Terveys ja hyvinvointi

Heltti | 25.2.2016

Väitöskirja palvelumuotoilusta: Eläköön terveysvallankumous!

Työterveyspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen

Älyteknologian hyödyntäminen

Alalla vallitsevien toimintatapojen ja kulttuurin haastaminen 

Voisiko olla herkullisempaa ympäristöä tutkimuksen tekemiselle? Teen palvelumuotoiluun liittyvää väitöskirjatutkimustani Heltissä. Kerään aineistoani haastattelemalla helttiläisiä sekä Heltin yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Osallistun myös Heltin arkeen sekä havainnoin palveluprosessin suunnittelua ja toteuttamista.

Nykyään palvelumuotoilu ymmärretään yhä yleisemmin yrityksen strategisena voimavarana, joka vaikuttaa yrityksen visioon, työntekijöiden tapaan toimia, organisaation identiteettiin ja liiketoimintamalliin. Maailmalla on nähty kuinka perinteiset suuret toimijat ostavat palvelumuotoilutoimistoja ja start-uppeja, sillä pitkään alalla olleiden yritysten voi olla hankalaa nähdä uusia mahdollisuuksia ja muutosten toteuttaminen omassa organisaatiossa on vaikeaa. Toisaalta useiden tutkimusten mukaan yritykset itse uskovat tarjoavansa hyvää palvelua, mutta vain pieni osa asiakkaista on samaa mieltä. Muotoiluajattelu edistää asiakaslähtöisyyttä, nopeaa tuote- ja palvelukehittämistä sekä tarjoaa työkaluja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Ei siis ihme, että palvelumuotoilu ei ole enää vain pienen piirin toimintaa vaan se kiinnostaa yhä suurempaa osaa yrityksistä.

Suomen hyvinvointivaltion kohtalonkysymys on kuinka saamme muutettua luutuneen sairaanhoitokulttuurin kohti terveydenhoitokulttuuria. Terveyspalvelujen edelläkävijänä Heltti tarjoaa hyvän ympäristön palvelumuotoilututkimukselle, sillä sen koko tarina lähti liikkeelle asiakkaiden ymmärtämisestä ja perinteisten toimintatapojen haastamisesta. Helttiläisestä kulttuurista kertoo paljon se, kuinka avoimesti ja innostuneesti he ovat kutsuneet minut mukaan tutkimaan toimintaansa. Ja kun Heltissä ollaan, erityisen tärkeänä pidettiin osallistumista henkilökunnan viikoittaiseen beach volley -hetkeen.

Sirpa Lassila

sirpa.lassila(at)heltti.fi

Kirjoittaja on palvelumuotoilusta innostunut kehittäjä ja oppimisen fasilitaattori, joka toimii lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Sirpa on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän valmistelee väitöskirjaansa palvelumuotoilusta University of Westminsterissä Lontoossa. Sirpa on järjestänyt lukuisia palvelumuotoilukoulutuksia, joissa hän on yhdistänyt pedagogisen osaamisensa palvelumuotoiluun. Hän on työskennellyt myös useissa palvelumuotoiluprojekteissa, joissa on kehitetty yritysten ja julkisen sektorin asiakaslähtöisiä palveluja.