Ajatustyö

Mari Laari | 2.9.2021

Kun käsidesit ja hygieniaohjeistukset eivät enää riitä

Syyskuu – kesälomat ovat ohi ja työyhteisö koossa. Vai onko sittenkään? Vaikka rokotekattavuus on jo suhteellisen hyvä ja suurimmat rajoitukset poistuneet, meillä kaikilla on jälleen edessä uudenlainen ja epätavallinen syksy. Millaisia uudenlaisia haasteita syksy 2021 luo työpaikoille ja miten niitä ratkaistaan? 

Mietit ehkä miten tämä syksy eroaa 2020 syksystä. Monellakin tapaa. Vuosi sitten kuviteltiin, että kesäloman jälkeen palataan toimistoille – eikä palattu. Syksyllä 2020 ohjeistukset olivat selkeät – pysykää kotona.

Tänä syksynä puolestaan ohjeistukset ovat hyvin erilaisia. Monissa paikoissa on jo osittain palattu toimistoille ja jatketaan hybridimallilla. Joissakin työyhteisöissä ollaan edelleen etäällä. Muutamilla työpaikoilla suositellaan vahvasti toimistolla oloa.

Oli työpaikan ohjeistus mikä tahansa, se ei muuta yksilön mielipidettä. Samalla kun yksi potee yksinäisyyttä ja rankkaa pettymystä etätyön jatkuessa, voi toisella olla paine palata muun työyhteisön joukkoon ja huoli jota hygieniaohjeistuksilla ei poisteta.

Työpsykologin työssäni olen erityisesti tänä syksynä kohdannut muutamia toistuvia haasteita. Tunnistatko nämä työpaikaltasi?

Aiheuttaako organisaation ja työkaverin toimintatavat huojennusta vai stressiä?

Jokaisella on omanlainen ajatusmalli tällä hetkellä koronan, arjen ja toimistolle paluun suhteen. Osa luottaa vahvasti rokotusten tehoon ja on jo nyt siirtynyt elämään normaalia arkea. Osalle on edelleen tärkeää olla etäällä, hiukan varuillaan ja välttää kontakteja.

Organisaation ohjeistus työpaikoille paluusta tai etätyön jatkamisesta voi pahimmillaan luoda kuormitusta yksilölle. Erilaiset ajatusmallit pahimmillaan voivat aiheuttaa ristiriitoja työyhteisössä tai saada aikaan ulkopuolisuuden kokemuksia. Työpaikan ilmapiirin tulisi erityisesti nyt olla tarpeeksi turvallinen, jotta jokainen uskaltaa toimia herkässä tilanteessa parhaaksi katsomalla tavalla ja suvaita mielipide-erot.

Työpsykologin suositus: Selvitä miten työyhteisössä jaksetaan juuri nyt ja millaisia ajatusmalleja organisaatiossa vallitsee. Esimerkiksi KEDS-jaksamiskysely on helppo tapa selvittää työyhteisön henkistä tilaa. Tulosten perusteella pystyt tunnistamaan millaisia toimenpiteitä, tukea ja arkea tukevia ohjeistuksia työyhteisössä tarvitaan.

Rokote, käsidesi ja työpaikan hygieniaohjeistukset eivät suojaa päätä

Hygieniaohjeistus on vain yksi osa työyhteisön turvallisen työpaikalle paluun varmistamista – ja se on pitänyt olla kunnossa jo pitkään. Hygieniaohjeistuksiin on jo totuttu, olemmehan niiden keskellä kaupoissa, ravintoloissa ja harrastuksissakin.

Hämmennystä ei työpaikoilla niinkään aiheuta tällä hetkellä välimatkat tai käsidesit, vaan paljon arkisemmat asiat. Miten voimme yhdessä pitää huolta, että etäällä jatkava työkaveri tuntee myös kuuluvansa joukkoon vaikkei häntä kohdatakaan käytävillä? Voinko halata pitkästä aikaa toimistolla näkemääni työystävää, koska minä elän jo muutenkin normaalia arkea? Voimmeko lounastaa isommalla porukalla?

Työpsykologin suositus: On erityisen tärkeää luoda selkeät, yhteiset tavat toimia arjessa – sellaiset jotka ottavat huomioon eri ajatusmalleilla olevien yksilöiden tilanteen. Tämä vähentää henkistä kuormitusta ja varmistaa, että työyhteisö säilyy yhtenäisenä erilaisista mielipiteistä huolimatta. Esihenkilöiltä tarvitaan erityisen herkkää korvaa päivittäisessä johtamisessa, jotta niin toimistoilla kuin etäälläkin olevat tiimiläiset saavat tarvitsemansa tuen.

Tarjoa erilaisia tapoja tukea yksilön henkistä jaksamista riittävän ajoissa

Ajatus toimistolle paluusta voi kuormittaa ja tuottaa päänvaivaa niille, joille korona-ajan etätyö on sopinut, ehkä jopa rauhoittanut arkea. He eivät edes halua palata aiempaan. Samalla kuormitusta voi lisätä huoli siitä, että etäällä jää työyhteisöstä ulkopuolelle kun ei tunnukaan hyvältä osallistua yhteislounaille tai pieniin rupatteluhetkiin.

Toisaalta on henkilöitä, joille korona-ajan etätyö on ollut yksinäistä, henkisesti kuormittavaa tai kotiolojen vuoksi kurjaa. Heille paluu toimistoille on voinut olla kovasti odotettua ja kuormitusta on lisännyt esimerkiksi organisaation päätös ettei toimistolle saakaan vielä palata.

Työpsykologin suositus: On erityisen tärkeää tunnistaa yksilöiden vointi sekä tuoda näkyvästi tietoon millaista tukea on tarjolla. Tukimallit on hyvä laatia niin, että työyhteisössä on tarjolla hyvin matalan kynnyksen palveluita (kuten luennot, valmennusryhmät), keskustelumahdollisuuksia (yhteisönä ja yksilöinä ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa).

Kolme konkreettista keinoa varmistaa hyvä paluu työpaikalle tulevana syksynä:

  • Selvitä miten työyhteisössä jaksetaan juuri nyt?
  • Laadi aidosti työyhteisön arkea tukeva ohjeistus ja erilaiset tukimallit, jotka tukevat henkistä jaksamista ja yhteisöllisyyttä.
  • Nyt olemme jo lähellä sitä kuuluisaa “uutta normaalia” – ota työyhteisö mukaan rakentamaan uutta arkea sekä luo aidosti hybridityötä tukeva työkykyjohtamisen malli ja tukitoimet.

Lue myös viisi tärkeintä vinkkiä, mitä ottaa huomioon johtamisessa tänä syksynä

Kun haluat tietää miten työyhteisössä voidaan juuri nyt ja miten poikkeusaika vaikuttaa henkilöstöön, tilaa jaksamiskysely. Ajatustyön asiantuntijamme antavat sinulle myös kyselyn tulosten pohjalta konkreettisia, organisaatiollesi kohdennettuja suosituksia.

Tutustu Takaisin työpaikalle -palveluun

Mari Laari

Mari Laari: Toimin Heltissä organisaatiopsykologina ja tarkastelen organisaatioita niiden kaikilla tasoilla. Kehittymisen avaimet voivat olla pienissä muutoksissa näillä eri tasoilla.