Ajatustyö

Anni Tuominen | 5.4.2016

Lakisääteinen työterveyshuolto – for dummies :)

Työterveys on Suomessa lailla säädeltyä ja se täytyy järjestää heti kun palkkaat ensimmäisen työntekijän. Lakisääteinen työterveys täytyy järjestää myös osa-aikaselle ja määräaikaiselle työntekijälle. Yrittäjille työterveyden järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, sillä sairastuminen on yksi yrittäjän suurimmista riskeistä.

Lakisääteinen työterveys pitää sisällään ennaltaehkäisevät terveyspalvelut, joiden tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää:

  1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä;
  2. työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;
  3. työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä
  4. työyhteisön toimintaa.

Työterveydestä on laadittava kirjallinen sopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma. Lisäksi työpaikalla tulee toteuttaa työpaikkaselvitys.

Nykyajan ajatustyössä suurimpia työn kuormitustekijöitä ovat kiire, keskeytykset työssä, työn tietointensiivisyys ja istuminen, joiden seurauksia ovat stressioireet, unettomuus, elämän hallinnan ongelmat ja tuki-ja liikuntaelinvaivat. Näitä kaikkia pystytään ennaltaehkäisemään tehokkaasti. Tutkimusten mukaan varhainen puuttuminen maksaa sijoitetun euron 3–5-kertaisena takaisin.

Monet laajentavat työterveyden sairaudenhoitopalveluilla, jotta työntekijä pääsee nopeasti hoitoon ja takaisin töihin sairastuttuaan. Työterveys- ja yleislääkäritasoinen palvelu tutkimuksineen on tyypillisin laajennus, mutta joskus yritykset tarjoavat henkilöstölleen myös erikoislääkäritasoisen palvelun. Yhä yleistyvä käytäntö on ottaa sairauskuluvakuutus täydentämään työterveyttä.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Ennaltaehkäisevistä palveluista voi hakea 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 % korvausta tilikauden jälkeen.

Tutustu Heltin tarjoamiin työterveys- ja hyvinvointipalveluihin.

Lähteet ja linkit työterveyshuollosta:

Anni Tuominen

Anni Tuominen: Heltin asiakasonnellisuudesta vastaava, DI, joka innostuu maailman muuttamisesta paremmaksi. Intohimonani on terveysalan mullistaminen yksilöllisillä, ennakoivilla ja älykkäillä terveyspalveluilla. Näistä palveluista jokainen työpaikka löytää myös lisää energiaa ja tuottavuutta työhön. Tästä keskustelen kanssasi mieluusti lisää! Minut löytää useimmiten Pelago-pyöräni selästä polkemassa asiakastapaamisesta toiseen. Vapaa-ajalla saan energiaa auringosta, matkustamisesta, surffista ja joogasta.