Ajatustyö

Heltti | 11.1.2021

Psyykkisistä syistä kirjattuja sairauslomia ensi kertaa fyysisiä enemmän

Etätyöloikka näkyy nyt ajatustyöntekijöiden sairauspoissaoloissa. Ajatustyöntekijöiden työterveyspalveluja tarjoava Heltti haluaa havahduttaa työnantajat ilmiöön ajoissa. Ratkaisu on jo olemassa: uuden etäkulttuurin rakentaminen.

Heltin työterveyspsykologi Mona Moisala havahtui syksyn ja koronatilanteen pimetessä. Ajatustyöntekijöille työterveyspalveluita tarjoavan Heltin datasta löytyi jotain ennennäkemätöntä: psyykkisistä syistä kirjoitetut sairauspoissaolot ohittivat ensi kertaa määrällisesti muista syistä kirjoitetut sairauspoissaolot.

–  Käänne on tapahtunut marraskuussa. Maaliskuussa koronakriisin alettua fyysisistä oireista johtuvat sairauspoissaolot romahtivat. Psyykkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot sen sijaan pysyivät jokseenkin tasaisella käyrällä. Alkusyksystä lähtien psyykkiset ongelmat ovat kuitenkin lähteneet diagnoosien perusteella selvään kasvuun ja niiden määrä on nyt ylittänyt muista syistä kirjoitettujen sairauspoissaolojen määrän, Moisala summaa.

Ilmiö on Moisalan mukaan hyvin huolestuttava ja vaatii organisaatioilta nopeita ja selkeitä toimia.

–  Yhteydenottojen syissä korostuvat erityisesti stressi ja uupumus. Nyt on paitsi huolehdittava siitä, että huonosti voivat saavat hoitoa, myös panostettava ennalta ehkäisevään työterveyteen.

Muutostoimisto Ellun Kanoissa Heltillä tehdyt havainnot syksyn kynnyksellä tapahtuneesta muutoksesta on tunnistettu työn arjessa. Kuukausittaisen työhyvinvointikyselyn arvosanat romahtivat syksyllä. Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen istuu yli kymmenen yrityksen hallituksessa (muun muassa Reaktor, Framery, Staria) ja todisti saman ilmiön toistuvan myös muissa ajatustyötä tekevissä yrityksissä.

–  Huomasimme, että ennen aina tärkeimpänä hyvinvointia ja merkitystä lisäävänä tekijänä mainittu työkaverit oli pudonnut maininnoista kokonaan, Sutinen kertoo.

Ellun Kanoilla tilannetta lähdettiin ratkomaan useilla eri toimenpiteillä.

–  Keskeistä oli ymmärtää, että emme voi siirtää vanhaa toimistokulttuuria etämaailmaan, vaan tässä tilanteessa pitää luoda uusi etäkulttuuri, toki Kanalan vanhoja arvoja kunnioittaen, Sutinen sanoo.

Myös Moisala puhuu yrityksen etäkulttuurista. Hyvinvointia tukevan etäkulttuurin keskeisiä peruskiviä ovat muun muassa pehmeä kommunikaatio ja työpäivien hengittävyys.

–  Etänä tapahtuvaan kommunikaation laatuun on kiinnitettävä normaalia enemmän huomiota. Meidän täytyy muistaa kysellä toistelle kuulumisia, kiittää ja antaa myönteistä palautetta, vaikka emme kohtaakaan kasvokkain. Myös siitä pitää huolehtia, ettei etätyöstä tule pelkkää Teams-kokouksesta toiseen siirtymistä. Esimerkiksi tauoista ja liikkumisesta on tärkeää pitää kiinni, Moisala muistuttaa.

Lue lisää etätyöapatiasta, ja tutustu etätyöapatian interventioon

Lisätietoja:

Mona Moisala
Työterveyspsykologi, Heltti
mona.moisala@heltti.fi

Mika Sutinen
Hallituksen puheenjohtaja, Ellun Kanat
mika.sutinen@ellunkanat.fi