Ajatustyö

Heltti | 23.3.2023

Oletko taitava oman mielesi johtaja?

Kun jokin ilmiö tulee nähdyksi ja nimetyksi, ollaan jo paljon lähempänä sen ymmärtämistä.
Sanoittaminen auttaa olemaan tietoinen ilmiöstä ja vaikuttamaan siihen. Kun ilmiölle löytyy sanat, sitä voidaan myös kehittää yhdessä.

Kompleksisuus, metataidot ja oman mielen johtaminen ovat hyviä esimerkkejä tämän ajan työelämän avainilmiöiden sanoittamisesta. Niiden ymmärtäminen kertoo jotain tärkeää organisaatioiden ja ajatustyöläisten elämästä. Nämä kolme esimerkkiä liittyvät myös vahvasti toisiinsa: oman mielen johtaminen voidaan nähdä metataitona, joka auttaa onnistumaan kompleksissa ympäristössä.

Oman mielen johtamiselle on kovasti tilausta tuskaillessamme monimutkaistuvan työn vaatimusten keskellä. Tietotulva, jatkuvat keskeytykset, viestinnän monikanavaisuus ja näistä seuraava taipumus huomion hajauttamiseen haastavat työssä onnistumista ja hyvinvointia tiukemmin kuin ehkä koskaan. Haastettuna ovat erityisesti aivojen kognitiiviset resurssit ja mahdollisuus taitavaan ja syvään ajatteluun.

Keskustelut, joita käyn asiakkaiden kanssa, palaavat tähän yhä uudestaan. Moni kantaa huolta jaksamisesta, keskittymiskyvystä ja ajattelutyön edellytyksistä. Oman mielen johtaminen näyttäytyy yhä useammin jopa tärkeimpänä metataitona vaativassa työelämässä.

Mitä oman mielen johtaminen on?

Oman mielen johtaminen merkitsee taitavaa tilannetajua, kykyä havainnoida omia ajatuksia, tunteita ja reaktioita sekä taitoa ylläpitää keskittymistä tilanteen vaatimalla tavalla. Siihen liittyy myös taito ylläpitää levollista, avointa ja joustavaa mieltä, joka tukee luovuutta ja ongelmanratkaisua ja on välttämätön taitavalle ja kirkkaalle ajattelulle.

Laajasti ottaen oman mielen johtamista on kaikki pyrkimys tavoitteellisesti vaikuttaa oman mielen toimintaan. Sen piiriin voidaan laskea myös oman motivaation ja tahdonvoiman johtaminen.

Vastakohta taitavasti johdetulle mielelle on automaattiohjaukselle urautunut mieli, joka vaeltaa asiasta toiseen, reagoi tilanteisiin ilman harkintaa ja tarjoilee päivästä toiseen tuttua, usein negatiivista tai jäykkiä uskomuksia viljelevää ajatusohjelmistoa.

Taitavasta oman mielen johtamisesta sen sijaan kumpuaa läsnäolevaa vuorovaikutusta, tunneälykästä yhteistyötä, laadukasta ajattelua ja rentoja onnistumisia.

Usein sanotaan, että johtaminen voi lähteä vain taitavasta itsensä johtamisesta. Vastaavasti vain johtamalla omaa mieltäsi taitavasti voit onnistua itsesi johtamisessa. Oman mielen johtaminen mahdollistaa myös sen mielen avoimuuden ja ajattelun syvyyden, jota kompleksisen ympäristön monien yhteyksien systeeminen ymmärtäminen yhä enemmän tarvitsee.

”Tutkimusten mukaan jo muutaman viikon mindfulness-harjoittelu esimerkiksi vahvistaa aivoissamme huomion suuntaamiseen liittyviä alueita ja auttaa onnistumaan keskittymistä vaativissa tilanteissa.”

Miten voin kehittää oman mielen johtamisen taitoa?

Oman mielen johtamista on mahdollista kehittää ja parhaat tulokset syntyvät, kun onnistumisen yhtälöä lähdetään ratkomaan sekä sisäisestä mielentilasta että ulkoisista käytännöistä käsin.

Aivojen joustava muovautuvuus mahdollistaa sen, että voimme harjoittaa itseämme kohti levollista, avointa ja tarkkaavaista mielentilaa. Myös muut oman mielen johtamisen keskeiset taidot kuten huomion suuntaaminen ja ajatusten ja tunteiden säätely ovat harjoitettavissa olevia taitoja. Yksi tutkitusti vaikuttavimmista menetelmistä tähän on mindfulness-harjoittelu.

Tutkimusten mukaan jo muutaman viikon mindfulness-harjoittelu esimerkiksi vahvistaa aivoissamme huomion suuntaamiseen liittyviä alueita ja auttaa onnistumaan keskittymistä vaativissa tilanteissa. Voimme keskittyä yhä taitavammin ja sulkea häiritseviä virikkeitä tarvittaessa huomiomme ulkopuolelle. Myös useampi tuore metatutkimus vahvistaa mindfulness-harjoittelun vaikutukset keskittymiskykyyn (Verhaegen 2021, Sumantry & Stewart 2021). Monipuolista tutkimusta löytyy myös mindfulnessin vaikutuksesta moniin muihin oman mielen johtamisen avaintaitoihin.

Ulkoiset käytännöt taas varmistavat, että emme samanaikaisesti murenna sitä, mitä mielen taitojen vahvistamisella rakennamme. Kuvaan astuu oman työn muotoilu ketterillä kokeiluilla, joilla taitavat, aivomyötäiset käytännöt juurtuvat osaksi arkea. Tärkeää on, että käytännöt rakentuvat parhaalle ymmärrykselle aivojen tiedonkäsittelystä ja kognitiivisen ergonomian periaatteista.

Kumpikin palanen tarvitaan, sisäinen ja ulkoinen. Asenteen muuttaminen, hetken hengittely tai uudet taidotkaan eivät yleensä auta, jos työn käytännöt kuormittavat kohtuuttomasti mieltämme.

Siksi oman mielen johtaminen on parhaimmillaan myös interventio työyhteisön kulttuuriin ja ajatustyötä tukevien yhteisten pelisääntöjen käyttöönottoon. Kulttuuria voi ja pitää johtaa ja sillä on mitä suurin vaikutus hyvinvointiin ja ajatustyön laatuun.

”Taitavasta oman mielen johtamisesta kumpuaa läsnäolevaa vuorovaikutusta, tunneälykästä yhteistyötä, laadukasta ajattelua ja rentoja onnistumisia.”

Teksti on julkaistu osana Heltin ”Organisaatioilmiöitä”-juttusarjaa, jota voit seurata myös Heltin LinkedIn-sivulla. Organisaatioilmiöitä on perjantaisin ilmestyvä juttusarja, jossa Heltin organisaatiokehittäjät reflektoivat viikon aikana kohtaamiaan ilmiöitä eri organisaatioissa.

Viikon ilmiön jakoi Heltin organisaatiokehittäjä Antti-Juhani Wihuri.