Johtaminen

Kaisa Mikkola | 18.4.2023

Miten tukea tiimiä? – 3 vinkkiä esihenkilölle

Työssä suurinta kuormitusta aiheuttaa johtamisen haasteet ja erityisesti liian vähäinen tuki esihenkilöiltä. Mitä tukea esihenkilöltä kaivataan ja kuinka voit sen esihenkilönä tehokkaasti osoittaa?

Yleisin ajatustyöhön liittyvä psykososiaalinen kuormitustekijä Mindy mielenhuollon vuoden 2022 kuormitustekijädatan perusteella on liian vähäinen tuki esihenkilöltä. Tämä henkilöstön kokemus ei varmastikaan yhtään ilahduta esihenkilötyön ristipaineissa painiskelevaa esihenkilöä eikä organisaatioita, jotka yrittävät houkutella esihenkilötyöhön sitoutuneita osaajia. 

Tulos ei kuitenkaan yllätä, sillä esihenkilöt itse ovat jo pitkään olleet kuormittuneita. Kun oma tilanne on haastava, on vaikea antaa tukea muille. Tehokas tapa parantaa omaa esihenkilötyötä on pitää hyvää huolta omasta jaksamisesta. Mitä muuta voit esihenkilönä tehdä, jotta luot kokemuksen riittävän tuen antamisesta?

1.Selvitä odotukset

Johtaminen on vuorovaikutusprosessi, johon vaikuttaa paitsi esihenkilö, myös johdettava. Kummankin ajattelulla, tunteilla ja käyttäytymisellä on vaikutusta siihen, mikä on esihenkilötyön lopputulos. Fiksu esihenkilö kuuntelee tarkalla korvalla omaan johtamiseen kohdistuvia odotuksia ja pyytää säännöllisesti palautetta. Aktiivista kuuntelua ei ole se, että kuuntelee vastatakseen tai ymmärtääkseen vaan kuunnellen empaattisesti ja antautuen tilanteelle ja antaen tilaa mielikuvan rakentumiselle ja myös oman suhtautumisen reflektoimiselle. Parasta tukea on tulla kohdatuksi ihmisenä.

2.Käsittele tunteet

Esihenkilö on keskeisessä roolissa työn tekemistä tukevan tunnelman luomisessa sekä tunteiden tulkkina. Monet ovat jo oppineet myönteisyyden merkityksen ja osaavat nostaa onnistumisia ja osoittaa arvostusta. Vaikeiden tunteiden kohtaamisessa esihenkilöillä on kuitenkin vielä kasvun paikka. Kyse ei useinkaan ole siitä, etteikö esihenkilö tunnistaisi näitä tunteita. Kyse on halusta ottaa ne puheeksi ja auttaa tiimiä käsittelemään ne. Monesta harmittomasta ketutuksesta on vuosien välttelyn seurauksena syntynyt mielenterveyden ongelma. Älä siis aliarvioi arkijohtamisen merkitystä äläkä sivuuta “rivien välejä”.

3.Selkeytä tavoitteet ja roolit

Tyypillinen esihenkilötyön haaste on osatavoitteiden luomisen puute. Esihenkilö jalkauttaa työpaikan tavoitteet omalle tiimille ilman että pohditaan yhdessä, miten me voimme omalla työllämme vaikuttaa niiden toteutumiseen. Jos haluat osoittaa tukea tiimillesi, pidä huolta että isot tavoitteet aidosti pilkotaan pienemmiksi ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Suuntaa huomio tuloksiin ja luo mahdollisuudet työtehtävien tekemiseen osaamista parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Roolit ovat organisaatioissa vallan ilmentymiä ja niiden määrittelyssä kannattaa olla erityisen tarkka. Vaikka et pystyisi vaikuttamaan koko työpaikan roolitukseen, pystyt varmasti selkeyttämään tiimisi tehtäviä siten, että pyörää ei keksitä kahdessa paikassa samaan aikaan.

Kaisa Mikkola

Kaisa Mikkola: Kirjoittaja vastaa Heltissä Mindy mielenhuollon palvelusta ja haastaa jokaisen työnantajan ratkaisemaan mielen hyvinvoinnin haasteita kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Suomalaiset ovat aiemminkin olleet erilaisten sosiaalisten innovaatioiden edelläkävijöitä. Nyt on aika näyttää, miten mielen hyvinvoinnin haasteet ratkaistaan työelämässä!