Ajatustyö

Selena Kartomaa | 6.4.2022

Kolme keinoa mielen kapasiteetin vahvistamiseksi

Mitkä ovat hyvinvoivan mielen peruspalikat? Entä mitä on resilienssi ja miten sitä voi vahvistaa? Alati kiihtyvässä työelämässä vahva mieli on työntekijän suurin voimavara.

Mielen hyvinvoinnin peruspalikat

Mielen hyvinvointi rakentuu hyvin arkipäiväisistä asioista. Näitä ovat mm. sosiaaliset suhteet, liikunta, harrastukset, arvot, päivittäiset valinnat elämän eri ympäristöissä, uni ja palautuminen sekä ravinto. Myös työstä tulevat onnistumisen kokemukset sekä oman osaamisen hyödyntäminen lisäävät mielen hyvinvointia.
Näitä voisi kuvata mielen peruspalikoiksi, jotka ollessaan kunnossa tukevat mielen hyvinvointia.

Mieli joutuu koetukselle yllättävissä paikoissa

Voisi kuvitella, että mielen vahvuutta tarvitaan silloin, kun jotain epänormaalia tapahtuu. Yllätykseksi mieltä kuormittavia asioita tapahtuu kuitenkin päivittäin – koko ajan. Mieli kuormittuu vaatteita valitessa tai kauppalistaa tehdessä. Työpäivän mittaan tapahtuvat asiat, kuten työn suunnittelu tai viestintään liittyvä aktiivisuus kuormittavat mieltä jatkuvasti.

Filosofi Frank Martela puhuu tahdonvoimasta; kuinka tahdonvoimaa on aamulla tietty määrä ja kuinka kaikki päivittäiset valintatilanteet kuluttavat sitä. Tarvitsemme tahdonvoimaa hallitessamme mielihaluja ja viedessämme projektit maaliin, mutta myös valitessamme miten käytämme vapaa-aikamme tai tehdessämme reittivalintaa iltalenkillä.

Resilienssi on mielen kapasiteettia.

Tahdonvoimaa voidaan pitää osana resilienssiä – mielen kapasiteettia. Sen avulla hyödynnämme voimavaroja ja vahvuuksia jotka ylläpitävät hyvinvointia erilaisissa tilanteissa. Resilienssi ohjaa toimintakykyämme ja auttaa sopeutumaan muutoksiin.

Kuormittunut mieli ei siedä ulkoapäin tulevaa viesti- ja muutostulvaa

Jos kapasiteetti laskee, mieli kuormittuu helposti.
Nykypäivän työelämä on otollinen haastamaan työntekijöiden ja esihenkilöiden kapasiteettia lisääntyneen informaatiotulvan, korkean vaatimustason ja jatkuvan muutoksen myötä.

Kuten vahvistamme kehoa urheilemalla, myös mielestä voi tehdä vahvemman.

Henkilön synnynnäiset, persoonallisuuden piirteet vaikuttavat mielen kapasiteetin määrään, mutta sitä voi tietoisesti vahvistaa läpi elämän.
Kuten vahvistamme kehoa urheilemalla, myös mielestä voi tehdä vahvemman.

Ennakointi on valttikortti: 3 työkalua mielenhuoltoon

Tapahtumien ennakoitavuus auttaa valmistautumaan, tutkimaan vaihtoehtoja, mimimoimaan vahinkoja ja hakemaan apua. Kaikkea ei pysty ennakoimaan, mutta tietyillä työkaluilla voi tilanteen konkreettisen vaikuttamisen lisäksi valmistaa mieli sellaiseksi, että tulevat tapahtumat eivät kuormita yhtä paljon kuin mikäli ne tapahtuisivat yllättäen.

Alussa mainittujen elämän peruspalikoista huolehtimisen lisäksi seuraavassa kolme ennakoinnin työkalua mielenhuoltoon:

1. Reflektointi

Ihmisellä on ainutlaatuinen kyky tarkastella omaa toimintaansa. Reflektion kautta ihminen hahmottaa kokemuksiaan ja löytää uusia näkökulmia. Se on välttämätöntä uusien asioiden oppimiselle. Reflektiota voi tehdä sekä yksin että vuorovaikutuksessa toisiin.
Kokemuksien jakaminen ja omien tunteiden peilaaminen toisen ihmisen kautta vapauttaa kapasiteettia. Tätä kapasiteettia voidaan hyödyntää muualla, esimerkiksi muissa palauttavissa toiminnoissa.

Reflektoiva ihminen osaa siis olla rennompi.

Kokemuksien jakaminen ja omien tunteiden peilaaminen toisen ihmisen kautta vapauttaa kapasiteettia.

2. Itsetuntemus

Mitä paremmin henkilö tuntee omat kuormituspisteensä ja tunnistaa erilaisten tunteiden ja käytöksen yhteyttä, sitä helpompi on hallita toimintaa ja säädellä ulkoisten tapahtumien ”sisäänottomäärää” sekä niiden käsittelyä.

3. Ohjattu mielenhuollon valmennus

Ulkopuolinen apu vauhdittaa ja fokusoi reflektion oikein. Kuten personal trainer auttaa kuntosalilla tehokkaampaan fyysiseen harjoitteluun, mielen valmentaja auttaa löytämään oikeat keinot vahvistamaan ja ylläpitämään niitä tekijöitä joilla taklataan arjen kuormaa.

Katso myös

  • Heltin webinaari Johtajan resilienssistä ja sen vahvistamisesta.
  • Vinkkejä resilienssin parantamiseen silloin kun maailman kriisien seuraaminen valtaa mieltä liikaa.

Heltin Mindy mielenhuolto antaa eväitä koko loppuelämää varten ja vahvistaa mielen kapasiteettia.

Selena Kartomaa

Selena Kartomaa: Kirjoittaja kehittää Heltissä työkykyjohtamisen palveluja vastaamaan nykypäivän yritysten ja työyhteisöjen tarpeita. Työkyky rakentuu niin yksilöllisten kuin työpaikan ominaisuuksien päälle; kehittämällä jokaista työkykyyn vaikuttavaa kerrosta luomme onnellisia, motivoituneita ja suorituskykyisiä organisaatioita.