ASIAKASTARINAT

DARE TO CARE - Yrityskulttuurin kehittämisohjelma

CASE CITEC

Virtuaalinen koulutusohjelma aitojen kohtaamisten ja yhteisöllisyyden merkityksestä

Citecin Suomen haara on yksi Suomen johtavista insinööripalveluiden ja teknisen dokumentoinnin yrityksistä yli 30 vuoden kokemuksella ja työllistää tällä hetkellä noin 400 asiantuntijaa. Yritys on niittänyt vahvaa menestystä myös kansainvälisesti ja globaali resursointi kuuluukin yrityksen toiminnan kulmakiviin.

Citecin insinöörit tarjoavat sekä vahvaa käytännön tietoa esimerkiksi koneenrakennuksesta että vankkaa teoreettista osaamista. Lujan asiantuntijuuden ja kansainvälisyyden hyödyntämisen lisäksi yrityksen menestystä siivittää tehokas viestintä asiakkaiden ja projektitiimien välillä niin Suomessa, kuin muissakin Citec-maissa.

Yrityksessä haluttiin panostaa entistä enemmän työhyvinvoinnin ja arvopohjaisen johtajuuden tukemiseen, psykologiseen turvallisuuteen, sekä aitojen, positiivisten vuorovaikutstilanteiden lisäämiseen. Virtuaalisessa Dare to Lead -yrityskulttuurin kehittämisen koulutusohjelmassa sukellettiin mm. edellä mainittuihin teemoihin.

Millainen kokemus koulutusohjelma oli yritykselle ja millaisia vaikutuksia sillä oli? Lue Citecin asiakastarina.

Ripaus ihmisläheisyyttä taloudellisen ajattelutavan tueksi

Tunteet ja psykologinen turvallisuus kulkevat käsi kädessä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kanssa

Dare to Care, eli ”uskalla välittää” -koulutusohjelma järjestettiin Citecille virtuaalisesti ja koulutukseen osallistuikin yli 100 esihenkilöä ja projektipäällikköä. Yrityksen vahvaan taloudelliseen ajattelutapaan haluttiin tuoda laajempaa ymmärrystä myös ihmisläheisestä näkökulmasta ja siitä, miten suuri merkitys aidoilla välittävillä kohtaamisilla onkaan työhyvinvoinnille ja yhteisöllisyydelle. 

Koulutuksen tavoitteina oli lisätä sekä yksilöllistä että yhteistä ymmärrystä psykologisesta turvallisuudesta, välittämisestä ja arvopohjaisesta johtajuudesta sekä niiden yhteisvaikutuksesta työntekijän työhyvinvointiin, sitoutumiseen, tuottavuuteen ja asiakkaan saamaan arvoon. 

extraimage
extraimage

Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä hybridijohtamiseen

"Aikansa arvoinen ja merkittävä koulutus"

Yrityksestä kerrottiin, että Dare to Care-koulutusohjelma oli paitsi aikansa arvoinen mutta myös hyvin merkittävä, sillä Citecissä ei ollut aiemmin ollut vastaavia koulutuksia. Välittämisen ja tunnejohtamisen teemaan sai rauhassa perehtyä ja aiheisiin tutustuttiin erilaisten harjoitusten ja itsereflektoinnin avulla.

Ohjelman aikana osallistujat saivat hyviä käytännön vinkkejä myös etätyöhön ja johtajuuteen nopeasti muuttuvan maailman haasteissa. Erityisen innostavaksi koettiin sekä tutkittuun tietoon pohjautuvan infon ja johtajuuden käytännön vinkkien kuuleminen ja omien ajatusmallien reflektointi niiden pohjalta.

Koulutuksen jälkeen Citecin henkilöstön väliset positiiviset kohtaamiset ja välittämistä osoittavat teot ovat lisääntyneet. Ja esihenkilöiden sekä heidän tiimiensä työhyvinvointi ja työn imu on kasvanut. Voidaankin siis sanoa, että koulutuksen jälkeen kulttuurinen liike on alkanut ja Citecin työntekijät ovat pienten jokapäiväisten tekojen kautta omaksuneet ihmisläheisen ja välittävän asenteen osaksi työkulttuuria.

 

 

Osallistujien suusta

Mitä koulutuksesta sanottiin?

”Etäkoulutus oli ehdottomasti aikansa arvoinen ja tärkeä insinööreillemme etenkin välittämisen teeman reflektoinnin kannalta ja varsinkin, koska meillä ei ole aiemmin ollut vastaavia koulutuksia.”

”Koulutus sisälsi huiman skaalan erilaisia harjoitteita ja menetelmiä, tutkittua tietoa ja käytännön esimerkkejä. Harjoitus, jossa teemaa tarkasteltiin tarinallisuuden kautta koettiin erityisen vaikuttavaksi.”

”Ylemmän johdon osallistuminen ohjelmaan oli ohjelman vaikuttavuuden kannalta merkittävä asia. Osallistujien palautteet olivat myös erinomaisia. Onnistunut kokonaisuus.”

Haluatko saada uutta näkökulmaa ja tukea johtajuuteen?

Ota yhteyttä Siniin tai laita meille viesti lomakkeen kautta!