Ajatustyö

Selena Kartomaa | 31.3.2022

Mindy-valmentaja auttaa kääntämään mielen vivut paikoilleen

Helmikuussa 2022 esiteltiin uusi Mindy mielenhuollon palvelu. Palvelun muotoilun takana ovat Heltin lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät ja kokeneet organisaatiopsykologit. Mindy mielenhuollossa kohtaat kokeneen mielen valmentajan – ja nyt on aika esitellä heidät!

Keitä ovat Mindy-valmentajat ja mikä tekee heistä valmentajina vaikuttavia?

Monta vuotta kestävässä psykoterapiassa on paljon aikaa pureutua ihmisen mieleen. Mindy-valmennus puolestaan koostuu viidestä tapaamiskerrasta. Lyhyt valmennus on valmentajalle huomattavasti haastavampaa toteuttaa tehokkaasti, kuin pidempi työskentely valmennettavan kanssa. Lyhyellä valmennuksella pystytään kuitenkin edistämään henkilön mielen hyvinvointia. Onnistuneessa mielen hyvinvoinnin valmennuksessa on kaksi keskeistä tekijää: motivoitunut valmennettava ja valmentajan ammattitaito.

Mikä on valmentajan vaikuttavuuden edellytys?

Jotta Mindy-valmennuksessa pystytään kääntämään juuri oikeista mielen vivuista, kaikki Mindy-valmentajat ovat pohjakoulutukseltaan laillistettuja psykologeja. Usealla on lisäksi jatkokoulutuksia sekä pitkä työkokemus.
Valmentajan tulee myös suorittaa erillinen valmentajakoulutus voidakseen toimia Mindy-valmentajana. Näin varmistetaan heidän valmiutensa tehdä lyhyestä mielenhuollosta niin vaikuttavaa, että valmennettava saa hyötyä käynneistä vielä vuosienkin kuluttua.

Valmentajien ajatuksia: 3 tärkeintä osaamistamme

Kysyin Mindy-valmentajilta, mikä on valmentajan osaamisessa ja ominaisuuksissa keskeistä. Esiin nousi kolme teemaa:

Henkilökohtaisuus ja hyväksyntä – ”tuulettaminen”

Mira-Irana Helimäki, psykologian tohtori ja kliinikko haluaa auttaa ihmisiä kasvamaan omaksi ainutkertaiseksi itsekseen. ”Oman äänen löytämiseksi ja sillä soimiseksi ihminen tarvitsee toista ihmistä”, sanoo Mira-Irana. hän uskoo valmentajan toimivan asiakkaalle resonointialustana – alustaa hyödyntäen asiakas tunnistaa mielestään tärkeät teemat.

”Kehittymisen edellytys on että valmentaja hyväksyy asiakkaan juuri sellaisena kuin hän on.”

Sebastian Cederström korostaa Mindy-valmentajan työssään asiakkaan lupaa tulla kuulluksi  omana itsenään. ”Kehittymisen edellytys on että valmentaja hyväksyy asiakkaan juuri sellaisena kuin hän on.”

Oivalluksia ja parempaa ymmärrystä

Meitä ohjaa moni sellainen asia joita emme välttämättä osaa edes tiedostaa arjessa. Siksi psykoedukaatio – eli henkilökohtaisen tietoisuuden lisääminen oman mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä – on keskeisessä roolissa Mindy mielenhuollossa.
”Koskaan ei ole liian myöhäistä tuoda näkyväksi kaikkea sitä potentiaalia mikä sisälläsi jo on”, Sanoo Liisa Lempinen, jolla on yli 10 vuoden kokemus liiketoiminnan ja ihmisten johtamisesta psykologi- ja terapeuttityön lisäksi. Valmentaja auttaa tietoisuuden lisäämisessä ja itseymmärryksen vahvistamisessa.

”Koskaan ei ole liian myöhäistä tuoda näkyväksi kaikkea sitä potentiaalia mikä sisälläsi jo on.”

Valmentajalla on kyky pureutua henkilön keskeisimpiin mielen hyvinvoinnin tekijöihin ja suorittaa kuvainnollisesti mielen vuosihuolto. Mindy-valmentaja Aino Pekkarinen kuvaa asiaa hyvin konkreettisesti: ”Asiakastyössä pyrin auttamaan asiakasta siirtämään työskentelystä saatuja oivalluksia omaan elämäänsä.”

Työkaluja

Vaikka ”tuulettaminen” ja asioiden vapaa sanoittaminen onkin tärkeä osa Mindya, ei mielenhuolto rajoitu kevyeen jutusteluun. Valmentaja, psykologi Saara Halme pitää tärkeänä, että lyhyessäkin työskentelyssä päästään pintaa syvemmälle ja löydetään kunnollisia työkaluja eri tilanteisiin. ”Asiakas tarvitsee konkreettisia keinoja pystyäkseen vahvistamaan mieltä ja saadakseen otteen oman mielen hyvinvoinnista.”

Kun valmennukseen yhdistetään sopivasti näitä elementtejä turvallisen, osaavan valmentajan kanssa, huomaa asiakas että hänellä on kyky kääntää mielen vivut oikeaan asentoon ja myös työkaluja niiden hallintaan mikäli vipu lähtisi paikoiltaan.

––––––––––––––––––

Mindy-valmentajat:

Saara Halme, psykologi

Sebastian Cederström, psykologi

Aino Pekkarinen, psykologi

Mira-Irana Helimäki, psykologian tohtori

Liisa Lempinen, psykologi ja terapeutti

 

 

Selena Kartomaa

Selena Kartomaa: Kirjoittaja kehittää Heltissä työkykyjohtamisen palveluja vastaamaan nykypäivän yritysten ja työyhteisöjen tarpeita. Työkyky rakentuu niin yksilöllisten kuin työpaikan ominaisuuksien päälle; kehittämällä jokaista työkykyyn vaikuttavaa kerrosta luomme onnellisia, motivoituneita ja suorituskykyisiä organisaatioita.