Ajatustyö

Sini Lindholm | 11.8.2022

Organisaation ilmiöt osa 5: Kestävää työelämää luomassa – millaiseen tanssiin toisemme kutsumme?  

Vastuullisten, kestävälle pohjalle rakentuvien organisaatioiden luomisessa tarvitaan niin organisaation kuin yksilön panosta.
Organisaatiopsykologi Sini Lindholm tarkastelee viikon organisaation ilmiöt -artikkelissa työelämän piirteitä ja millä vahvistamme organisaatioiden toimijuutta.

Pikamatkasta vastuulliseen maratoniin

Nuoret sanovat ääneen sen, johon meidän monen olisi hyvä havahtua – eihän tässä ole mitään järkeä.

Millaisella ympäristöllä itsemme ympäröimme? Millaiseen ympäristöön mieli itseään peilaa? Kohinaan, kiireeseen, ryntäilyyn, loputtomiin vaatimuksiin, impulsiivisiin päätöksiin vai rauhaan, suunnitelmallisuuteen, valintoihin, yhteispeliin? Miten erilaista suorituskyvykkyyttä ja potentiaalia erilaiset ympäristöt mahdollistavat? Kesälomien jälkeen moni pohtii, kuinka säilyttää itselle hyvää oloa ja ajattelun kirkkautta mahdollistavia asioita ja tekemisen tapoja. Moni on kesän jälkeen myös vaihtanut työnantajaa ehkä löytääkseen itsensä näköisempää työn maailmaa, merkityksellisempää tanssiin kutsua. Kevään aikana lisääntyi keskustelu, kuinka luomme kestäviä työpaikkoja ja organisaatioita, joissa ihmiset haluavat olla töissä ja sitoutua. Tämän ajan työn maailma näyttäytyy osalle nuorista luotaan työntävänä. Nuoret sanovat ääneen sen, johon meidän monen olisi hyvä havahtua – eihän tässä ole mitään järkeä. Työn tekemisen tavat eivät ole kestävällä pohjalla. Työ ja ura on maraton, jossa meidän tulisi jaksaa noin 50 vuotta. Tällä hetkellä tempo on kuin olisimme pikamatkalla spurttaamassa 100 metriä ja sitten makaamme x-asennossa maaliviivan jälkeen. 100 metriä ei kuitenkaan riitä. 

 

Poikkeuksellisen epävarmuuden turvana organisaation resilienssi 

Olemme parhaillaan historiallisesti poikkeuksellisen epävarmuuden äärellä. Ympärillämme häilyy uhka jos toinenkin – Ukrainan sota, inflaatio, energiakriisi, globaali taantuma. Samanaikaisesti viime viikkojen aikana olemme saaneet kuulla myönteisiä tulosjulkistuksia eri pörssiyhtiöiltä ja näissä myös kuulla upeita tarinoita organisaation kyvystä nopeasti sopeuttaa toimintaansa, tehdä rohkeita, uusia strategisia valintoja, toiminnallistaa muutokset ripeästi arkeen ja liiketoiminnan hyödyksi. Nämä ovat loistavia esimerkkejä organisaation resilienssistä, kyvystä ennakoida ja reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön. Näiden taustalla on yleensä pitkäjänteinen työ organisaation toiminta- ja johtamiskulttuurin rakentamisessa. On varmistettu, että 

  • Arvot tukevat vision ja strategian toteutumista, 
  • On linjattu yhteisiä toimintaperiaatteita johtamisen ja arjen toiminnan tueksi, 
  • On kehitetty psykologista turvallisuutta ja luottamusta läpi organisaation ylintä johtoryhmää myöten.

Nämä asiat eivät synny yön yli tai hokkus pokkus. Tällä pitkäjänteisellä työllä luodaan kestäviä työpaikkoja, joissa ihmisten on merkityksellistä työskennellä samalla, kun nämä organisaatiot ovat tuottavia ja strategisissa tavoitteissaan onnistuvia.

 

Nyt jos koskaan tarvitsemme toimijuuden vahvistamista organisaatioissa 

Kestävästi tuottavien organisaatioiden luonti ja ylläpito vaatii dialogia ja yhteiskehittelyä. On olennaista nähdä organisaatiot jatkuvan liikkeen kautta. Liikettä, aktiivista uudelleen muotoutumista tapahtuu jatkuvasti, halusimme me sitä tai emme. Organisaatio on elävä, monimutkainen organismi, jossa toimijuuden vahvistaminen eri tasoilla ja eri osissa on olennaista. Kestävän, hyvinvoivan ja tuottavan organisaation luonti on matka – loppumaton matka, jonka äärellä on tärkeä sietää keskeneräisyyttä ja epämääräisyyttä. Matka ei ole etukäteen ennustettavissa tai kontrolloitavissa. Me jokainen vaikutamme siihen edistäen tai estäen, hetkestä riippuen jompaakumpaa tai molempia tehden. Onnistuessamme toimijuuden vahvistamisessa eri tasoilla ja eri osissa luomme vahvalla lihaksistolla varustetun organismin, jolla on kyky toimia ja reagoida ennakoivasti ja vastuullisesti. 

Jokainen meistä myötävaikuttaa kestävän työelämän luomiseen.

Näinä historiallisina epävarmuuden aikoina toivon, että me jokainen fokusoimme  vastuullisten, kestävälle pohjalle rakentuvien organisaatioiden luomiseen. Me jokainen myötävaikutamme tähän. Tässä muutamia kysymyksiä vaikkapa seuraavaan tiimipalaveriin yhteiseen pohdintaan Miten vaikutamme ympäristöömme ja kestävän organisaation vahvistamiseen: 

  • Millaista energiaa synnytämme ympärillemme? 
  • Millaista energiaa haluaisimme ympärillämme olevan? 
  • Miksi minä ja me olemme tulossa tässä suhteessa? 
  • Mistä minulle ja meille syntyy merkityksellisyyden kokemus? 
  • Mikä syö merkityksellisyyden kokemusta? 
  • Minkä suuremman osa me olemme ja miten meidän tulisi ottaa se huomioon?
  • Miltä haluamme tulevaisuutemme näyttävän vuoden päästä?  

 

Innostavia dialogi- ja yhteiskehittelyn hetkiä toivottaen: Heltin Organisaatioiden kehitystiimi

Organisaation ilmiöitä on perjantaisin ilmestyvä juttusarja, jossa Heltin organisaatiokehittäjät reflektoivat viikon aikana kohtaamiaan ilmiöitä eri organisaatioissa. Lähestymme niitä tutkivalla otteella tarkastellen niitä systeemisesti eri tasojen välisiä yhteyksiä hahmotellen ja juurisyitä tutkien. Ilmiöt ovat monisyisiä asioita. Niihin ei ole suoria oikeita vastauksia vaan olennaista on herätellä niiden äärellä dialogia ja yhdessä tutkivaa otetta. Otamme mielellämme palautetta kirjoituksistamme ja toivomme saavamme luotua laajempaa dialogia ja lisääntynyttä yhteistä ymmärrystä keskeisten kulttuuristen organisaatioilmiöiden äärellä.

Sini Lindholm

Sini Lindholm: Sini on kokenut kokenut organisaatiopsykologi sekä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, jonka intohimona on olla tekemässä työelämästä elinvoimaisempaa. Sinin kohtaat yrityskultturin, johtamisen ja johtoryhmien kehittämisprojekteissa sekä esihenkilöiden valmennuksissa. Sini on erikoistunut johtoryhmien ja johtoryhmien dialogin kehittämiseen sekä tukemiseen.