Ajatustyö

Kaisa Ojala | 25.3.2019

Parhaat tyypit tekee parhaan työpaikan

Näin luot parhaan työpaikan – blogi- ja webinaarisarja

– Scroll down to read the blog in English –

Kun helttiäisiltä kysytään, mikä saa heidät viihtymään Heltissä ja miksi he pitävät Helttiä hyvänä työpaikkana, mainitaan poikkeuksetta yhtenä perusteluna mahtava tiimi ja työyhteisö. Työyhteisö koetaan voimavarana, jossa yhdessä tekeminen perustuu luottamukseen, arvostukseen, aitouteen ja avoimuuteen. Onpa joku helttiäinen maininnut myös seuraavasti: ”Jos aamulla tuntuu, että nyt ei ole hyvä päivä, niin työpaikalla se muuttuu hyväksi.” Miten Heltti on sitten päässyt tähän tilanteeseen, jossa työntekijät aidosti viihtyvät toistensa seurassa, piristävät ja tsemppaavat toinen toisiaan ja ovat aina valmiita auttamaan toisiaan? Helttiäisillä tuntuu olevan sisäänrakennettu ymmärrys siitä, että olemme menossa kohti yhteistä päämäärää, joka saavutetaan vain yhdessä, ei yksin.

“Näemme tärkeänä, että jokainen työntekijä tulee arvostetuksi omana itsenään ja haluamme korostaa jokaisen työntekijän ja ammattiryhmän tärkeyttä osana kokonaisuutta.”

Samanarvoisuus, yhdessä tekeminen ja vaikuttamismahdollisuudet

Edustamme Helttinä uudentyyppistä terveysalan organisaatiota, jossa asioita tehdään tietoisesti eri tavalla kuin mihin terveysalalla on totuttu. Ensinnäkin olemme halunneet unohtaa terveysalalle tyypillisen hierarkian. Emme usko titteleihin ja varsinkaan niiden helposti aiheuttamaan eriarvoisuuteen. Näemme tärkeänä, että jokainen työntekijä tulee arvostetuksi omana itsenään ja haluamme korostaa jokaisen työntekijän ja ammattiryhmän tärkeyttä osana kokonaisuutta. Toiseksi haluamme panostaa vahvasti yhdessä tekemiseen yli ammattikuntarajojen, ja olemme ottaneet tämän huomioon esimerkiksi Helttilöiden tilasuunnittelussa. Vaikka moni meistä on keskenään tekemisissä päivittäin, muistutamme itseämme jatkuvasti sisäisen viestinnän tärkeydestä, koska siinä ei taida kukaan olla koskaan liian hyvä. Kolmas mainitsemisen arvoinen seikka on helttiäisen vaikuttamismahdollisuudet. Olemme hyvin läpinäkyvä organisaatio, jossa kenen tahansa on mahdollista päästä mukaan sekä oman työn että koko organisaation kehittämiseen. Toki meilläkin todellisuus tarkoittaa kiireistä arkea, mikä asettaa omat haasteensa innovoimiselle, mutta yhteistyön voimaa ei pidä unohtaa ja huipputiimistä nousee parhaat ideat ja tarmo viedä asioita eteenpäin.

“Emme hae toinen toistemme kopioita, vaan hyvää komboa erilaisista osaamisista ja persoonallisuuksista”

Myös rekrytoinnissa uskomme tiimityöhön. Koska olemme vahvasti kulttuuri- ja arvojohdettu organisaatio, on meille välttämätöntä varmistua hakijan sopivuudesta työyhteisöön ja tämän arvioinnissa helttiäisparvi on tärkeässä roolissa. Rekrytointiprosessimme on pitkä, mutta loppujen lopuksi myös hakija hyötyy siitä, että saa todenmukaisen kuvan työpaikasta ja tutustuu useaan helttiäiseen jo rekrytointiprosessin aikana. Olemme määritelleet muutaman tärkeimmän asian rekrytointikriteereiksemme. Mielestäni jokaisen organisaation on hyvä tunnistaa omat kriittiset pisteensä ja pitää niistä kiinni. Meillä näitä ovat: Heltin arvot ja kulttuurillinen yhteensopivuus sekä tarpeisiin sopiva ammatillinen osaaminen. Emme hae toinen toistemme kopioita, vaan hyvää komboa erilaisista osaamisista ja persoonallisuuksista. Olemme aina hyvin kiinnostuneita kuulemaan, miten hakija kertoo Heltin arvojen resonoivan itsessään, koska on tärkeää, että helttiäinen haluaa sitoutua meidän arvoihimme ja pystyy näkemään lempeyden, tarmokkuuden, hehkun ja pokan myös omassa toiminnassaan.

Rekrytoinnin jälkeen

Kun puhutaan parhaiden tyyppien rekrytoinnista, on hyvä muistaa, että näistä tyypeistä tulee ehdottomasti pitää huolta myös rekrytoinnin jälkeen. Tämän vuoksi haluamme panostaa suunnitelmalliseen ja monipuoliseen perehdytykseen sekä varmistaa, että uusi helttiäinen saa riittävästi tukea jo heti helttiäistaipaleensa alussa. Olemme matkan varrella oppineet, että itseohjautuvassa organisaatiossa on oleellista, että työntekijät tietävät, kenen puoleen kääntyä, kun vastaan tulee kysymyksiä tai huolia. Heltissä huolenpitoa ja osaamisen tukea tarjoavat niin coachit, vertaismentorit kuin helttiäiskummit, mutta usein jaksamisen ja motivaation lähde on vieressä istuva helttiäiskollega. Uskon siihen, että kun työntekijät kokevat työpaikan ilmapiirin turvalliseksi ja huomaavat että heidän hyvinvoinnistaan aidosti välitetään, laittavat he itsensä täysillä likoon ja tätä kautta parhaita työpaikkoja rakennetaan.

Katso Näin luot parhaan työpaikan -blogi ja webinaarisarjan toisen osan webinaari alta ja ILMOITTAUDU sarjan muihin osiin. Ilmoittautuessasi saat webinaarissa esitetyn materiaalin, sekä linkin tallenteeseen ja aihetta tukevaan blogikirjoitukseen. Olisimme myös todella kiitollisia, jos kerkeäisit pysähtyä hetkeksi antamaan palautetta webinaarista.

Jotta voit katsoa videon, hyväksy ensin nämä evästeet: statistics, marketing

Tule mukaan työterveyden uuteen aikakauteen

Jäsenenä tai työntekijänä

Pyydä tarjous   Avoimet työpaikat


IN ENGLISH:

The Best Dudes Make The Best Workplace

This Is How To Create Best Workplace -Blog and webinar series

When you ask Heltti employees what is the reason why they like to work at Heltti and why they think Heltti is a good place to work you usually get an aswer: an awesome team and a work community. Our Heltti community is seen as an asset where working together is based on trust, respect, genuineness and transparency. So what has Heltti done correctly that employees genuinely get along together, cheer up each other and are always ready to help each other? There seems to be some built-in understanding about our shared goal and we know that we won’t get there alone.

”For us it is important that every employee is respected and every employee and every profession is seen as an important part of the big picture.”

Equality, working together and possibilities to influence

We represent a new kind of health care organization where things are done differently than before. Firstly we have decided to forget the hierarchy. We don’t believe in titles and specially not in inequality. For us it is important that every employee is respected and every employee and every profession is seen as an important part of the big picture. Secondly we invest in working together over profession limits and we have wanted to create the workspace that  supports cooperation. We also constantly remind ourselves about the importance of communication because no one can be too good at it, am I right. Thirdly I want to mention our possibilities to influence. Our organization is very transparent and any employee can be a part of developing our work and organization. Of course we have a little hustle quite often at the office (like everybody does) but we still believe in the power of team work and we believe that the best ideas rise among our employees.

”We don’t seek for copies of ourselves but diversity in know-how and in personalities.”

We believe in team work also when we are talking about recruiting. We are strongly led by culture and values and that is why it’s crucial for us to make sure our new employees match our values and our way of working. We have a couple of important criterions in recruiting. In every organization it is good to know what are their crucial criterions and hold on them. In Heltti our criterions are our values, organization culture and suitable professionality. We don’t seek for copies of ourselves but diversity in know-how and in personalities. We are always very interested to hear what an applicant thinks about our values. It is important for us that every Heltti employee wants to commit to our values and represent them.

After recruit

When you are talking about how to recruit the best employees you shouldn’t forget how to take care of them when they are in your company.  This is why we in Heltti want to invest in systematical and all-round familiarization and make sure the new employee gets enough support right from the beginning. We have learned along the way that the more self-determination employee has the more support organization needs to give. The employee has to know who to turn to when he has troubles or worries. In Heltti we have coaches, peer mentors and godparents who provide caring and support but quite often the colleague sitting next to you is your source of energy and motivation too. I believe that if employees feel themselves secure and see the genuine caring in the their work community they will give their best at work. And this is how the best place to work is built.

Series webinars are going to be held mostly in Finnish, but there is going to be as a summary of the series webinar in English in May (SIGN UP). Also the blog posts that support webinars are going to be published briefly in English.

Read also blog posts from past webinars!

Why to invest in creating a good workplace? – The CEO’s perspective – BLOG
You are the best to manage your own work – BLOG

Kaisa Ojala

Kaisa Ojala: Minua inspiroi mielenkiintoiset työhaasteet ja maailman parhaat työkaverit. Olen helttiäisurani aikana saanut olla monessa mukana ja toiminut muun muassa työterveyshoitajien coachina. Tällä hetkellä vastaan Heltin terveyden edistämisen palveluprosesseista. Uskon vahvasti siihen, että työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Työhyvinvoinnin lisäksi haluan pitää huolta siitä, että omassa elämässäni eri osa-alueet ovat sopuisassa tasapainossa ja siksi otankin säännöllisesti aikaa läheisille ihmisille, liikunnalle, palautumiselle ja matkustelulle.