Ajatustyö

Heltti | 14.4.2019

Olet itse paras johtamaan omaa työtäsi

Näin luot parhaan työpaikan – blogi- ja webinaarisarja

– Scroll down to read the blog in English –

Webinarautimme kollegani Ilona Parviaisen kanssa siitä miten uskomme jokaisen olevan itse paras johtamaan omaa työtään. ”Näin luot parhaan työpaikan”-blogi- ja webinaarisarjan ensimmäisessä osassa aiemmin keväällä löysimme yhdessä Heltin toimitusjohtaja Timo Lapin kanssa monta syytä sille, miksi hyvän työpaikan luomiseen panostaminen kannattaa – parhaat työpaikat houkuttelevat ja pitävät parhaat osaajat, ja sitoutunut ja motivoitunut työntekijä saa itsestään paljon enemmän irti kuin se, joka ”on vain töissä täällä”. Lisäksi hyvällä työpaikalla on yksinkertaisesti parempi olla, niin työntekijän kuin työnantajankin.

Webinaarisarjan toisessa osassa jäsensimme Heltin työterveyshoitajakonkarin ja pitkään hoitajien coachina toimineen Kaisa Ojalan kanssa Heltin käytäntöjä parhaiden osaajien löytämiseen ja työssä vauhtiin pääsyn tukemiseen – koska parhaat tyypit ne sen parhaan työpaikan luovat. Sarjan kolmannessa osassa oli aika pureutua siihen, miten ja miksi Heltissä omaa työtä lopulta johdetaan.

”Itsensä johtamisen mielekkyyden voidaan ajatella pohjautuvan itseohjautuvuusteorian mukaisesti neljään ihmisen henkiseen perustarpeeseen: tarve autonomiaan, tarve kokea kyvykkyyttä, tarve kuulua yhteisöön ja tarve tehdä hyvää”

Organisaatio itseohjautuvuuden mahdollistajana

Ei ole lainkaan itsestäänselvää, että nykypäivänä ”pomo” enää tuntisi alaisensa työtä. Ja vaikka esihenkilö olisikin saman työn osaaja, ei kukaan tunne juuri tietyn työntekijän asiakkaita ja työn haasteita yhtä hyvin kuin työntekijä itse. Työtä ei myöskään voi kuvitella johdettavan ylhäältä alaspäin Heltin kaltaisessa organisaatiossa, jossa ylös-alas-suuntaa ei yksinkertaisesti ole, vaan toiminta on jäsennetty funktioiden ja näistä vastuuta kantavien helttiäisten ympärille. Näistä syistä ihmiset löytävät työongelmiinsa usein itse myös parhaat ratkaisut, kunhan organisaatio sen mahdollistaa.

Itsensä johtamisen mielekkyyden voidaan ajatella pohjautuvan itseohjautuvuusteorian mukaisesti neljään ihmisen henkiseen perustarpeeseen: tarve autonomiaan, tarve kokea kyvykkyyttä, tarve kuulua yhteisöön ja tarve tehdä hyvää. Voidaan siis ajatella, että yksi ihmisyyden perustarpeista on saada päättää omista asioistaan, siis myös työstään, siinä määrin kun se on mahdollista ja turvallista. Kokemus siitä, että osaa asioita ja kykenee taklaamaan vastaantulevia haasteita on motivaatiomme keskeinen perusta – jokainen haluaa onnistua ja huomata olevansa hyödyksi. Ihminen on myös laumaeläin ja tarvitsee ympärilleen yhteisön, johon kiinnittyä ja josta hakea peilipintaa toiminnalleen. Neljäs perustarve, hyvän tekeminen, saa meidät ponnistelemaan yhteisen hyvän eteen ja kokemaan merkityksellisyyttä työssämme.

Webinaarissa väitämmekin, että tukemalla näiden neljän perustarpeen täyttymistä organisaatio voi auttaa ihmistä olemaan parempi itsensä johtaja. Yleensä keinot siihen mitä ja miten kannattaa toimia löytyvät kyllä silloin, kun tietää miksi aikoo näin toimia.

Katso Näin luot parhaan työpaikan -blogi ja webinaarisarjan kolmannen osan webinaari alta ja ILMOITTAUDU sarjan viimeiseen osaan, joka toimii yhteenvetona koko sarjalle: How to create a great place to work? Ilmoittautuessasi saat webinaarissa esitetyn materiaalin, sekä linkin tallenteeseen ja aihetta tukevaan blogikirjoitukseen. Olisimme myös todella kiitollisia, jos kerkeäisit pysähtyä hetkeksi antamaan palautetta webinaarista.

Jotta voit katsoa videon, hyväksy ensin nämä evästeet: statistics, marketing

Tule mukaan työterveyden uuteen aikakauteen

Jäsenenä tai työntekijänä

Pyydä tarjous   Avoimet työpaikat


IN ENGLISH:

You are the best to manage your own work

This Is How To Create Best Workplace -Blog and webinar series

My colleague Ilona and I had couple of days ago a webinar about self-leadership. We claim that by supporting four fundamental psychological needs of human being it’s possible not only to motivate people but also to find the best solutions to work-related problems. Now days bosses rarely know what their employees actually do so it’s not possible to lead the work from up to down. Hierarchical management is neither possible in an organization where there is no hierarchy – as Heltti. For these reasons it’s often reasonable if not crucial to help people to be the best leaders and managers for themselves.

”Everyone wants to decide or at least have an impact on things that concern themselves – also work tasks”

Organization as a facilitator of self-leadership

What are these four psychological needs that help to give guidelines for leadership – whether you are leading yourself or others? The first is need for autonomy. Everyone wants to decide or at least have an impact on things that concern themselves – also work tasks. The second is need for capability – it’s motivating to feel being able to do things, solve problems and contribute to the areas one finds important. Third psychological need is sense of community – we are social animals and thus long for other people’s acceptance and feedback. Fourth need, doing good or altruism, makes us to strive for shared good and feel meaningfulness in our work.

In our webinar we support individuals to recognize the meaning of these four psychological needs, and organizations to find ways to support their fulfillment. Usually what and how is much easier to define after you have recognized why you are doing what your are doing.

Series webinars are going to be held mostly in Finnish, but there is going to be as a summary of the series webinar in English in May: How to create a great place to work? (SIGN UP). Also the blog posts that support webinars are going to be published briefly in English.

Read also blog posts from past webinars!

Why to invest in creating a good workplace? – The CEO’s perspective – BLOG
The best dudes make the best workplace  BLOG