Ajatustyö

Heltti | 1.6.2017

Miten uusia liikeideoita luodaan? 6 neuvoa palvelumuotoilijalta

Kun kerron tekeväni tutkimusta työterveysalan yrityksessä, moni ihmettelee, miksi olen valinnut niin tylsän ja pysähtyneen toimialan. Jatkan sitten kertomustani Heltistä, siitä miten se on muuttanut koko toimialaa, digitaalisista palveluista ja Heltin kulttuurista. Siinä vaiheessa, kun kerron Heltin arvoista Tarmosta, Lemmestä, Hehkusta ja Pokasta, keskustelukumppanini silmät alkavat tavallisesti säihkyä kiinnostuksesta. Miten Heltin perustajat, Tanja ja Timo, tunnistivat mahdollisuuksia toimialalla, joka muille näyttäytyi tylsänä ja perinteisenä?

Tässä tiivistettynä Heltin opit:

1. Mieti kuka olet, mitä osaat ja keitä tunnet.

Heltin tarinan siemenet kylvettiin jo vuosia ennen Heltin perustamista; Tanja oli työskennellyt työterveysalalla ja Timo oli ollut mukana perustamassa lakialaa mullistavaa yritystä. Kumpikin heistä pohti mihin suuntaan omaa energiaa haluaisi tulevaisuudessa suunnata. He pohtivat omaa osaamistaan, keitä he ovat ja keitä he tuntevat.

”Mitä ihminen vois lähteä tekemään, jos sen molemmat isovanhemmat on ollu lääkäreitä, vanhemmat ollu lääkäreitä, veli on lääkäri, serkku on lääkäri ja eno on lääkäri ja itse on tällainen suvun musta lammas. Ja sitt’ vielä vaimo on ollut töissä terveyspalvelualalla työterveydessä. Tuli tosi kirkas ajatus siitä, että se on työterveyspalvelut ja terveyspalvelut nimenomaan, joka kaipaa tällaisen raikkaan yrittäjävetoisen konseptin”

2. Puhu avoimesti ideastasi.

Timo muisteli, että aiempaa yritystä perustettaessa, perustajajoukko sulkeutui neuvotteluhuoneeseen tekemään suunnitelmia ja PowerPointeja syntyi huimalla tahdilla. Helttiä perustettaessa päätettiin toimia täysin toisella tavalla eli jo hataran idean kanssa lähdettiin keskustelemaan erilaisten tuttujen kanssa. Tanja ja Timo keskustelivat tuntemiensa ihmisten kanssa, hakivat heiltä aktiivisesti sparrausta ja kyselivät, tuntisivatko he puolestaan heille uusia mielenkiintoisia kontakteja. Suuri oppi oli, että monet kysymykset ja ongelmat saatiin ratkaistua näissä epämuodollisissa tapaamisissa. Näin sai alkunsa myös Heltin tarina.

”Hän totesi, että Timo sehän on ihan, että ootko sä kuullut kiinalaisen lääkärin tarinan. Siinä vaiheessa nää kyläläiset maksoi lääkärilleen, mutta ne ei maksanut suinkaan sen perusteella kuinka monta sairaskäyntiä ja kuinka monta toimenpidettä ne teki vaan jokainen terve kyläläinen maksaa. Sillä periaatteella, että mitä paremmin kyläläiset jaksaa sitä paremmin hänellä meni. Hänellä oli taloudelliset insentiivit pitää kyläläiset terveinä. Sitä kun alko miettii niin mihin me hukattiin se liiketoimintamalli. Nykyäänhän meillä on taloudellinen insentiivi pitää ihmiset sairaina tässä klassisessa mallissa. Tää avas silmät siinä vaiheessa, että me käännetään tää kokonaan ylösalas tää velotusmalli eli tullaan tällaisella kiinteällä kuukausihinnalla markkinoille.”

3. Mieti millaisen muutoksen haluat saada aikaan.

Liikeideoiden kehittämisessä suuri haaste on luoda jotain uutta ja ainutlaatuista. Tähän voi löytyä ratkaisu, kun lähestyykin asiaa muutoksen näkökulmasta. Tanja ja Timo pohtivat muutosta neljällä eri tasolla:

-Muutos omassa elämässä: halu tehdä jotain merkityksellistä

-Muutos organisaatiotasolla: tavoitteena muuttaa toimialan hierarkkista organisaatiokulttuurikulttuuria ja luoda hyvä työpaikka

-Muutos toimialalla: koko palveluprosessin kyseenalaistaminen ja tietoisena tavoitteena alan disruptoiminen hinnoittelumalilla, digitaalisilla palveluilla, uudenlaisella asiakaskokemuksella ja nostamalla työterveyshoitaja keskeiseen rooliin sekä terveyden edistämispalveluihin panostamalla.

-Muutos Suomessa: edistää suomalaisten terveyttä, hyvinvointia, työkykyä ja terveempiä elinvuosia.

4. Ymmärrä ja kuuntele potentiaalisia asiakkaitasi

Vaikka työterveysala näytti pysähtyneeltä, asiakasyritysten toiminta oli muuttunut radikaalisti. Tanja oli huomannut monia pullonkauloja työterveyshuollossa työskennellessään alalla ja Timo oli tehnyt samanlaisia huomioita työterveyshuollon asiakkaana aiemman yrityksensä toimitusjohtajan roolissa. Perusidea kiinteähintaisesta liiketoimintamallista ja terveyden edistämiseen keskittymisestä syntyi tältä pohjalta, mutta hahmottuva liiketoimintamalli kehittyi 50 asiakashaastattelun pohjalta. Haastatteluissa Heltin perustajat selvittivät työterveyteen liittyviä arvonmuodostustekijöitä ja pullonkauloja yritysten toimitusjohtajilta, HR-johtajilta ja talousjohtajilta. Esimerkiksi oivallus työterveyshoitajan merkittävästä roolista syntyi haastattelujen avulla:

”Se, mihin oltiin tyytyväisiä, liittyi yleensä siihen henkilöön, jonka kanssa tehdään töitä, hyvään työterveyshoitajaan, hyvään yhteyshenkilöön ei ehkä niinkään niihin palveluihin tai siihen sisältöön vaan siihen tyyppiin jonka kanssa sitä hommaa tehdään. ”

5. Sitouta asiakkaitasi jo ennen yrityksen perustamista

Heltillä oli asiakkaita jo ennen kuin yritys oli perustettu. Avoin ja yhdessä kehittämiseen pohjautuva toimintapa sitoutti ja innosti mukana olleita ihmisiä.

”Se sanoi, että kun te ton aloitatte, niin kyllä me teille tullaan sitten.”

6. Älä ota rajoitteita annettuina.

Heltti on uskaltanut haastaa monia vallitsevia toimintatapoja esimerkiksi tuomalla kiinteähintaisen liiketoimintamallin, hoitamalla digitaalisesti suurimman osa asiakaskontakteista ja luomalla rennot, viihtyisät ja kodinomaiset toimitilat.

Nämä Heltin opit olen tunnistanut oltuani vuoden ajan mukana Heltin arjessa, osallistunut palavereihin ja kehittämistilaisuuksiin sekä tehnyt haastatteluja. Heltti on arvojensa mukaisesti avoimesti kutsunut minut tutkimaan toimintaansa, mikä on mahdollistanut ainutlaatuisen tutkimusaineiston keräämisen.  Kiitos Heltin jäsenille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja Helttiäisille!