten mielenterveyshaasteiden vuoksi. 

 

Välilliset säästöt

Ei riitä, että estetään burnout. Pienempikin ylikuormitus vähentää työn tuottavuutta, työteho, toimintakykyä ja motivaatiota.

Kun työntekijöiden mieltä huolletaan säännöllisesti, näkyy se tunnusluvuissa, liiketoiminnassa ja asiakaskokemuksessa*

 

Osaajapito ja houkuttelu

Työpaikkoja valitaan ja hylätään jo nyt sen mukaan miten hyvin organisaatio pitää huolta ajatustyöläisen jaksamisesta, mielestä ja hyvinvoinnista.

Mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen satsaa- minen työsuhde-etuna houkuttelee ja pitää ne parhaimmat osaajat.

Ajatustyön ja mielen hyvinvoinnin moniammatillinen asiantuntijajoukko

Miksi Heltin mielenpolun palvelut?

Me Heltissä olemme ajatustyön asiantuntijoita ja mielen hyvinvointi on erityinen painopisteemme. Meillä työskentelee terapeutteja, psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, organisaatiopsykologeja ja business coacheja. Heltin lyhytterapeutit ovat kouluttautuneet työterveyspsykologin pätevyyden lisäksi lyhyterapeuttiseen työskentelyyn. Helttiin kuuluva Shortumin koulutustalo on erittäin arvostettu lyhytterapeuttisen työotteen kouluttaja ja uranuurtaja.

Heltin Mielenpolun palvelut mahdollistavat ajatustyöntekijän ja ajatustyön haasteiden ymmärryksen pysymisen keskiössä, sekä hoidon mukautumisen tiiviiksi osaksi työterveyden prosesseja. Näin työntekijän työkyvyn tukeminen pysyy mahdollisimman lähellä omaa moniammatillista terveystiimiä.

Meille on tärkeää kehittää työpaikoista paremmin mieltä ja mielen hyvinvointia tukevia. Siksi useisiin Mielenpolun palveluihimme, kuten Mindy mielenhuoltoon, sisältyy myös organisaatiosparrausta organisaatiopsykologien johdolla.

extraimage

Jutellaanko lisää mielen tukipalveluista?

Ota yhteyttä Kimmoon

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.