Ajatustyö

Heltti | 26.4.2022

Me ja muut Mielenturvaa-verkoston perustajaorganisaatiot haastamme työpaikat ratkomaan mielenterveyskriisiä

LEHDISTÖTIEDOTE

Työmarkkinakeskusjärjestöt, yritykset ja mielenterveyden toimijat (Akava, Barona, Ellun Kanat, Heltti, Hyvinvointiala HALI ry, Janssen, Kukunori ry, MIELI Suomen mielenterveys ry, Mehiläinen, SAK, STTK ja Vincit) ovat perustaneet yhdessä Mielenturvaa-verkoston, joka taklaa konkreettisilla ratkaisuilla työelämän mielenterveyskriisiä. Verkoston luoman Mielenturvaa-mallin avulla verkosto haastaa kaikki suomalaiset työpaikat liittymään verkostoon vahvistamaan mielenterveyttä ja tarjoamaan kattavampia mielenterveyspalveluita.

Mielenturvaa-verkoston tavoitteena on taklata työelämän mielenterveyskriisiä yhteisvoimin

Työelämä vaatii mieleltä koko ajan enemmän, ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kasvavassa määrin työkyvyttömyyttä. Mielenterveysongelmat ovat suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloihin työpaikoilla, ja jopa puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä. Mielenterveyssyiden takia suomalainen työelämä menettää vuosittain yli 17 miljoonaa työpäivää. Mielenterveyden häiriöistä johtuvat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kokonaisuudessaan noin 11,2 miljardia euroa vuodessa.

”Mielenturvaa-verkosto on uniikki tapa ratkoa mielenterveyden haasteita työelämässä. Työpaikoista koostuvan verkoston tavoitteena on muuttaa suomalaista työkulttuuria, vahvistaa mielenterveyttä ja tuoda mielenterveyspalvelut paremmin työntekijöiden saataville. Mielenterveyteen panostaminen on niin työntekijän, työnantajan kuin yhteiskunnan etu. Haaste on niin suuri, että sitä taklaamaan tarvitaan kaikki suomalaiset työpaikat mukaan”, Mielenturvaa-verkoston sihteeri, Ellun Kanojen johtava asiantuntija Jaakko Mustakallio summaa.

 

Tutkittua tietoa hyödyntävä Mielenturvaa-malli käyttöön työpaikoilla.

Tutkimustietoon pohjautuen verkosto on luonut Mielenturvaa-mallin, joka tarjoaa ratkaisuja hyvän mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla. Mallin mukaisilla toimilla parannetaan työhyvinvointia ja vähennetään mielenterveysperustaisia sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkkeitä. 

Yksin pärjäämisen aika on ohi. Mikäli haluamme taittaa mielenterveyskriisin, tulee katseet kääntää yhteisöihin. Tämän vuoksi Mielenturvaa-verkosto on perustetaan. Haluamme varmistaa ettei mikään työpaikka jää yksin haasteiden kanssa. Mielenturvaa-verkosto kouluttaa, tukee ja sparraa toisiaan mielenterveyden vahvistamiseksi, sekä tekee mielenterveyden työpaikoilla näkyväksi, Mielenturvaa-verkoston fasilitaattorina toimivan mielenterveysjärjestö Kukunori ry:n toiminnanjohtaja Markus Raivio sanoo. 

Mielenturvaa-malli:

Mallille on tehty vaikutusarviot kolmessa yrityksessä kevään 2021 aikana. Tämän mukaan malli lisää hieman suoria kustannuksia, mutta tuo merkittäviä säästöjä sairaspoissaolojen vähentymisenä. 

Tavoitteena saada laajasti suomalaiset työnantajat mukaan

Verkoston tavoittteena on saada laajasti suomalaiset yritykset, julkiset tahot ja järjestöt mukaan verkostoon tekemään aktiivisesti töitä vahvemman mielenterveyden puolesta.  Haluamme haastaa kaikki suomalaiset yritykset ja organisaatiot mukaan tekemään yhdessä hyvää ja parantamaan suomalaisten mielenterveyttä. Verkosto on luonut konkreettisen toiminnan mallin, jossa korostuu tehokas ennaltaehkäisy, matalan kynnyksen huoltavat palvelut sekä tuki elämän kriisitilanteisiin. 

Yksin pärjäämisen aika on ohi ja verkosto tarjoaa tiiviin yhteisön, jotta kenenkään ei tarvitse ratkoa ongelmia yksin.

Heltti yksi Mielenturvaa-verkoston perustajajäsen

Me helttiäiset teemme päivittäin konkreettisia tekoja mielenterveyskriisin helpottamiseksi. Me emme usko, että kriisi ratkeaa vain yhdestä suunnasta – on pystyttävä muuttamaan rakenteita, vastaamaan valtavaan mielentuen tarpeeseen uudenlaisin palveluin sekä koulutettava uusia asiantuntijoita uudenlaisten, vaikuttavien palveluiden tekijöiksi.

Esimerkiksi näin Heltissä ratkotaan mielenterveyskriisiä:

  • Mielenturvaa -verkosto tuo laajan asiantuntijaverkoston ja työpaikkojen yhteisön tekemään konkreettisia toimenpiteitä, jotta työpaikat eivät kuormittaisi mieltä. Siksi olemme mukana turvaamassa pään työpaikoilla!
  • Willfeel, Suomen suurin mielenterveyden yhteisö ja media tarjoaa vertaistukea, tietoa ja itsehoidollisia vinkkejä Terapeutti-Villen johdolla maksutta kaikille – myös nuorille. On varmistettava ettei kukaan jää mielensä kanssa yksin – siksi Willfeel on Heltin tärkeä yhteiskuntavastuun teko ja kehitämme Willfeeliä jatkuvasti.
  • Olemme satsanneet ennaltehkäisevien palveluiden tarjontaan, Heltin Mindy mielenhuolto tarjoaa tukea yksilöille ja koko organisaatiolle. Heltin ajatustyöläisiin erikoistuneessa työterveydessä kaikki asiantuntijat ovat kokeneita ja koulutettuja kohtaamaan mielenterveyden eri tasoisia haasteita.
  • Kun mieli tarvitsee tukea ja hoitoa, Shortumin lyhytterapiat ja psykoterapiat ovat saatavilla niin yrityksille kuin kuluttajillekin.
  • Terapeuttipula ei ratkea lisäämällä psykoterapeuttikoulutusta ja pitämällä yllä pitkän psykoterapian tarjontaa – silloinkin kun sitä ei tarvita. Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttavaa ja tehokasta – on parempi, että mielen asiantuntija hoitaa samassa ajassa jopa 13:sta potilasta kuin yhtä pitkään psykoterapiaan ohjattua henkilöä. Shortum Koulutustalo (osa Helttiä) on pioneeri lyhytterapeuttisen työotteen kouluttajana ja kehittäjänä. Shortum lanseerasi juuri uuden KAT Lyhytterapeutti -koulutusohjelman mielen ammattilaisille. Terapeuttipula ei ratkea jatkamalla entiseen malliin – on siirryttävä tehokkaampiin ja vaikuttaviin keinoihin. Siksi koulutamme lyhytterapiaa, teemme tekoja lyhytterapeuttisen työotteen osaamisen edistämiseksi ja lyhytterapiapalveluiden lisäämiseksi.

Meidän helttiäisten yhteinen missio on auttaa ihmisiä ja ajatustyöyrityksiä voimaan paremmin. Mielenturvaa-verkostossa perustajajäsenenä olo on juuri siksi erityisen tärkeää.


Lisätietoja antavat:

Katri Kanninen, toimitusjohtaja, perustajaosakas, Shortum Oy
katri.kanninen@shortum.fi, puh. 040 741 7795

Timo Lappi, toimitusjohtaja, perustajaosakas, Heltti Oy
timo.lappi@heltti.fi, puh. 040 756 7809


Lisätietoja Mielenturvaa verkostoon jäseneksi liittymisestä: mielenturvaa.fi

Jaakko Mustakallio, johtava asiantuntija, Ellun Kanat
045 652 0589, jaakko.mustakallio@ellunkanat.fi

Markus Raivio, toiminnanjohtaja, Kukunori ry
045 632 1973, markus.raivio@kukunori.fi

Mielenturvaa on huhtikuussa vuonna 2022 lanseerattu verkosto, joka tuo suomalaiset yritykset ja yhteisöt yhteen ratkomaan työelämän mielenterveyden haasteita. Alussa verkostoa perustamassa ovat olleet kymmenen suomalaisen työelämän yritystä, keskusjärjestöä, työnantajaliittoa ja mielenterveysjärjestöä. Mielenturvaa on verkosto, joka tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta mielenterveyden haasteiden ratkaisuihin työpaikoilla. Verkosto haastaa jokaisen suomalaisen työyhteisön mukaan työskentelemään tärkeän asian puolesta. www.mielenturvaa.fi