Ajatustyö

Mari Laari | 2.9.2021

Pomo, 5 tärkeää näkökulmaa johtamiseen syksyllä 2021

Tuli jälleen yksi syksy, joka haastaa johtajan ja esihenkilön, juuri sinut. Moni voisi ajatella ettei mitään uutta ole tapahtunut eikä tämä syksy eroa mitenkään viime vuoden koronasyksystä johtamisen näkökulmasta. Asia on itseasiassa päinvastoin – tilanne on nyt hyvin erilainen kuin aiemmin. Työpsykologimme Mari Laari kokosi viisi näkökulmaa, jotka on tärkeää ottaa huomioon johtamisessa juuri nyt.

Muistatko, kun vuosi sitten kesälomien päättyessä oli selvää ettei toimistoille palata. Lähestulkoon jokainen pysyi etäällä – kokonaiset tiimit jatkoivat arkea Teamsien, Slackien ja etäpalavereiden parissa. Etäjohtamiseen oli jo arkipäivää ja siihen oli vakiintunut tietynlaisia tapoja.

Mieti nyt hetki tätä syksyä.
Tällä hetkellä olemme jossain siellä välimallin ratkaisussa:

 • Työyhteisössä on ihmisiä, jotka eivät enää jaksa olla enää huolissaan. He tulevat mielellään toimistolle ja viettävät jo normaalia arkea – enää ei jaksa pitää etäisyyttä. He hehkuttavat paluuta normaaliin arkeen, ihmisten ja työkavereiden näkemistä.
 • Työyhteisössä on myös ihmisiä, jotka vielä haluavat olla varovaisia – korona voi aiheuttaa huolta tai lähipiirissä on edelleenkin riskiryhmäläisiä rokotuksista huolimatta. He haluavat noudattaa ohjeita. Pysyä etäällä. He tuntevat ahdistusta toimistolle paluusta, mutta samalla miettivät jäävätkö työyhteisöstä ulkopuolelle, jos eivät tule toimistolle.
 • On myös paljon ihmisiä, joiden arki on puolentoista vuoden aikana muotoutunut etätyön ympärille. He voisivat tulla toimistolle, mutta se tarkoittaisi uutta muutosta arjen rutiineihin. He tasapainoilevat arjen, muutospaineen ja työyhteisössä vallitsevan yleisen mielipiteen ja suosituksen välimaastossa.

Kaikilla on mielipide, oma ajatusmalli eikä mikään edellä mainitusta ole enemmän oikein. Samalla mitä luultavimmin organisaatiollasi on jonkinlainen suositus työpaikalle paluusta tai etätyön jatkamisesta. Oli suositus millainen tahansa, on se toiselle optimi ja toiselle kuormitusta aiheuttava.

Välimallin ratkaisu ja yksilöiden hyvinkin erilaiset ajatusmallit ovat juuri niitä, jotka tänä syksynä saattavat aiheuttaa hämmennystä, haastavia tilanteita ja tuovat lisämausteen johtamiseen.

5 vinkkiä, mitä ottaa johtamisessa huomioon syksyllä 2021:

 1. Tunnista erilaiset mielipiteet ja toimintatavat, jotka haastavat organisaatiota, tiimityötä ja yhteishenkeä
  Erityisesti nyt on tärkeää aistia ja kuunnella herkällä korvalla millaisia ajatuksia, tilanteita ja tunteita hybriditilanne aiheuttaa. Tunnista jo hyvissä ajoin mikäli mielipide-erot vaikuttavat työyhteisöön tai asettavat ihmisiä eriarvoiseen asemaan.Parhaimmillaan organisaatio juuri nyt on hyvä hetki lisätä psykologista turvallisuutta konkreettisesti mahdollistamalla avoin keskusteluyhteys ja hyväksymällä erilaiset toimintatavat sekä luomalla tulevaisuuden hybridiorganisaatiolle perustaa uusilla toimintatavoilla. Erityisesti tänä syksynä, luo turvallista, avointa ja suvaitsevaa ilmapiiriä työyhteisöön omalla toiminnallasi.
 2. Luo avoin ilmapiiri, jossa hybriditilanteen hämmennyksestä saa puhua
  Tällä hetkellä luultavasti sinunkin tiimissäsi moni pohtii esimerkiksi: Saanko sanoa, että edelleen pelottaa ja haluaisin pysyä kotona jos suurin osa on jo palannut toimistolle? Uskallanko kertoa, että haluan kovasti tulla toimistolla koska olen yksinäinen tai kotona ei ole hyvä olla? Olenko ilonpilaaja jos muistutan rajoituksista.Tänä syksynä johtajilta vaaditaan herkkää korvaa ja erityistä ymmärrystä riippumatta siitä mikä oma suhtautuminen työpaikoille paluuseen on. Pelkillä hygieniaohjeilla ei saada huolta pois niiltä henkilöitä, joita korona edelleen mietityttää – jokaisella täytyy olla tilaa päättää milloin uskaltaa tehdä asioita. Johtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä tänä syksynä on osata tukea erilaisia näkökulmia ja tilanteita.
 3. Tunnista erityistä tukea tarvitsevat riittävän ajoissa
  Etäaikana onnistuttiin luomaan erilaisia johtamiskäytänteitä ja käytänteitä esihenkilöille. Mutta nyt olemme jälleen uudessa tilanteessa – osa porukasta nähdään toimistoilla, jolloin voi jo olemuksesta ja ohikulkiessa aistia miten henkilö voi. Toisaalta osa on edelleen kotona, etäällä – näemmekö miten hänelle menee ja miten hän voi. Kysy itseltäsi, tiedänkö varmasti miten tiimini tai kollegani voivat? Tarvitsenko itse tukea jaksamiseen? Erityisen tärkeää tänä syksynä on varmistaa henkinen jaksaminen, sillä monesti pitkään pinnistelleet mieli ja keho reagoivat vasta silloin kun tilanne alkaa helpottamaan.
 4. Kiinnitä huomiota tasapuolisuuteen ja tasavertaisuuteen
  Vaikka hybridityötä tehtiin aiemminkin, tuntuu paluu työpaikalle tänä syksynä erityisen hyvältä koska olemme lähes kaikki pakotetusti olleet etäällä. Kun työyhteisö tai tiimi näkee pitkästä aikaa livenä, vallitsee porukassa ihana into ja tiimiydytään jopa uudelleen. Mutta tänä syksynä todennäköisesti osa porukasta on edelleen etänä ja siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen miten jokaiselle saadaan fiilis, että olet osa työyhteisöä vaikka et ole toimistolla. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota siihen millaiset johtamistavat ovat hybridiajassa tasapuolisia ja tasavertaisia. Yksi tärkeimpiä tehtäviä johtajille tänä syksynä on olla läsnä yhtälailla niille, jotka ovat toimistoille kuin niille jotka jatkavat etäällä.
 5. Varmista, että sinulla on riittävästi tukea johtamiseen ja omaan jaksamiseen
  Johtajille, esihenkilöille ja tiiminvetäjille tämä syksy voi näyttäytyä lisäkuormituksena ja tasapainoiluna erilaisten ohjeistusten, jälleen uudenlaisen arjen ja työyhteisön kuuntelun välillä. Varmista, että sinulla on väylä jakaa johtamiseen liittyviä huomioita, pohdintoja, parhaita käytäntöjä ja mahdollisia haastavia tilanteita. Tällä hetkellä organisaatioissa vasta luodaan ja testataan aidosti hybridityötä tukevia johtamismalleja ja työkykyjohtamisen malleja sekä puretaan koronavuosien ja -kuukausien kuormitusta. Ei sinunkaan tarvitse vielä olla valmis. Puhu, keskustele, pyydä tukea ja huolehdi omasta jaksamisestasi.

Lue myös miksi käsidesit ja hygieniaohjeistukset eivät enää riitä

Kun haluat tietää miten työyhteisössä voidaan juuri nyt ja miten poikkeusaika vaikuttaa henkilöstöön, tilaa jaksamiskysely. Ajatustyön asiantuntijamme antavat sinulle myös kyselyn tulosten pohjalta konkreettisia, organisaatiollesi kohdennettuja suosituksia.

Tutustu Takaisin työpaikalle -palveluun

Mari Laari

Mari Laari: Toimin Heltissä organisaatiopsykologina ja tarkastelen organisaatioita niiden kaikilla tasoilla. Kehittymisen avaimet voivat olla pienissä muutoksissa näillä eri tasoilla.