Ajatustyö

Timo Lappi | 24.10.2019

Miten välttää kaaos itseohjautuvassa organisaatiossa?

Heltti kokosi keväällä Ajatustyöneuvoston, ajatustyön ja työelämän muutoksen Advisory Boardin hakemaan suuntaa tämän päivän työelämän kysymyksiin ja synnyttämään toimialalle uutta osaamista. Ajatustyöneuvostoon kuuluu ketterien yritysten henkilöstöjohtajia, toimitusjohtajia ja tietotyöyritysten liiketoimintajohtajia, jotka tutkailevat ajatustyön ilmiöitä, itseohjautuvuutta, hyvinvointia ja tuottavuutta erilaisista näkökulmista.

Ajatustyöneuvoston ensimmäisen kokouksen teemana oli uusi työ, josta keskustelua neljännen teollisen vallankumouksen jälkeisestä työelämästä viritti Aalto yliopiston professori Kristiina Mäkelä. Kristiinan mukaan nykyaikainen työ on eriytymässä ajasta, paikasta ja myös työsuhteesta.

Ajatustyöneuvosto kokoontui jälleen 8.10.2019, tällä kertaa itseohjautuvuuden teemalla. Keskustelun alustajana toimi Miia Savaspuro, joka on vastikään kirjoittanut kirjan Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut miten sellainen ollaan.

”Itseohjautuvat organisaatiot vaativat johtamiselta paljon. Tarvitaan enemmän johtamista, ei vähemmän”

Miian keskeiset löydökset itseohjautuvuudesta ovat seuraavat:

 • Itseohjautuvuus on hähmäinen käsite, jolle ei ole yhteisesti sovittua määritelmää. Edes Kotimaisten kielten keskus ei tunne itseohjautuvuus-sanaa.
 • Ennen kuin lähtee rakentamaan itseohjautuvaa organisaatiota, pitää määritellä, mitä sillä tarkoitetaan ja miksi sitä halutaan.
 • Itseohjautuville organisaatioille on ominaista, että ihmiset jäävät helposti liian yksin liian epämääräisten toimenkuvien keskelle. Toimivat mittarit ja organisaation tarjoama tuki ovat tärkeitä.
 • Itseohjautuvat organisaatiot vaativat johtamiselta paljon. Tarvitaan enemmän johtamista, ei vähemmän.
 • Sekä tutkimukset että käytäntö osoittavat, että organisaatioissa autonomia lisää hyvinvointia vain tiettyyn rajaan asti.

”Itseymmärryksen lisääminen on tehokas keino itseohjautuvan organisaation toiminnan parantamiseen”

Miten sitten välttää kaaos itseohjautuvassa organisaatiossa?

  1. Pitää luoda psykologisesti turvallinen ilmapiiri.
  2. Tarvitaan hyvin selkeät ja realistiset tavoitteet sekä organisaatiolle että työntekijälle. Tavoitteet eivät saa olla ylitseampuvia, ja työntekijän tavoitteet pitää asettaa työntekijän kanssa
  3. On tärkeää luoda selkeät periaatteet siihen, kuka tekee päätökset silloin, kun kaikki eivät ole samaa mieltä.
  4. Itseymmärryksen lisääminen on tehokas keino itseohjautuvan organisaation toiminnan parantamiseen.
  5. Toistoja tarvitaan. Kun on itse lopen kyllästynyt viestimään tietystä asiasta organisaatiossaan toiminta, joku kuulee siitä edelleen ensimmäistä kertaa.

Ajatustyöneuvosto pyrkii tekemään säännöllisiä keskustelunavauksia modernin ajatustyön kysymyksistä ja jakamaan parhaita toimintatapoja kaikkien hyödyksi. Lisätietoja Timo Lapilta.


Kiinnostaako sinua uuden ajan työterveys ja hyvinvointipalvelut?

Laita rohkeasti viestiä alla olevalla lomakkeella, ja kysy lisää!

 

Timo Lappi

Timo Lappi: Tehtäväni on pitää huoli siitä, että Heltin palvelut vastaavat asiakasyritystemme ja jäsentemme tarpeita. Parhaat fiilikset saan siitä, kun onnistumme tuomaan toimialalle uusia parempia käytäntöjä. Tavoitteenani on, että Heltti tuo lisää terveitä elinvuosia ja hyvinvointia puolelle miljoonalle ihmiselle ja tarjoaa työntekijöilleen - helttiäisille - toimialamme parhaan työpaikan. Pyrin elämään myös vapaa-ajalla Heltin oppien mukaisesti, eli minut löytää usein Espoon rantaraitilta juoksemasta tai pyöräilemästä.