Ajatustyö

Veera Virintie | 7.8.2017

Liikunta on yhteydessä työn mielekkyyteen

Vähintään kohtuutehoinen viikoittainen liikkuminen on yhteydessä työn imun kokemuksen kanssa, todetaan Heltin työterveyspsykologin Heli Rautjärven tuoreessa lisensiaatin tutkielmassa. Työn imuksi kutsutaan myönteistä työn tekemisen olotilaa, jossa työntekijä kokee itsensä tarmokkaaksi, omistautuneeksi ja uppoutuneeksi työssään.

Iltalehti uutisoi 21.6.2017, että tähän mennessä vain harvoissa tutkimuksissa on selvitetty liikkumisen, paikallaan olon ja työn imun välisiä yhteyksiä. Voit lukea IL:n jutun täältä ja UKK-instituutin julkaiseman tiedotteen täältä.

Työnantajan kannustus on tärkeää

Modernissa työelämässä työn imua voidaan pitää yhtenä käyttökelpoisimmista tuottavuuden ja hyvinvoinnin mittareista niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Työn imua on viime vuosina tutkittu paljon. Samaan aikaan käsitys fyysisen hyvinvoinnin yhteydestä henkiseen hyvinvointiin on tarkentunut koko ajan.

Liikkumisen lisäksi liiallisen paikallaan olon välttäminen on todettu tärkeäksi keinoksi tukea tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tähän mennessä vain harvoissa tutkimuksissa on selvitetty liikkumisen, paikallaan olon ja työn imun välisiä yhteyksiä.

Työntekijöiden työn imun ja liikkumisen tukeminen haastaa niin organisaatioiden johdon, työntekijät itsensä kuin työterveyshuollon tukemaan toisiaan.

Psykologian maisteri Heli Rautjärvi selvitti lisensiaattitutkimuksessaan, miten nämä kolme ovat yhteydessä toisiinsa.

Tutkimus tehtiin osana Liike Elämään -hanketta. Kyselyaineisto kerättiin 12 suomalaisesta pienestä ja keskisuuresta yrityksestä.

Tulokset osoittivat, että vähintään kohtuutehoinen viikoittainen liikkuminen oli itsenäisesti yhteydessä työn imun kanssa, mutta paikallaan oloa kuvaavan päivittäisen istumisen ja työn imun väliltä ei löytynyt yhteyttä.

Työntekijöiden liikkumiseen on tärkeä panostaa.

Lisäksi työntekijöiden arvio omasta terveydestään oli yhteydessä sekä työn imun että liikkumisen kanssa.

– Työntekijöiden työn imun ja liikkumisen tukeminen haastaa niin organisaatioiden johdon, työntekijät itsensä kuin työterveyshuollon tukemaan toisiaan ja työskentelemään toistensa ammattitaitoa hyödyntäen tätä yhteistä tavoitetta kohti.

Rautjärven mukaan voidaan sanoa, että etsittäessä työn imua kokevia, eli hyvin suoriutuvia, sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä, on tärkeää panostaa myös työntekijöiden liikkumisen ja hyvän terveydentilan tukemiseen.

PS. Lisää arkiaktiivisuutta helposti Heltin avoimissa aamutreeneissä. Seuraa Helttiä somessa ja tule mukaan! Liikuntatuokio järjestetään klo 8-9 joka tiistai Helsingissä ja joka torstai Tampereella. Ilmoittautua ei tarvitse erikseen.

Veera Virintie

Veera Virintie: Veera on Heltin hehkuva markkinointi- ja viestintävastaava, joka haluaa vaikuttaa ajatustyöläisten energisyyteen digitaalisia kanavia pitkin. Veeran missiona on ravistella kaavoihin kangistunutta terveysalaa ja auttaa ihmisiä pitämään huolta aivoistaan. Vapaa-ajalla Veera on yrittäjä ja äiti, joka on erinomaisen hyvä priorisoimaan nukkumista.