Ajatustyö

Timo Lappi | 4.3.2019

Miksi kannattaa satsata hyvän työpaikan luomiseen? – Toimitusjohtajan näkökulma

Näin luot parhaan työpaikan – blogi- ja webinaarisarja

– Scroll down to read the blog in English –

Aina kun yhteiskunnassa tapahtuu laajoja taloudellisia ja teknologisia muutoksia, myös työelämä mullistuu uuteen asentoon. Elämme paraikaa neljättä teollista vallankumousta, joka perustuu digitalisaatioon, robotisaatioon ja tekoälyyn. Rutiininomaiset fyysiset työt ovat jo siirtyneet koneille, ja digitaaliset järjestelmät huolehtivat yhä suuremmasta osasta perinteisiä toimistotöitä.

”Kun kilpailu taitavista ajatustyöläisistä on ankaraa, hyvä työpaikka onnistuu houkuttelemaan parempia työntekijöitä ja nopeammin”

Hyvä työpaikka on hyvää bisnestä!

Ajatustyön aikakaudella yritysten arvosta yhä pienempi osa koostuu aineellisesta omaisuudesta, kuten koneista ja laitteista. Yrityksen arvo muodostuu ihmisistä ja heidän osaamisestaan. Voidaankin sanoa, että yrityksen tase tulee aamuisin töihin ja poistuu työpäivän päätteeksi viettämään vapaa-aikaa. Miten fiksu työpaikka reagoi meneillään olevaan muutokseen? Panostamalla yhä enemmän arvokkaimpaan tase-eräänsä eli työntekijöihinsä! Kun kilpailu taitavista ajatustyöläisistä on ankaraa, hyvä työpaikka onnistuu houkuttelemaan parempia työntekijöitä ja nopeammin.

”Hyvissä työpaikoissa ihmiset myös pysyvät pidempään, mikä sekin auttaa kasvattamaan tuottavuutta”

Hyvissä työpaikoissa ihmiset haluavat antaa parastaan – ja tällä on suuri vaikutus tuottavuuteen. Bill Gatesin sanoin esimerkiksi taitava koodari voi olla 10.000 kertaa yhtä tuottava kuin kollegansa. Hyvissä työpaikoissa ihmiset myös pysyvät pidempään, mikä sekin auttaa kasvattamaan tuottavuutta. Hyvissä työpaikoissa on tyypillisesti paras asiakaspalvelu. Tyytyväiset työntekijät tapaavat palvella asiakkaitaan hyvin. Eikä siinä vielä kaikki. Vaan lisäksi panostuksista hyvään työpaikkaan saat kaupan päälle myös itsellesi hyvän työpaikan.

Katso Näin luot parhaan työpaikan -blogi ja webinaarisarjan ensimmäisen osan webinaari alta ja ILMOITTAUDU sarjan muihin osiin. Ilmoittautuessasi saat webinaarissa esitetyn materiaalin, sekä linkin tallenteeseen ja aihetta tukevaan blogikirjoitukseen. Olisimme myös todella kiitollisia, jos kerkeäisit pysähtyä hetkeksi antamaan palautetta webinaarista.

Jotta voit katsoa videon, hyväksy ensin nämä evästeet: statistics, marketing

Tule mukaan työterveyden uuteen aikakauteen

Jäsenenä tai työntekijänä

Pyydä tarjous   Avoimet työpaikat


IN ENGLISH:

Why to invest in creating a good workplace? – The CEO’s perspective

This Is How To Create Best Workplace -Blog and webinar series

Always in connection with major economical and technological changes in the society, also the working life is revolutionized into a new position. Currently, we are living the fourth industrial revolution that is based on digitalization, robotization and artificial intelligence. Routine physical tasks have already been transferred to machines, and digital systems are taking care of an increasing part of traditional office work.

”When the competition on skilled knowledge workers is fierce, a good place to work manages to solicit better employees and faster”

Creating a Great Work Place is also Great Business

In the era of knowledge work, a continuously decreasing part of companies’ value consists of fixed assets, such as machines or equipment. The value of a company consists of people and their know-how. One can say that the balance sheet of a company comes to work in the mornings and leaves after the working day to have free time. How does a wise work place react to this ongoing change? By investing more and more in its most valuable asset, i.e. its employees. When the competition on skilled knowledge workers is fierce, a good place to work manages to solicit better employees and faster.

”In good work places, people also stay longer which also helps to increase productivity”

In good work places, people want to give their best – and this has a major impact on productivity. As Bill Gates says, a skilled software developer may be 10,000 times as productive as her colleague. In good work places, people also stay longer which also helps to increase productivity. In good work places, one can typically find best customer services. Happy employees tend to service their customers well. And that’s not all. In addition, by investing into a good work place, you get also a great work place for yourself.

Series webinars are going to be held mostly in Finnish, but there is going to be as a summary of the series webinar in English in May (SIGN UP). Also the blog posts that support webinars are going to be published briefly in English.

Read also blog posts from series other webinars!

The best dudes make the best workplace  BLOG
You are the best to manage your own work – BLOG

Timo Lappi

Timo Lappi: Tehtäväni on pitää huoli siitä, että Heltin palvelut vastaavat asiakasyritystemme ja jäsentemme tarpeita. Parhaat fiilikset saan siitä, kun onnistumme tuomaan toimialalle uusia parempia käytäntöjä. Tavoitteenani on, että Heltti tuo lisää terveitä elinvuosia ja hyvinvointia puolelle miljoonalle ihmiselle ja tarjoaa työntekijöilleen - helttiäisille - toimialamme parhaan työpaikan. Pyrin elämään myös vapaa-ajalla Heltin oppien mukaisesti, eli minut löytää usein Espoon rantaraitilta juoksemasta tai pyöräilemästä.