Ajatustyö

Ilona Parviainen | 27.9.2019

Luovuuden kehittäminen ja brainstormaus – Heltti Energia-aamu 26.9.2019

Luovuus on valtava muutosvoima sekä organisaatioiden kehittymiselle että jokaisen henkilökohtaiselle kasvulle. Adoben tutkimuksen mukaan 80% ihmisistä uskoo luovuuden olevan avaintekijä taloudellisen kasvulle ja yhteiskunnallisen kehittymiselle, mutta maailmanlaajuisesti alle puolet henkilöistä pitää itseään luovana. Koetko sinä olevasi luova ihminen?

Heltin energia-aamussa halusimme tarttua tähän Creativity Gapiin, ja vahvistaa tietotyöläisten mielen kapasiteettia ja potentiaalia luovuuteen. Luovuus voidaan kaikista yksinkertaisimmin määritellä ihmisen kyvyksi tuottaa jotain uutta. Se on paljon muutakin kuin taiteen tekemistä, luovuuteen ei tarvita erityistä ympäristöä, vaan meillä jokaisella on sisäsyntyinen kyky luovaan ajatteluun. Luovuus on harjoiteltava taito!

”Creativity is intelligence having fun”
-Albert Einstein

Jokainen meistä on luova ihminen

Ajatustyöläinen kohtaa työpäivänsä aikana monia haasteita, jotka heikentävät kykyä luovaan ajatteluun. Esimerkiksi kiire, työn keskeytykset ja häiriötekijät, turvattomuus työpaikan ilmapiirissä, omat korkeat vaatimukset tai ulkopuolelta tulevat paineet työn laadulle ovat omiaan tappamaan luovuutta. Luovuus tarvitsee toiminnan vapautta, jonka liiallinen kontrollointi tai valvonta estää. Kuitenkin itseohjautuvissa organisaatioissa on hyvä muistaa, että vapauttakin voi olla liikaa. Luovuuden kukoistaminen kaipaa autonomian lisäksi myös riittävästi tukea, sparrausta, tavoitetta ja rakenteita. Itselle sopiva työskentely-ympäristö, mielenkiintoinen ja riittävän haastava työtehtävä voivat tarjota nautinnollisia hetkiä ongelmanratkaisun parissa. 

Kannustan jokaista etsimään omat tapansa olla luova. Kannattaa antaa itselle aikaa pohtia ja pallotella erilaisia vaihtoehtoja, kiireessä päädymme tekemään asiat usein vanhalla ja tutulla tavalla. Kaiken lisäksi luovuuden kehittäminen ja brainstormailu lisäävät hauskuutta työpäiviimme. Albert Einsteinin sanoin “Creativity is intelligence having fun”.

Vinkit luovuuden kehittämiseen ja brainstormailuun 

  1. Vähennä, poista tai hallitse kuormitustekijöitä, jotka heikentävät luovuuttasi
  2. Luo aikaa ja tilaa ajatella uudella tavalla
  3. Kannusta kaikkia ideoita syntymään, itsekritiikki ei ole luovuuden ystävä!
  4. Vaihda näkökulmaa, roolia, ympäristöä, seuraa tai kysymyksenasettelua
  5. Kysy itseltäsi, mitä tekisin jos en pelkäisi?

 

Ilmoittaudu muihin syksyn Mental Capacity -tapahtumiin

Ilona Parviainen

Ilona Parviainen: Heltin työterveyspsykologi ja Mental Capacity Coach. Uskon työpäivien tuunaamiseen, ja että meillä jokaisella on vaikutusmahdollisuuksia luoda arjesta merkityksellistä. Pysähtyminen auttaa pienten ilojen huomaamisessa, ja omat tavoitteet saavuttaa parhaiten itseä kannustamalla.