Ajatustyö

Selena Kartomaa | 10.11.2022

Mindy-valmentaja sukeltaa mielen jäävuoren huipun alle

Ei ole yhdentekevää kuka huoltaa mieltäsi. Mindy-valmennuksia tekevät työelämän ilmiöitä hyvin tuntevat laillistetut psykologit.

Mindy-valmennukset ovat valmennettavien omien itsearviointien pohjalta tehtävän seurannan perusteella erittäin vaikuttavia ja laadultaan huippuluokkaa. Tämä varmistuu sillä, että valmentajat valitaan huolella, he ovat hyvin koulutettuja ja osaavat soveltaa teoreettista tietämystään asiakkaan tilanteeseen.

Mindy-valmentajalla on aina laillistetun psykologin (PsM) pohjakoulutus, kognitiivis-analyyttisen lyhytterapeuttisen työskentelyotteen koulutus sekä yritystyöskentelytaustaa. Lisäksi valmentajat saavat Mindyyn kaksipäiväisen perehdytyksen ennen kuin aloittavat valmennukset.

Psykologilla on syväymmärrystä mieleen

Liisa Lempinen on työskennellyt psykologina viisi vuotta. Ennen sitä hänellä oli pitkä työura kaupallisella puolella myyntijohtajana ja liiketoiminnan vetäjänä osaamisen ja johtamisen kehittämiseen liittyvässä liiketoiminnassa.

Liisa näki kaupallisessa työssään paljon erilaisia esihenkilöitä ja tiimiläisiä. Osa oli häkellyttävän hyviä, osa ei ollenkaan ja väliin mahtui joukko niitä, jotka olivat usein ajautuneet rooliinsa ja suorittivat annettuja tehtäviä enemmän tai vähemmän innolla. Liisaa alkoi kiinnostaa, mistä tämä variaatio johtuu ja löytyisikö psykologiasta vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kukoistamaan työssään. Hän aloitti psykologian opinnot. Ajan kanssa kiinnostus työn kehittämisestä laajentui erilaisiin psykologisiin ilmiöihin.

“Syvällisyys on se mikä minua kiinnostaa. Kuinka päästään kiinni yksilön alitajunnan tasolla oleviin uskomuksiin, jotka ovat piilossa häneltä itseltäänkin. Miten ne vaikuttavat ajatteluun, toimintaan ja työkykyyn.”


Patologian lisäksi täytyy ymmärtää, mikä on normaalia.

 

“Psykologian opinnot ovat laajin saatavilla oleva ihmisen mielen koulutus. Missään muussa koulutuksessa ei opiskella viittä ja puolta vuotta pelkästään ihmisen mieltä.”

On tärkeää, että psykologilla on käsitys mielen patologisesta, sairaalloisesta puolesta, mutta erityisen tärkeää on myös käsitys normaalista mielen kehityksestä ja toiminnasta, jolloin syntyy kyky verrata mikä on normaalia, mikä mahdollista ja mikä taas patologista ja haitallista.

Tärkein työ tehdään matkalla ratkaisuihin

Ratkaisukeskeisyys mutu-tuntumalla sellaisen valmentajan kanssa, jolla ei ole yhtä laajaa ymmärrystä psykologian eri puolista kuin psykologilla, voi johtaa liian nopeaan ratkaisujen hakuun. Tärkeintä olisi ymmärtää, mitä on ilmiön takana.

Ymmärrys ilmiöiden taustalla on tärkeämpää kuin ratkaisujen löytäminen.

“Jos ollaan hyvin ratkaisukeskeisiä, niin toki se on hyvä asia… minäkin olen… mutta ratkaisuihin ei voi rynnistää. Pitää ensin tunnistaa missä mennään ihmisen elämässä, mielessä, motiiveissa, tunnesäätelyssä ja muutosvalmiudessa.” Tämän tunnustelevan ja selventävän prosessin myötä ihmiselle usein aukeaa uusia näkymiä itseensä ja mieleensä. Sen myötä mahdollistuu myös uusien toiminta- ja ajattelutapojen kokeilu ja harjoittelu. Asioiden avaamisella ja niiden kautta ratkaisujen löytymisellä on suuri vaikutus. “Ihmisessä on paljon vapauttamista odottavaa potentiaalia.”

“Kun ajattelen omaa työtä, puhun kahdella tasolla. Välillä nostan asian teoriatasolle ja kysyn, miltä tämä kuulostaa sinun tilanteessasi? Helikopteriperspektiivi auttaa myös asiakasta hahmottamaan psykologisia ilmiöitä paremmin.”

Mindy-valmentaja vapauttaa asiakkaan potentiaalin

Liisa toimii sekä Mindy Mielitaidot että Mindy Esihenkilötyön tueksi -valmentajana. Mielitaidot-valmennus pureutuu enemmän ihmisen omaan mieleen, kun Esihenkilötyön tueksi -valmennus taas keskittyy esihenkilötaitoihin. “Kyse ei ole siitä, että henkilöllä olisi jokin heikkous tai ongelma, vaan siitä, että lisätään ymmärrystä, itsereflektiota ja sitä kautta tietämystä itsestä ja omasta tai tiimin toiminnasta.”

Usein tunnistetaan vain jäävuoren huippu. “Kaikilla on tiedostamaton puoli, mistä osa olisi hyvä saada näkyvämmäksi ja käyttöön. Se johtaa hyvään ja potentiaalin vapautumiseen. Samalla negatiivisten asioiden kehittyminen muuttuu pienemmäksi pahaksi.”

Liisa arvostaa Mindy-konseptissa selkeitä raameja ja valmennuksen systemaattisuutta. Hän on kokenut Heltin Mindy-valmentajien työnohjaukset hedelmällisinä.

“Haluan osaksi yhteisöjä, missä voi oppia.” Mindyssä käytettävän, kognitiivis-analyyttisen työotteen kehittäjän Katri Kannisen pitämät työnohjaukset pyörivät valmentajille säännöllisesti. Lisäksi Mindyn ydintiimi toimii valmentajien taustatukena.  “Valmentajia ei jätetä yksin ja aina saa apua, jos sitä tarvitsee.”

Millä mieltä suojellaan?

Suurin mielen hyvinvoinnin haaste on Liisan mukaan valtava muutosvauhti. “Se on ehkä vähän klisee, mutta se asettaa suuria vaatimuksia ihmisten kognitioille ja sitä kautta suoriutumisen vaateisiin. Eikä kaikki pysy tässä tahdissa, osa syrjäytyy tai kokee turhautumista.”

Suorituskeskeisyys ja vaativuuden kulttuuri kohdistuu eniten ihmiseen itseensä. “Itseruoskintaa näkee tosi paljon. Myötätuntoista katsetta on helpompaa kohdistaa kaveriin kuin itseen.”

Itsemyötätunto onkin mielen taito, jonka Liisa toivoisi jokaisen oppivan. “Itsereflektiokyky ja itsehavainnointi. Pitäisi oppia pysähtymään ja tarkastelemaan omaa mieltänsä. Miksi tämä tuntuu tältä, on vaikeaa, jännittää, ahdistaa, miksi olen iloinen, miksi onnellinen, mitä hyvää tässä hetkessä on?”  

Mindy-valmentajana Liisan toive on pystyä auttamaan ihmistä voimaan paremmin. “Kun osaan kysyä kysymyksen, jonka kautta ihminen ymmärtää jotain ja pystyy muuttamaan omassa arjessaan jotain. Silloin työni on onnistunut.”

Koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä itsetutkiskelun tielle, olla itselleen lempeämpi – ja voida paremmin. Koskaan ei ole myöskään liian myöhäistä tuoda näkyväksi kaikkea sitä potentiaalia mikä sisälläsi jo on.” -Liisa Lempinen

Selena Kartomaa

Selena Kartomaa: Kirjoittaja kehittää Heltissä työkykyjohtamisen palveluja vastaamaan nykypäivän yritysten ja työyhteisöjen tarpeita. Työkyky rakentuu niin yksilöllisten kuin työpaikan ominaisuuksien päälle; kehittämällä jokaista työkykyyn vaikuttavaa kerrosta luomme onnellisia, motivoituneita ja suorituskykyisiä organisaatioita.