Korona

Julius Laine | 11.3.2020

Koronavirus – tietoa ja ohjeet Heltin asiakasyrityksille

Päivitetty 23.3.2020

Lue myös:
Koronavirus – Heltin toimet epidemian hidastamiseksi
Koronavirus  – Päivitettyä tietoa Heltin asiakasyrityksille ja Heltin palvelumuutokset

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on laatinut viime viikolla ohjeen yrityksille, miten koronavirusepidemiaan voi varautua. Jos yritys on aikaisemmin laatinut toimintasuunnitelman sikainfluenssaan, suositellaan tämän suunnitelman päivittämistä. Tämä ohje pohjautuu THL:n, työterveyslaitoksen ja EK:n laatimiin ohjeistuksiin. Nämä ohjeet pätevät soveltuvin osin myös influenssa tartuntojen ehkäisemiseen.

Suomessa koronavirukseen liittyvästä tiedottamisesta vastaa THL ja ulkoministeriö.

Työterveyslaitos: Toimintaohje yrityksille koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Työterveyslaitos: Toimintaohje työntekijöille uuden koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19

Työntekijöitä voi tiedottaa myös Heltin tiedotteen avulla: Koronavirus – tietoa ja ohjeet Heltin jäsenille – Koronavirus – tietoa ja ohjeet Heltin jäsenille

EK:n päivittyvä ohje yrityksille EK suosittelee yrityksiä varautumaan koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen

Sairauslomakäytännöt

Yrityksen on hyvä ohjeista työntekijöitään, miten oireita saaneiden henkilöiden toivotaan käyttäytyvän. Oma ilmoitus-käytäntöä hyödynnetään jo laajasti ja tätä käytäntöä suositellaan otettavan käyttöön, jos se ei ole jo käytössä. Oma-ilmoitteisesti voi olla 1+9 päivää sairauslomalla eli sairausloman omavastuun ajan. Pidempiin sairauslomiin tarvitaan lääkärintodistus. Sairausloman omavastuu ajalle (1+9) ei tarvita lääkärintodistusta, kun sairausloman todellinen alkupäivämäärä merkataan Y17-lomakkeeseen, kohtaan 8 (lisätietoja).

Sairausloman omavastuu ajalle (1+9) ei tarvita lääkärintodistusta, vaikka sairausloman pituus ylittäisikin omavastuu ajan.

Sairauspäivärahan omavastuu aika (1 + 9 vrk) alkaa, kun työntekijä on hyväksytysti eli työnantajan kanssa sovitusti ilmoittanut omailmoituksella tai hoitajan todistuksella sairauspoissaolostaan. Tämän jälkeen tarvitaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestä, joka voidaan kirjoittaa myös etäarvion, eli puhelin- tai videovastaanoton perusteella.

Karanteeniin asettaminen

Vain osoitetut terveysviranomaiset voivat määrätä karanteenin, kuten sairaanhoitopiirin vastaava infektiolääkäri, koska karanteeni saattaa aiheuttaa ansionmenetyksiä. Työntekijän ja työnantajan oikeudesta tartuntalain mukaiseen tartuntapäivärahaan löytyy tietoja KELAn nettisivuilta. Päivärahaa voidaan maksaa EU-alueella eristetyllä tai karanteeniin määrätylle henkilölle. Jos työntantajalle syntyy tarve lomauttaa työntekijöitään koronaviruksen liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten vuoksi, lisätietoja asiassa antaa työnantajan oman toimialaliitto. Toimialaliitoista saa myös tietoa palkanmaksuvelvoitteesta, jos työtekijä on määrätty terveysviranomaisen toimesta karanteeniin, eikä pysty tekemään etätöitä.

Matkustaminen

WHO on todennut koronaviruksen aiheuttaneen pandemian ja epidemia-alueluokituksista on luovuttu. Niinpä seuraavat ohjeet koskevat paluuta Suomeen, mistä tahansa maasta. Matkalta palaavan henkilön on tarkkailtava itseään, hengitystieinfektion oireiden varalta 14 vuorokauden ajan. Hallitus antoi 12.3.2020 tiedotteessaan ohjeen, suositella työnantajia ohjeistamaan matkalta palaavia työntekijöitä tekemään 14 vuorokauden ajan töitä poissa työpaikalta.

Matkojen peruuntumisen suhteen yritysten on hyvä tarkistaa matkavakuutusturvansa. Matkavakuutukseen valinnaisena liittyvä kriisiturva saattaa korvata peruuntuneen tai keskeytyneen matkan aiheuttamat kustannukset. Lääkärintodistus työmatkan peruuntumista varten voidaan kirjoittaa ainoastaan sairauden vuoksi, ei sairastumisriskin vuoksi (vrt. sairausloma).

Koronavirusepidemiaan varautuminen

Yritys voi varautua koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen, yrityksen toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi, esimerkiksi seuraavin toimin:

  1. Laatimalla suunnitelman sen varalle, että suuri määrä työntekijöistä joutuu olemaan pois töistä tartunnan vuoksi. 
  2. Pyrkimällä järjestämään työntekijöille mahdollisuuden työskennellä kotoa käsin. Tätä suunniteltaessa tulisi huomioida laitteiston lisäksi myös riittävät tietoliikenneyhteydet, jonka kapasiteetti on riittävä VPN-yhteyksiä ja esimerkiksi videoneuvotteluita varten. 
  3. Suunnitelma tilapäistyövoiman hankkimiseksi sille ajalle, kun sairastuvuusmäärä on suuri.
  4. Työaika- ja työpistejärjestelyin voidaan vähentää samaan aikaan työpaikalla olevien työntekijöiden määrää ja lisätä työntekijöiden fyysistä etäisyyttä toisistaan, etätyöskentelyratkaisuiden lisäksi.
  5. Varautuminen materiaalien tai komponenttien saatavuuden tilapäiseen heikentymiseen.

 

koronavirus EK

Julius Laine

Julius Laine: Toimin Heltissä yleislääkärinä, ja olen kiinnostunut erityisesti sairauksien ehkäisystä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Sairauksien hoito on Suomessa varsin hyvällä tasolla, joten jatkossa tulisi yhä vahvemmin keskittyä hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat kulkevat rinnan ja niiden parantaminen on erittäin tehokas keino ehkäistä sairauksia. Terveysteknologia ja sen hyödyt ja haitat lääketieteen ammattilaisille ja erityisesti tavallisille kuluttajille ovat lähellä sydäntäni.