Ajatustyö

Sini Lindholm | 23.10.2022

Muutoksessa narratiivit kannattaa olla kunnossa

Tästä artikkelista pääset lukemaan kootusti ”Muutoksen johtaminen ja psykologinen turvallisuus merkittävissä uudistuksissa” -webinaarimme keskeiset nostot ja opit. Suurkiitos Sanna Svahn ja Pertti Korhonen huikeasta dialogista, jossa oli upeasti läsnä arvostus ja vahva yhteys.

“Aivan ihana, valovoimainen, lämminhenkinen, inspiroiva ja puhutteleva aamuwebinaari muutoksenjohtamisesta. Kuuntelin aivan hypnotisoituneena soljuvaa keskusteluanne, tärkeää sanomaanne. KIITOS” -Webinaaripalaute

 

Muutos on liikettä, muutos tuo turvaa

Muutos sanana on päässyt happanemaan ja sen ympärille on syntynyt negatiivinen konnotaatio. Muutos olisi tärkeä nähdä liikkeenä, mahdollisuutena uudistua. Ilman liikettä home pääsee valloilleen. Muutos on tärkeä nähdä prosessina, ei yksittäisenä tapahtumana. “Kun on muutosta, huominen on parempi kuin eilinen”, Pertti Korhosen sanoin. Muutos tuo siis parhaimmillaan turvan tunnetta ja uskoa tulevaan. 

Johtaminen on viestintää – narratiivit kannattaa miettiä

Jotta ihmiset saa muutokseen mukaan, on tärkeä varata tietoisesti aikaa riittävälle viestinnälle. Narratiivin kautta ihmiset saavat luotua tunneyhteyden muutokseen ja löytävät samaistumispintoja – halun olla mukana. Narratiivi on tärkeä miettiä eri sidosryhmien näkökulmat huomioon ottaen – ‘what’s in it for me’ on yksi inhimillisistä ydinkysymyksistä ihmisten mielissä muutoksessa. Muutoksen tarkastelu ja suunnittelu asiakassilmälasit päässä on myös keino fokusoida oikeisiin asioihin ja saada ihmiset pois siiloista muutostarvetta tarkasteltaessa. 

Muutoksen demystifioiminen on tärkeää

Merkittävien uudistusten, toimintatapamuutosten aikaansaamisen ytimessä on osallistaminen.  Yleensä parhaat ideat tulevat henkilöstöltä, jotka työn parhaiten tuntevat. Johtajan tehtävä ei ole tulla pätemään vaan kuuntelemaan, miettimään yhdessä ja rohkaista pilotointiin. “Lisäks’ muutoksen demystifioiminen on tärkeää esimerkiksi teknologiaan liittyen – tekoäly on tukiäly – se mahdollistaa tekemisen ja työtapojen parantamisen”, Pertti Korhonen. 

Intensiivisessä, aikapaineisessa muutoksessa onnistumisessa olennaista on: 

  • Selkeä fokus ja priorisointiAikajana ja roadmap – mitä ja milloin
  • Riittävät resurssit ja kyvykkyydet muutokseen liittyen
  • Tilivelvollisuus (accountability) muutoksen toteuttamisen eri osa-alueista eri tahojen kesken
  • Arjen kalenterin hallinta – varmistaa, että siellä on riittävästi väljyyttä ja aikaa ajatella. Intensiivinen muutos vie paljon ajattelukapasiteettia – väljyys varmistaa virtaavan ajattelun. 
  • Progress principle – tehdä näkyväksi edistymistä ja juhlia onnistumisia 
  • Ketterä, jatkuva kyky uudistaa muutossuunnitelmaa ja pohtia vaihtoehtoisia polkuja

 

Johtoryhmän vetäjän tulee johtaa tunnelmaa 

Usein johtoryhmissä fokus on liikaa asioiden johtamisessa. “Johtoryhmän vetäjän fokus olisi tärkeä olla tunnelman luonnissa”, sanoo Sanna Svahn. Mitkä seuraavista Psykologisen turvallisuuden luonnin keinoista johtoryhmässä teillä on jo hallussa?   

⬜︎ Toisiin tutustuminen henkilötasolla
⬜︎ Avoimen, yhteisen keskustelun varmistaminen
⬜︎ Selkeyden luonti tekemisiin, rooleihin ja vastuisiin
⬜︎ Kaikkien äänien kuulluksi tulemisen varmistaminen
⬜︎ Eritahtisten jäsenten huomiointi
⬜︎ Ääneen sanoittaminen, mitä tilassa tapahtuu, miten keskustelu etenee, millaisia tunnelmia johtoryhmän vetäjänä havaitsee
⬜︎ Yhteisten johtoryhmän toimintaperiaatteiden määrittely

Inhimillisyys, empatia, arvostavuus – kolmen kova kopla henkilöstövähennyksissä

Silloin kun muutokset tuovat mukanaan henkilöstövähennyksiä, järkyttävät ne ihmisten perusturvallisuuden kokemusta. Irtisanomisen ihminen ottaa helposti henkilökohtaisesti ja siitä syyllistyen. Johtajan on tärkeä hoitaa tilanteet inhimillisesti kohdaten siten, että ihminen säilyttää itsekunnioituksensa ja minäpystyvyyden kokemuksen tulevaan. Eettisyyden ja vastuullisuuden taso organisaatioissa mitataan näissä tilanteissa. Johdon todelliset arvot heijastuvat näissä tilanteissa kirkkaasti. Organisaation rituaaleilla on myös tärkeä rooli tässä kohtaa organisaatioelämää – miten hyvästelemme kollegamme, millaisen lähtökokemuksen toisillemme suomme.

Inhimillisyys ja ajattelun väljyys ovat supervoimia

Luovuus on yhdyssana 

Taisimme kaikki oppia Pertti Korhoselta webinaarissa, että Luovuus on yhdyssana. 

Luovu – uus – Luovu vanhasta, jotta voit saada uutta tilalle. Mistä Sinä luovut tänään, jotta tilaa vapautuu uudelle? 

Meitä haastetaan juuri nyt ennen näkemättömällä tavalla. Inhimillisyys ja ajattelun väljyys ovat supervoimia, joita tarvitsemme tässä ajassa korostuneesti. Tämän kirjoituksen myötä toivomme triplamäärän inhimillisyyttä (työ)elämään ja väljyyttä kalenteriin, jotta aivomme toimivat optimaalisesti mahdollistaen ajattelun kirkkauden. 

”Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen. (Herakleitos)

Heltin webinaaritallenteen ”Muutosjohtajuus ja psykologinen turvallisuus merkittävissä uudistuksissa” voit katsoa täältä.

Heltti tukee ja ohjaa muutoksissa. Tutustu YT- ja muutosneuvotteluiden tukipalveluihimme täällä.

Sini Lindholm

Sini Lindholm: Sini on kokenut kokenut organisaatiopsykologi sekä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, jonka intohimona on olla tekemässä työelämästä elinvoimaisempaa. Sinin kohtaat yrityskultturin, johtamisen ja johtoryhmien kehittämisprojekteissa sekä esihenkilöiden valmennuksissa. Sini on erikoistunut johtoryhmien ja johtoryhmien dialogin kehittämiseen sekä tukemiseen.