Ajatustyö

Selena Kartomaa | 2.5.2022

Mielenhuolto mahdollistaa parhaan suorituskyvyn yksilölle sekä organisaatiolle

Ajatustyöläisen työ vaatii nykypäivänä aivoilta enemmän kuin ennen. Silti fysiologisesti aivomme ovat säilyneet ennallaan. Erityisesti tässä ajassa mielenhuolto on tärkeää, jotta aivomme pysyvät toimintakykyisinä. Lue artikkelista Selena Kartomaan ajatuksia aivojen suojaamisesta mielenhuollon avulla. 

Tekoälyn suorittaessa yksinkertaisemmat tehtävät päältä, ihmiselle jäävä työ sisältää suhteessa enemmän ratkaisukeskeisyyttä ja kompleksisempia tehtäviä kuin aiempina vuosikymmeninä.

Innovaatio, itseohjautuvuus ja jatkuva aivokapasiteetin virittäminen korkealle on välttämätöntä, mutta myös kuormittavaa mielelle. Lisäksi käsiteltävän informaation määrä on moninkertaistunut digitaalisten viestintämuotojen lisääntyessä, mistä seuraa herkästi aivosumu ja sisäisen prosessorimme ylikuumeneminen.

Väestötasolla fyysisen terveyden parantuessa mielialaongelmat ovat nousussa.  20-25% suomalaisista kokee mielenterveyden häiriöitä. Mielenterveyden häiriöt taas tuovat mukanaan tunne-elämän, ajatustoiminnan ja käytöksen häiriöitä, mitkä näkyvät työpaikalla laskeneena tai epäedullisena suorituskykynä.

Silti, vaikka maailma ympärillämme on kehittynyt huomattavasti, ovat aivomme fysiologisesti ennallaan.

Heltin Chief Medical Officer ja johtava työterveyslääkäri Anna-Mari Lahtinen muistuttaa, että aivot ovat edelleenkin fysiologisesti ennallaan.

”Aivot ovat fysiologisesti ikivanhat ja niiden toiminta kaikesta digitaalisesta kehityksestä huolimatta noudattaa hyvin samoja periaatteita kuin aikana, jolloin asumus oli luola ja jossa ravinto kerättiin luonnosta marjastamalla ja metsästämällä. Luolamiehen ja -naisen elämä luolan ulkopuolella oli täynnä vaaroja. Vaaran kohdalla oli hyvä olla valmiina reagoimaan “taistele tai pakene”- moodilla. Sama moodi on aivoissamme edelleen ja ihmisen aivot on fysiologisesti rakennettu toimimaan uhkalähtöisesti. Vaara voi olla yhtä hyvin konkreettinen vaaratilanne kuin ajatuksen aiheuttama uhka, molemmat käynnistävät ”taistele tai pakene” – tilanteessa tarvittavan stressireaktion. Lyhytkestoisena tällainen stressireaktio on hyödyllinen, elämää turvaava, mutta kroonistuessaan, ”päälle jäädessään” haitallinen.”

Aivomme eivät ole vielä sopeutuneet jatkuviin ärsykkeisiin, nopeatempoisuuteen ja poukkoiluun, vaan tarvitsevat erityisesti tässä ajassa tilaa oikeanlaiselle palautumiselle ja jatkuvalle huolenpidolle.

Mielen kuormitustekijät ulottuvat koko organisaatioon yritysten uudistuvissa organisaatio- ja johtamismalleissa.

Elämme aikaa, jossa kokeillaan johtamisen eri muotoja ja jossa muutos on uusi normaali. Organisaatiot kehittyvät ja kehittävät huimaa vauhtia. Jatkuvan muutoksen myötä aivot joutuvat koville myös tiimi- ja yritystasolla.

Erilaisia työkykyjohtamisen työkaluja on käytössä jo runsaasti: puheeksiottamisen mallit, sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden seuranta sekä työhön paluun tukeminen.
Kuitenkin yksilöitä tukevaa mielenhuoltoa josta hyötyisi koko organisaatio, tehdään vielä rajallisesti. Samoin mielen mittareita on käytössä niukasti.

Mielen mittareita on käytössä niukasti – tämä on paradoksaalista, koska aivot ovat tärkein työvälineemme.

”Työpaikoilla arvioidaan helposti vain henkilön osaamista ja toimeenpanokykyä, kun nykypäivänä pitäisi tehdä myös mielen kuntotesti,” toteaa työuupumuksen läpikäynyt Granon ex-toimitusjohtaja Pekka Mettälä Tanja Lapin luotsaamassa #nollatyöuupumusta -podcastissa.

Jos mielen kuntoa mitataan, sitä on tärkeää pystyä myös treenaamaan

Mielenhuolto voidaan nähdä sekä osana työnantajan tarjoamaa koulutusta että työsuhde-etuna, sillä mielenhuollon opeista hyötyy kokonaisvaltaisesti niin yksilö, tiimi kuin koko organisaatiokin.

”Paras tiimi koostuu hyvinvoivista yksilöistä ja toisaalta yksilöt luovat omalla toiminnallaan ja kommunikaatiollaan hyvää yhteishenkeä ja fiilistä. Tämä voi parhaimmillaan edelleen kohottaa yksilöitä ja mahdollistaa heille paremman onnistumisen, kuin mitä yksin olisi voinut saavuttaa”, sanoo Silja Frost, Heltin työterveyslääkäri ja Olympiapurjehtija. Frost puhui yhdessä Heltin organisatiokehittäjien kanssa ryhmädynamiikasta ja sen vaikutuksesta tiimin suorituskykyyn Heltti -Akatemian Webinaarissa.

Kuten huippu-urheilijat saavat psyykkistä valmennusta päästäkseen huippusuoritukseen – niin yksilöinä että joukkueena, säännöllinen mielenhuolto on tärkeää oman työsuorituksen onnistumiseksi sekä yksilölle että yhteisölle.

Heltin Mindy mielenhuollon palvelu on räätälöity niemenomaan tähän tarpeeseen – huoltamaan sekä yksilöä että yhteisöä. Yksilöiden saaman valmennuksen lisäksi yritykselle tuotetaan yksilökäynneiltä tärkeää dataa yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Selena Kartomaa

Selena Kartomaa: Kirjoittaja kehittää Heltissä työkykyjohtamisen palveluja vastaamaan nykypäivän yritysten ja työyhteisöjen tarpeita. Työkyky rakentuu niin yksilöllisten kuin työpaikan ominaisuuksien päälle; kehittämällä jokaista työkykyyn vaikuttavaa kerrosta luomme onnellisia, motivoituneita ja suorituskykyisiä organisaatioita.