Ajatustyö

Hanna Rainio | 24.11.2022

Miten paljon rohkeutta uskallat jättää tänään käyttämättä?

Ihminen toimii luontaisesti vähimmän energian periaatteella. Otamme tai hyväksymme ne meille tarjotut roolit, jotka aiheuttavat vähiten kitkaa sekä meissä itsessämme että suhteessa toisiin. Mieluiten puksuttelemme menemään mukavuusalueellamme.

Haluamme kuulua joukkoon ja luontaisesti vältämme myös asioita, joiden riskinä voisi olla porukasta hylätyksi tuleminen. Useimmat meistä ovat valmiit sietämään mieluummin omien arvojen vastaisesta toiminnasta seuraavaa epämukavaa oloa, kuin ottamaan konfliktin tai ulos suljetuksi tulemisen riskin tulemalla esiin mielipiteillä, jotka eivät ole valtavirtaa. Johtajakin haluaa tulla hyväksytyksi.

Tässä ajassa, jossa epävarmuus ja tilanteiden muuttuminen on arkipäivää voi olla vaikeaa pysähtyä vaikeiden valintojen äärellä omien epämukavuuden tunteiden äärelle ja valita rohkeasti itseä kuunnellen. On suuri houkutus mennä ystävällisen käyttäytymisen taakse ja perustella vaikeiden asioiden esiin nostamatta jättäminen toisten tunteiden huomioimisella.  Samalla vahvistamme aikaisempia uskomuksiamme siitä, mitä voimme olla, miten voimme toimia.

Vaikeat kysymykset vahvistavat psykologista turvallisuutta

Psykologisesta turvallisuudesta ja sen vaalimisesta on puhuttu viime aikoina paljon (Amy Edmonson, HBR 2021/04). Tämä keskustelu on edelleen tärkeää, mutta on ymmärrettävä, ettei se tarkoita itsen ja toisten pitämistä mukavuusalueella, epämukavuuden tunnetta vältellen.

Tarvitsemme selkeyttä, rohkeaa toimintaa, vallitsevien uskomusten haastamista ja rehellistä puhetta. Organisaatioissa ja tiimeissä tarvitaan uskallusta ottaa vaikeita asioita puheeksi, kysyä kiusallisiakin kysymyksiä, joiden tietää herättävän toisissa epämukavuutta ja ärtymystä. Toteuttamalla rohkeaa johtajuutta esihenkilönä tai tiimin jäsenenä vahvistat psykologista turvallisuutta: tämänkin asian voimme ottaa yhdessä rakentavalla tavalla, rehellisesti, puheeksi. 

Miten rohkeasti toteutat johtajuuttasi?

Millaista johtajuutta itse kannattelet omassa tiimissäsi? Tunnistatko, mihin johtajuutesi nojaa: arvoihin, toisten odotuksiin, omiin uskomuksiisi? Kuinka rehellisesti uskallat puhua, kuinka alttiiksi uskallat itsesi toisten edessä asettaa? Kuka tiimissäsi ottaa kipeän totuuden puhujan roolin? Brené Brown (Dare to Lead),  puhuu rohkeasta johtajuudesta taitona, jota kuka tahansa voi oppia. Nämä taidot ovat haavoittuvaisuus, arvojen mukaan eläminen, rohkeasti luottaminen ja nousemaan oppiminen. 

  1. Kohtaa havoittuvaisuutesi
   = Uskallus ottaa hankalat asiat esiin tietämättä lopputulosta.
   Tutki, milloin toimimattomuutesi taustalla on epävarmuutesi siitä, miten itselle käy tai pelko siitä, koetaanko sinut ikävänä ihmisenä. Opettele sietämään  epävarmuuttasi ja häpeän tunnettasi. Harjoittele tuntemustesi sanoittamista. Vastusta sitkeästi halua nojata aiempiin ajattelu- ja toimintamalleihin näissä tilanteissa – ne ovat haarniskasi, joka estää toimimasta haavoittuvaisesti, aidosti omana itsenäsi.
  2. Elä omien arvojen mukaisesti
   = Tietoisuus omista ydinarvoista ja siitä, mitä ne tarkoittavat omassa elämässä tekoina ja valintoina.
   Tunnista ja kiteytä todelliset ydinarvosi kolmeen tärkeimpään. Tiedosta, millainen käyttäytyminen ja millaiset valinnat heijastelevat arvojasi ja miten hyvin niitä arjessasi toteutat. Opettele käyttämään todellisia arvojasi hankalissa tilanteissa apuna valinnoissasi.
  3. Luota rohkeasti
   = Kyky altistaa jotain itse arvostamaasi haavoittuvaiseksi toisen ihmisen ratkaisuille.
   Opettele tunnistamaan, mikä on todellinen luottamuksen asteesi toisiin ja millaiseen käyttäytymiseen se sinua ohjaa. Ota toisten kanssa puheeksi säröt luottamuksessa. Valitse tietoisesti tilanteita, joissa kokeilet luottaa niin että pelottaa. Vastusta tietoisesti näissä kontrollipyrkimystäsi. Harjoittele toimimaan tuomitsematta ja pyri aidosti ymmärtämään toisen toiminnan syitä.

  4. Opi nousemaan
   =Kyky käsitellä omia epäonnistumisia ja työstää ne itselle voimavaraksi tarttua uudelleen epämukaviin asioihin.
   Huomioi, miten itseesi suhtaudut epäonnistumisen hetkellä ja millaista asennetta, puhetta itsellesi tarjoilet. Opettele suhtautumaan tekemiisi valintoihin ymmärtäväisesti ja lempeydellä. Kokoa myötätuntoisesti opit ja mitä haluat muuttaa. Rohkaise itseäsi ottamaan pienen pieni muutosaskel seuraavalla kerralla. 

Mikä voisi olla rohkean johtajuuden tekosi jo tänään?

Hanna Rainio

Hanna Rainio: Hanna on kokenut kokenut sosiaalipsykologi sekä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, jonka intohimona on saada ihmisten potentiaali kukoistamaan. Hannan kohtaat yrityskultturin, johtamisen ja johtoryhmien kehittämisprojekteissa sekä esihenkilöiden valmennuksissa. Hanna on coach, yhteisödynaaminen työnohjaaja sekä käynyt kognitiivisen lyhytterapiakoulutuksen. Hanna työskentelee usein ryhmädynaamisten ja systeemisten ilmiöiden parissa.