Terveys ja hyvinvointi

Heltti | 12.5.2015

Pian työntekijän kuntoa seurataan älyrannekkeella

Heltti Kauppalehdessä 12.5.2015

Työterveysyhtiö lupaa pienentää työterveysmaksuja, jos työntekijä käyttää kuntoranneketta.

Pääkaupunkiseudulla työterveyspalveluita tarjoava Heltti ottaa käyttöön älyrannekkeita hyödyntävän työterveyspalvelun. Yhtiö lupaa asiakasyhtiöilleen viiden prosentin työntekijäkohtaisen alennuksen jokaisesta ranneketta käyttävästä työntekijästä.

”Suhtaudumme kertyneisiin tietoihin, kuten terveystietoihin ylipäätään. Työnantaja voi saada vain yleistä nimetöntä dataa siitä, mihin suuntaan henkilöstön terveys ja liikunta-aktiviteetti on ylipäätään menossa”, sanoo Helttin toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hänen mukaansa kenenkään ei ole pakko älyranneketta ottaa. Käytännössä terveysrannekkeet ovat kohtuullisen näkyviä.

”Pilottiasiakkuuksista saadun palautteen mukaan rannekkeiden käyttö on ollut luontevaa. Ideaali olisi se, että mittalaite ei näkyisi. Tätä meidän pitää seurata.”

Ensivaiheessa seurannassa ovat askeleet ja liikkumistiedot. Lapin mukaan yksilötasolla voidaan seurata muitakin asioita, kuten unen määrää.

Liikkumis- ja unimäärissä tapahtuneet muutokset voivat esimerkiksi antaa vihjeitä mahdollisesta loppuun palamisesta.

”Kerrytämme dataa ja kokemusta. Näiden pohjalta opimme reagoimaan asioihin nykyistä aiemmin.”

Helttissä aiotaan selvittää myös, voidaanko ”älytyöterveydellä” nostaa organisaation suorituskykyä.

”Jos näin käy, tarve sairaanhoitopalveluille todennäköisesti pienenee. Tästä hyvästä pysymme palkitsemaan koko asiakasorganisaatiota esimerkiksi ylimääräisillä valmennuksilla”, Lappi kertoo.

Hänen mukaansa jatkossa voidaan kerryttää tietoja muun muassa henkilöstön sykkeestä.

”Sykkeen mittaus voi avata terveydenhuollon kannalta paljon mielenkiintoisia asioita.”

Heltti on myös mukana Paikkatietokeskuksen (FGI), Tampereen yliopiston jaTHL:n projektissa, jossa on tarkoitus kehittää erilaisia älyantureita hyödyntäviä menetelmiä hyvinvoinnin seurantaan.

Heltti aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla puolitoista vuotta sitten. Yhtiöllä on nyt 80 asiakasyhtiötä, joilla on yhteensä 1 500 työntekijää. Yhtiö on keskittynyt etenkin teknologiayhtiöiden työterveyteen.

”Rannekkeet ovat nyt käytössä noin kymmenessä yhtiössä. Jatkossa tarjoamme rannekemahdollisuutta kaikille asiakkaillemme.”

Heltti perii asiakkailtaan kiinteää työterveysmaksua.

”Meidän pitää edesauttaa ihmisiä siinä, että he eivät sairastu. Aktiivisuusranneke on yksi aie siihen suuntaan. Tällöin sairauden hoidon tarve laskee, ja meille tulee vähemmän kustannuksia.”

Lähde: Kauppalehti 12.5.2015, linkki alkuperäiseen juttuun: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/pian-tyontekijan-kuntoa-seurataan-alyrannekkeella/ziJW28is