Ajatustyö

Heltti | 10.11.2020

Paljonko on paljon ja mikä määrä on hyvä?

Mars kaamos! -askelkampanja

Jos liikkumattomuus olisi jokin tuote, sen myynti kiellettäisiin välittömästi. Liikkumattomuudesta on suoraa taloudellista vahinkoa niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnan tasolla. Hyvä fyysinen kunto joka rakentuu säännöllisestä aktiivisuudesta, eli liikunnasta, on puolestaan yhteydessä terveyteen, terveiden päivien määrään elämän aikana, virkeyteen, psykologiseen joustokykyyn, työssä jaksamiseen ja minäpystyvyyden tunteeseen.

Fysioterapeuttina törmään työssäni usein oletuksiin omasta liikkumisen määrästä. Kuntotestissä heikon tuloksen saava saattaa kertoa liikkuvansa todella paljon, ja erinomaisen tuloksen saava taas kuuluttaa kovaan ääneen, että ei silti harrasta mitään liikuntaa. Virhelähde ei ole kuntotestissä!

Lähemmässä liikuntatottumusten kartoituksessa paljastuu, että mielestään todella paljon liikkuvan päivä koostuu päätetyöstä, joka tapahtuu korona-aikana pääsääntöisesti etänä, ja kaikki seitsemän liikuntakertaa viikossa tarkoittavat kuntosalia. Sinnekin matka taittuu päivittäin etätyön päätteeksi autolla. Erinomaisen kuntotestituloksen saanut taas saattaa kertoa, että hänellä ei ole aikaa harrastaa liikuntaa ollenkaan, sillä hän ulkoiluttaa aamuin, illoin ja lounastauolla kolmea isoa koiraansa ja omistaa metsää, puulämmitteisen omakotitalon sekä ison puutarhan, ja lisäksi huolehtii iäkkäistä vanhemmistaan, jotka asuvat sopivasti pyöräilyetäisyydellä. Arkiliikkumisen määrän kartoitus kertoo, että kuntotestin tulos piti kummankin kohdalla paikkansa. Kyse on liikuntatottumuksista ja niiden eroista.

Toiminta tavoitteen mukaan!

Yleensä liikunnalla tavoitellaan terveyttä ja hyvää oloa. Jos on tarkoitus jaksaa paremmin, täsmäsuunniteltujen liikkeiden lyhyet tehohetket kuntosalilla eivät ole riittävää liikuntaa. Hyvä peruskunto rakentuu liikkeellä olosta paikallaan istumisen vastakohtana. Passiivinen istuminen pitkään on hyvän kunnon pahin vihollinen.

Kartoita siis liikuntatottumuksiasi! Pohdi, miten voisit lisätä päivittäisiä askeliasi. Heltin #marskaamos kampanja tähtää siihen, että työpaikoilla kannustettaisiin kaikkia kollegoita erilaisin keinoin ottamaan aktiivisia askelia lisää. Millaisin keinoin sinä saat 10 000 askelta päivässä kokoon? Vertaile keinoja kollegoiden kanssa, ja nappaa parhaat ideat muilta omaan käyttöösi.

Mutta mikä oikeastaan on riittävä määrä liikuntaa? Jokaisen työikäisen tulisi minimissään liikkua liikuntasuositusten mukainen määrä. Liikuntasuosituksissa kolme tärkeintä kohtaa ovat:

  1. Riittävä uni
  2. Tauot paikallaan oloon aina kun voi
  3. Kevyttä liikuskelua mahdollisimman paljon

Toimitko näiden tärkeimpien kohtien mukaan? Jos toimit, voisi kuntotestin tulos yllättää sinut iloisesti, vaikket harrastaisikaan erikseen liikuntaa. Vasta seuraavina kohtina tulevat muut suositellut liikuntamäärät:

  • Reipasta liikkumista 2,5, h tai kovaa liikuntaa 1h 15min viikossa
  • Kahdesti viikossa voimaharjoittelua

Liikuntasuositukset ovat minimimäärä suositeltavalle liikunnalle ja niihin voi tutustua tarkemmin UKK-instituutin sivuilla. UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin sanoma suositusten ohella on, että tuplaamalla liikuntamäärän, tuplaat myös terveyshyödyn. Muutetaan yhdessä liikuntatottumuksiamme aktiivisemman arjen suuntaan niin töissä kuin kotonakin Mars kaamos! kampanjassa.