Ajatustyö

Heltti | 30.11.2020

Kun rakas ikäihminen voi hyvin, myös omaiset voivat hyvin

Omaisten huoli rakkaan ikäihmisen jaksamisesta ja kotona selviämisestä on yhä useammalle työikäiselle arkipäivää. Iän karttuessa liikkumisen määrä usein vähenee, muisti saattaa alkaa reistailemaan eikä ikäihmisen luona pääse vierailemaan ja auttamaan tarvittavissa askareissa niin usein kuin tarve vaatisi. Moni painii myös teknologiaongelmien kanssa ja usein kärsitään ihan yksinäisyydestä. Gubben omais-asiakkaille tehdyn kyselyn perusteella ennen palvelun piirissä oloa oma arki on hektistä ja huoli kaukana asuvasta ikäihmisestä rasittaa henkisesti päivittäin ja huonontaa elämänlaatua merkittävästi. 17% vastanneista kertoo jaksamisen vaikuttavan negatiivisesti jopa työkykyyn. Osa omaisista kertoo omasta ikäihmisestä huolehtimisen olevan aikaavievää ja fyysisesti raskasta.

Korona-aika on tehnyt tehtävänsä ikäihmisten aktiivisuudessa.  Vähäinen liikunta ja passiivisuus vaikuttaa nopeasti fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. FinTerveys-2017 -tutkimuksen mukaan joka toisella yli 75-vuotiaalla on jo valmiiksi ongelmia arjen liikkumisessa kodin ulkopuolella ja sisätiloissa ongelmia tuottaa tuolilta nousu tai rappujen kulkeminen. Vuodelevossa ikäihmiseltä katoaa 25% lihasmassasta viikossa, joten kuukausien liikkumattomuus on ollut monelle ikäihmiselle kohtalokas. Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmien takana ovatkin alaraajojen lihasvoiman ja tasapainon heikkous. Hyvä alaraajojen voima lisää liikkumisvarmuutta sekä helpottaa muun muassa tuolista nousemista ja portaissa kävelyä. Kotiin lukittautuminen on usein myös vakava mielenterveyteen vaikuttava tekijä kun sosiaalisten kontaktien määrä tippuu. Niitä on vaikea pitää yllä virtuaalisestikaan kun teknologinen osaaminen on keskimäärin heikkoa.

Gubbe on uudenlainen vanhuspalvelu, joka pitää ikäihminen aktiivisena sekä luo turvaa koko perhepiirille. Palvelulla voidaan varmistaa ikäihmisen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja maksimoida aktiivisuus ja hyvä elämänlaatu. Gubbe kannustaa ulkoilemaan, jumppaamaan, auttaa kotiaskareissa tai on ihan vain iloisena seurana. Tutkimukset osoittavat miten vastaavalla toiminnalla on voitu vaikuttaa merkittävästi ikäihmisen fyysiseen toimintakykyyn. Ei ole epätyypillistä, että tuolilta juuri ja juuri ylös ponnistanut ikäihminen kykenee puolen vuoden säännöllisellä harjoittelulla lenkkeilemään metsässä epätasaisessa maastossa pitkiäkin lenkkejä. Vuoden mittaisessa laajassa tutkimuksessa nähtiin miten Gubben kaltaista palvelua saaneet ikäihmiset käyttivät merkittävästi vähemmän muita terveyspalveluja kuin he, jotka eivät saaneet vastaavaa palvelua käyttöönsä.

Gubben tekemän tutkimuksen mukaan ikäihmisten aktiivisuus 4 kk aikana on lisääntynyt 89%, 60% asiakkaista ulkoilee tai liikkuu Gubbekäyntien seurauksena itsenäisesti enemmän ja elämänlaatu on kohonnut sekä yksinäisyydentunne vähentynyt merkittävästi. Elämänlaadun parantuminen on ollut myös merkittävää.

Jokaiselle ikäihmiselle valikoituu oma Gubbe-työntekijä, perheen luottohenkilö, joka pitää hyvää huolta myös iäkkäiden asiakkaidensa omaisista. Gubbe käy ikäihmisen luona viikoittain 2 tunnin ajan, ja jokaisen käynnin jälkeen omaiset saavat lähes reaaliaikaista jatkuvaa palautetta sähköpostiinsa juuri niistä seikoista jotka huolettavat heitä, sekä ikäihmisen voinnin kehityksestä. Kyselyn perusteella omaisten elämänlaatu ja hyvinvointi ja jopa työkyky on parantunut Gubben palvelun myötä merkittävästi. Nyt Heltin jäsenillä on mahdollista saada Gubben palvelu testiin ensimmäisen kuukauden ajan veloituksetta. Gubbe on paras palvelu iäkkäälle läheisellesi – ikäihmisen ikioma personal trainer!

Lue lisää Gubbesta

Lisätietoja:

Meri-Tuuli Laaksonen, TtM, Ft
Co-Founder, Concept & Health
040 094 1989
meri-tuuli@gubbe.io


Saat Heltin  jäsenenä Gubbe-palvelun käyttöön omalle läheiselle ensimmäisen kuukauden ajan veloituksetta. (Säästät 304 €) Palveluun ei ole sitoutumisvelvoitetta missään vaiheessa. Lue lisää ja tutustu edun lunastusohjeisiin MyHeltissä