Ajatustyö

Timo Lappi | 13.1.2015

Mikä on sinun kapasiteettisi kasvuun?

Peter Limbach ja Florian Sonnenburg julkaisivat syksyllä 2014 tutkimuksen, jonka mukaan yrityksen toimitusjohtajan fyysisen kunnon ja yrityksen taloudellisen menestyksen välillä vallitsee positiivinen syy-yhteys. Limbach ja Sonnenburg tutkivat 1500 amerikkalaista yritystä vuosien 2001-2011 välillä ja havaitsivat, että ne yritykset, joiden toimitusjohtajat olivat juosseet vähintään yhden maratonin, pärjäsivät verrokkejaan paremmin.

Miten kasvuyrittäjä – ja kuka tahansa muukin – voi varmistaa riittävän suorituskyvyn, jotta jaksaa töissään eikä muodostu pullonkaulaksi organisaationsa kasvulle eikä omalle kasvulleen?

Antti Hagqvist, Mika Nevalainen ja Jari Puranen julkaisivat vuoden 2014 lopulla kirjan Kapasiteetti – johtajan menestystekijä. Kirjan lähtökohtana on se, että voidakseen toimia tuloksekkaasti töissään ihmisen on aktiivisesti huollettava ja kasvatettava kapasiteettiaan, eli maksimaalista suorituskykyään. Kirjassa ihmisen kapasiteetti jaetaan neljään osa-alueeseen: (1) fyysiseen kapasiteettiin, (2) psyykkiseen kapasiteettiin; (3) sosiaaliseen kapasiteettiin ja (4) eettiseen kapasiteettiin, joiden kaikkien vuoksi on jatkuvasti työskenneltävä.

Fyysinen kapasiteetti, eli riittävä kunto ja lepo, hyvä ravinto sekä kohtuus päihteiden kanssa, luo pohjan kapasiteetin muille osa-alueille. Psyykkisellä kapasiteetilla tarkoitetaan ihmisen kykyä ymmärtää ja ohjata mieltään ja käyttäytymistään. Sosiaalinen kapasiteetti on taitoa toimia vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, kommunikointia ja ymmärrystä ihmisten erilaisuudelle. Eettinen kapasiteetti tarkoittaa moraalisesti oikeaa ja vastuullista toimintaa. Tekemällä kirjaan sisältyvän kapasiteettitestin saat itsellesi nopean yleiskuvan siitä, mitkä ovat oma tilanteesi ja kehitysalueesi kapasiteettisi eri osa-alueilla.

Meidän jokaisen on tärkeää tiedostaa, että meillä itsellämme on päävastuu omasta hyvinvoinnistamme ja kapasiteetistamme. Nykyisin ei enää ole työnantajan tarjoamaa työterveyttä ja työhyvinvointia, vaan on ihmisen itsensä vastuulla olevaa kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Pitämällä huolta omasta hyvinvoinnistaan ja suorituskyvystään varmistaa yrityksensä kasvun ja oman arvonsa työmarkkinoilla.

Miten sinä voit varmistaa kasvusi ja yrityksesi kasvun vuonna 2015?

(1) Aseta itsellesi selkeät tavoitteet tälle vuodelle, ei vain työllesi vaan myös itsesi kehittämiselle. Elämme vasta tammikuun ensimmäistä puoliskoa, ajankohta on tähän mitä otollisin. Tavoitteidesi julkaiseminen luo positiivista sosiaalista painetta niiden täyttämiseen.

(2) Kerää ympärillesi oikeanlaisia ihmisiä, joiden kanssa voit keskustella ja joilta saat aitoa palautetta. Varmista, että he ovat onnistumisistasi onnellisia, eivät kateellisia.

(3) Keskity tekemiseen, älä puhumiseen. Hyvätkin ideat ovat arvottomia ilman tinkimätöntä ja selkeästi priorisoitua täytäntöönpanoa.

(4) Pidä huolta siitä, että olet riittävän hyvässä kunnossa – niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Suorituskykyä töissä menestymiseen pitää aktiivisesti rakentaa myös vapaa-ajalla.

(5) Ole itsellesi armollinen. Päivät eivät ole siskoja eivätkä veljiä. Meillä kaikilla on välillä huonot päivämme ja vastoinkäymisemme.

Teksti julkaistu Kauppalehti Viivan Alla blogissa 12.01.2015, kirjoittajana Heltin toimitusjohtaja Timo Lappi. Linkki alkuperäiseen blogitekstiin: http://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/mika-on-sinun-kapasiteettisi-kasvuun

Timo Lappi

Timo Lappi: Tehtäväni on pitää huoli siitä, että Heltin palvelut vastaavat asiakasyritystemme ja jäsentemme tarpeita. Parhaat fiilikset saan siitä, kun onnistumme tuomaan toimialalle uusia parempia käytäntöjä. Tavoitteenani on, että Heltti tuo lisää terveitä elinvuosia ja hyvinvointia puolelle miljoonalle ihmiselle ja tarjoaa työntekijöilleen - helttiäisille - toimialamme parhaan työpaikan. Pyrin elämään myös vapaa-ajalla Heltin oppien mukaisesti, eli minut löytää usein Espoon rantaraitilta juoksemasta tai pyöräilemästä.