ASIAKASTARINAT

DARE TO LEAD – johtamisen kehittämisohjelma

CASE TRAPLIGHT

Silmiäavaava syväsukellus johtajuuteen auttoi koko yritystä kukoistamaan

Traplight Games on suomalainen mobiilipelien kehittäjä ja tuottaja, jonka kotipaikka on Tampere.

Traplight on perustettu vuonna 2010 ja sen kansainvälinen tiimi koostuu tällä hetkellä lähes 40 henkilöstä. Traplightin menestyksen salaisuus piilee heidän selkeässä visiossaan sekä mobiilipelimarkkinoiden syvässä tuntemuksessa. Tämän lisäksi yrityksessä on sitouduttu kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tavoitteet on asetettu niin peleille, tiimityölle kuin koko toiminnalle.

Kasvaakseen ja menestyäkseen yrityksen henkilöstön ja johdon välillä on kuitenkin vallittava luottamus toisiaan kohtaan. Johdon on myös osattava inspiroida, motivoida ja kannustaa henkilöstöään tuloksekkaaseen työskentelytapaan esimerkein ja positiivisen palautteen avulla.

Mitä kävi, kun TrapLight osallistui Heltin johtajuuden kehittämisohjelmaan? Ohjelman tuloksena syntyivät yrityksen uudet arvot, jotka ohjaavat TrapLightin koko toimintaa, toimivat työskentelyn kulmakivinä ja edesauttavat yrityksen matkaa menestykseen.

Lue Traplightin asiakastarina Dare to Lead-ohjelmasta ja siitä, miten suuri merkitys itsetuntemuksella ja luottamuksella on yrityksen menestykselle.

”Koulutus lisäsi luottamusta itseemme ja välillämme. Ohjelman aikana pystyimme myös rikkomaan joitain rajoittavia uskomuksiakin. Työpajoissa ihmiset pystyivät olemaan avoimia ja näyttämään myös haavoittuvan puolensa.”

Kukoistavan yrityskulttuurin rakentaminen alkaa inspiroivasta johtajuusajattelusta

Positiivista energiaa ja rajoittavien uskomusten rikkomista

Dare to Lead -johtajuuden kehittämisohjelman tavoitteena oli tarkastella johtamisen periaatteita ja luoda yhteistä ymmärrystä yrityksen johtajuuskulttuurista ja siitä, mitä johtajilta odotetaan yksilötasolla.

Johtajuusajattelun lisäksi ohjelmassa pureuduttiin kehittämään osallistujien esihenkilövalmiuksia, sekä kehittämään itsetietoisuutta ja itsetuntemusta kriittisten tilanteiden sekä henkilöstökokemuksen näkökulmista. 

Valmennus auttoi rikkomaan rajoittavia uskomuksia ja vahvisti esihenkilöiden luottamusta niin toisiinsa, kuin itseensä. Workshop-työskentelyn aikana ihmiset uskalsivat myös heittäytyä ja näyttää itsestään herkän ja haavoittuvankin puolensa.

Valmentajan avulla yrityksen arvoja tutkittiin ja pohdittiin, tukevatko ne yrityskulttuuria.

”Tämä koko ohjelma ja se kuinka Heltin valmentaja ohjasi meitä, vahvisti itseluottamustamme. Valmentajan avulla ymmärsimme olevamme toimiva tiimi täynnä potentiaalia! Ohjelma on auttanut meitä kukoistamaan sekä tiimitasolla että ihan koko organisaation tasolla.”

Riku Rakkola
Toimitusjohtaja 
TrapLight Oy

Strategiaan, kulttuuriin ja visioon sitoutuminen

Valmennus tuki tiimihenkeä ja luottamusta

Ohjelman avulla kaikkien silmät avautuivat sille, mitä todellinen johtajuus on ja miten suuri merkitys vuoropuhelulla, kannustavalla palautteella ja positiivisuudella onkaan mm. tiimin yhteishengelle ja motivaatiolle.

Jo toisen workshop-kerran jälkeen yritys uudisti arvonsa yhdessä valmentajan kanssa, joka opasti myös arvojen jokapäiväisessä näyttämisessä ja käyttämisessä. Nykyiset arvot edustavat yrityksen todellisia arvoja ja toimintakulttuuria paremmin sekä tukevat ja muistuttavat yhteisestä tavoitteesta. Arvot toimivat myös hyvänä päivittäisenä muistutuksena siitä, että yhdessä TrapLightissä pystytään mihin vain: tiimi on täynnä potentiaalia ja valmennuksen aikana koko porukka puhkesi kukkaan. 

 

extraimage

”Valmentaja sai valettua meihin itsevarmuutta ja kasvatettua keskinäistä luottamusta koko henkilöstön kesken”

Haluatko saada uutta näkökulmaa ja tukea johtajuuteen?

Ota yhteyttä Siniin tai laita meille viesti lomakkeen kautta!