Ajatustyö

Kaisa Mikkola | 3.11.2022

Mielen taidot ovat parasta muutosturvaa

Osaaminen on työuran kannalta keskeinen onnistumisen edellytys, mutta työelämässä tutkintoja tärkeämpää on nyt osata metataitoja. Mielen taidot ovat näistä metataidoista tärkeimpiä.

Metataidot erottavat meidät koneista. Ne ovat keskeinen osa ihmisyyttä ja ehkä juuri siksi niin vaikeita. Pirstaleisten työurien työelämässä on kivuliasta huomata, että akateemisilla tutkinnoilla ei välttämättä ole väliä, jos yhteistyötaidot eivät riitä esim. yhteisohjautuvassa organisaatiossa toimimiseen. Ketutuksen sietokykykin voi olla keskeinen metataito yhä yksilöllistyvässä työelämässä.

Itsetuntemus avain taitojen kehittämiseen

Metataidot ovat kykyjä, jotka auttavat meitä selviytymään paitsi työelämässä, myös työn ulkopuolella. Suurin osa metataidoista on mielen taitoja, kuten mielen joustavuutta, luovuutta ja vuorovaikutustaitoja. Mielen taitojen kehittämisen keskiössä on itsetuntemus. Milloin viimeksi olet pysähtynyt rakentamaan suhdetta elämäsi tärkeimpään henkilöön, itseesi? Omaa mieleen tutustuminen ei välttämättä huvita, mutta ilman sitä mielen taitoja ei pysty kestävästi muuttamaan.

Mielen taitoja ovat mm.

  • muutoskyky
  • oppimiskyky
  • verkostoitumiskyky
  • epävarmuuden sietokyky
  • tunteiden säätely
  • stressinsietokyky
  • priorisointikyky
  • luovuus

Mielen taitojen kehittämiseen liittyy länsimaisessa kulttuurissa edelleen stigmaa. Se myös saatetaan ymmärtää joogan tai mindfullnessin kaltaisiksi harjoitteiksi vaikka niiden avulla ei vielä päästä mielen rauhoittamista tai keskittymiskykyä pidemmälle taitojen opettelussa. Todellinen mielen taitojen kehittäminen edellyttää ihmismielen asiantuntijan ohjaamaa prosessia, jossa tunnistetaan omaa hyvinvointia uhkaavia ajattelu- ja toimintatapoja ja harjoitellaan uusia parempia.

Uusia kasvun mahdollisuuksia

Esihenkilöille mielen taitojen kehittäminen tukee roolinhallintaa. Näkökulmien vaihtokyky korostuu tässä roolissa erityisesti. Pitää pystyä näkemään asiat tiimiläisen perspektiivistä ja ymmärtämään, miksi toinen ajattelee kuten ajattelee. Hyvät mielen taidot lisäävät esihenkilötyössä tarvittavaa ihmisuskoa ja empatiaa. Liiketoimintajohtajalle erinomaiset mielen taidot avaavat uusia kasvun mahdollisuuksia parempien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen myötä.

Omasta elämästä tulee mukavampaa, kun mieli on joustava ja näkökulmaa on helpompi vaihtaa. Tästä voi myös olla urakehityksen näkökulmasta huomattavaa hyötyä. Mielen taitojen avulla löytää uudenlaisia uramahdollisuuksia sekä pitää aloitteellisuutta ja toiveikkuutta yllä työttömänäkin.

Kaisa Mikkola

Kaisa Mikkola: Kirjoittaja vastaa Heltissä Mindy mielenhuollon palvelusta ja haastaa jokaisen työnantajan ratkaisemaan mielen hyvinvoinnin haasteita kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Suomalaiset ovat aiemminkin olleet erilaisten sosiaalisten innovaatioiden edelläkävijöitä. Nyt on aika näyttää, miten mielen hyvinvoinnin haasteet ratkaistaan työelämässä!