Ajatustyö

Heltti | 3.12.2020

Mari Laari: Tankki täyteen! Näin pidät huolta voimavaratasapainosta

Voimavaroista ja kuormituksesta puhuttaessa on järkevää tarkastella elämää kokonaisuutena, koska meillä on vain yksi voimavaratankki, josta ammennamme energiaa niin työn kuin vapaa-ajan haasteisiin. Toisaalta myös voimavarojen lähteitä voi löytyä niin työstä kuin muustakin elämästä. Kukaan ei voi neuvoa tarkasti mikä juuri sinun voimavarojasi lisää, koska se on yksilöllistä. Jos olisi olemassa yksi oikea tapa elää tasapainoista elämää, se olisi jo keksitty ja opetettu kaikille. Ei siis kannata verrata itseään muihin ja olettaa, että oma tasapainoinen elämä koostuisi samoista elementeistä kuin jonkun toisen.

Voimavaratasapainosta huolehtiminen on erityisen tärkeää nyt, kun mielenterveydestä johtuvat sairauspoissaolot ovat olleet jo useamman vuoden rajussa nousussa, ja haastava maailmantilanne rajoituksineen aiheuttaa monille meistä entistä enemmän kuormitusta. Opi lisää ja saa ideoita voimavaratasapainon huoltamiseen Heltin työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Mari Laarin johdolla HelttiWebinaarin tallenteesta sekä blogikoosteesta!

Lue lisää Marista ja Marin oivaltavista luennoista ja workshopeista

Tunnista voimavarojen ja kuormituksen lähteet

Voimavarojen ja kuormituksen lähteistä voidaan tehdä erilaisia esimerkkilistauksia, mutta ne ovat kuitenkin yksilöllisiä. Mikä kuormittaa sinua, ei välttämättä kuormita ollenkaan jotakuta toista, ja se mistä sinä saat voimavaroja, voi toiselle olla jopa kuormituksen lähde. On siis tärkeää kysyä itseltä, mikä juuri minulle tuottaa energiaa ja voimavaroja? Voit myös kysyä: Mistä saan iloa ja muita positiivisia tunnekokemuksia? Iloitsenko onnistumisista tai voimaannuttaako uusien asioiden oppiminen? Koenko hyvää mieltä muiden ihmisten läsnäolosta tai hyvistä kohtaamisista? Vai voimaannunko siitä, että osaan asettaa rajoja?

Kuormitustekijöihin pääsee käsiksi esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Mikä minua mietityttää iltaisin/öisin tai minkä koen stressaavana? Minkä ajatteleminen hermostuttaa? Mitkä asiat tuottavat turhautumista tai saavat hallinnan tunteen katoamaan? Mitä asioita haluaisin muuttaa elämässäni? Voimavarojen ja kuormituksen lähteiden tunnistaminen auttaa meitä suunnittelemaan tasapainoisempaa elämää, ja tekemään mahdollisia korjaustoimenpiteitä, kun tasapaino järkkyy.

Suunnittele sinun näköisesi elämä

Hyvä elämä on jokaiselle erilaista ja tähän vaikuttaa se, mitä kukakin pitää tärkeänä. Nämä tärkeät asiat voivat myös ajan myötä muuttua, ja siksi onkin hyvä ajoittain pysähtyä kysymään itseltään: Mitä asioita pidän tärkeänä elämässäni? Yksi tapa pohtia näitä on esimerkiksi teemoittaa asiat ihmisiin (läheiset, perhe, työkaverit), tekemiseen (työ, harrastukset, vapaaehtoistyö), tapaan olla ja elää (elintavat, auttaminen, rehellisyys, itsensä kehittäminen) tai ideologioihin (uskonto, politiikka, ekologisuus). Näistä teemoista kannattaa piirtää vaikka ohessa olevan esimerkin mukainen kartta.

Pidä huolta siitä, että nämä tärkeät asiat saavat tarpeeksi huomiotasi. Voisiko joku arvata nämä sinulle tärkeät asiat seuraamalla elämääsi viikon ajan? Näkyvätkö sinulle tärkeät asiat arjen tekoina? Pidätkö nämä kaikki osa-alueet aktiivisesti osana arkeasi?

Seuraa hyvinvointia ja reagoi muutoksiin

Hyvinvoinnin aktiivinen seuranta auttaa huomaamaan muutokset ajoissa. Voit ensin hahmottaa, mistä huomaat voivasi hyvin (ikään kuin liikennevalojen vihreä valo). Nämä vihreät merkitä voivat olla esimerkiksi levollinen uni, ratkaisukeskeinen ote ongelmatilanteisiin, positiivinen mieliala tai kiinnostus muihin ihmisiin. Seuraavaksi määritä, mistä huomaat voimavarojen olevan hiipumassa, eli liikennevalojen keltainen valo. Nämä merkit voivat olla esimerkiksi lievät uniongelmat, ärtyneisyys, hallinnan tunteen katoaminen, tai palautumisen vaikeus. Lopuksi myös punaiset merkit on hyvä hahmottaa, vaikka nämä ovatkin yleensä helpommin havaittavia. Monet keltaiset merkit voivat olla näitä, kun ne muuttuvat vakavammiksi. Esimerkiksi vakavat uniongelmat, työ ei suju ollenkaan tai tunnekontrolli katoaa lähes täysin. Hyvinvoinnin merkkejä kannattaa havainnoida säännöllisesti, esimerkiksi viikoittaisessa hyvinvointikeskustelussa itsensä kanssa, seurantasovelluksen avulla tai päiväkirjalla. Tärkeää on reagoida silloin kun ollaan keltaisella, koska silloin meillä on vielä voimavaroja tehdä vielä tarvittavia muutoksia.

Korjaa tilanne aktiivisesti – yhdessä tai yksin

Kun huomaat voimavarojen olevan hiipumassa, kannattaa pyytää apua. Meillä saattaa olla ajatuksia tai sääntöjä sen suhteen, että on pärjättävä yksin tai emme saa kuormittaa muita ihmisiä omilla ongelmillamme, mutta ei ole oikeasti mitään hyvää syytä olla pyytämättä apua. Sen sijaan avun pyytämisestä on paljon hyötyjä: ongelma yleensä hieman pienenee kun sen jakaa, toinen ihminen voi tarjota tilanteeseen arvokasta uutta näkökulmaa, emme koe olevamme tilanteessa yksin ja toiselle ihmiselle voi tulla hyvä mieli auttamisesta.

Ratkaisu voi joskus olla hyvinkin yksinkertainen, ja siihen voi päästä käsiksi vaikkapa seuraavilla näkökulmilla:
Mikä on pienin teko, jonka voit tehdä lisätäksesi voimavaroja tai vähentääksesi kuormitustekijöitä? Hyödynnä tässä voimavarojen ja kuormituksen lähteiden listaustasi. Pienet teot eivät vaadi paljon ponnisteluja, mutta voivat auttaa alkuun tasapainon korjaamisessa.
Tunnista, mikä tärkeistä elämän osa-alueista vie liikaa tilaa muilta? Tärkeätkin asiat voivat muodostua kuormituksen lähteiksi, jos ne vaativat liikaa tilaa ja syrjäyttävät kaikki muut tärkeät asiat. Tätä tasapainoa voi korjata korostamalla näitä liian vähälle huomiolle jääviä osa-alueita, jolloin energiasyöppö saadaan kuriin kuin huomaamatta. Esimerkkinä tässä voisi olla työ, joka vie huomiota ja energiaa niin työpäivän aikana kuin sen jälkeenkin mielessä pyörivinä ajatuksina tai iltaisin tehtävinä rästihommina. Vastavoimana tässä voikin olla vaikkapa yhteydenpito läheisiin ihmisiin, jonkin kiinnostavan asian opettelu/opiskelu tai vaikkapa käsillä tekemiseen keskittyminen.

Lopuksi muutama monien hyväksi havaitsemat konkreettisen vinkit:

  • Pidä huolta tärkeistä ihmissuhteista: Käytä erilaisia viestinnän keinoja ja päätä, ketä koronaperheeseesi kuuluu
  • Ideoikaa erilaisia kohtaamisia työpaikalla: Asiapitoisten palaverien lisäksi suunnittelua, luovuutta, hassuttelua, höpöttelyä ja vaikka taukojumppahaasteita
  • Onhan elämä muutakin kuin työtä? Miten tyydytän muut tarpeeni, vaikka arki olisikin muuttunut
  • Erottele työ ja vapaa-aika: Missä, milloin ja miten työskentelen – ja missä, milloin ja miten en työskentele
  • Keskity olennaiseen: Aina kun mieli menee kaaokseen, hidasta ja mieti, mikä on tärkeintä

 

Lue lisää Marista ja Marin oivaltavista luennoista ja workshopeista