Johtaminen

Heltti | 10.5.2016

Kauppalehti: Häiriköi yrityksesi menestykseen

Fondian ja Heltin Timo Lapin mukaan häiriköllä pitää olla idealistinen visio ja valmius syödä omaa bisnestä.

”Yksinkertaiset työt alalla kuin alalla tulevat digitalisoitumaan, ja ennemmin tai myöhemmin niiden kustannukset laskevat nollaan”, yrittäjä Timo Lappisanoo.

Lappi on lakimies, joka on ollut perustamassa kuukausimaksuperusteista juristipalvelu Fondiaa ja samalla periaatteella toimivaa työterveyspalveluHelttiä.

Sekä lakimies- että työterveysalalla hinnoittelu on aiemmin perustunut tunti-, projekti- tai toimenpidelaskutukseen. Lisätutkimuksia on kannattanut teettää tai sopimustekstejä valmistella alusta lähtien.

Nyt on toisin. Algoritmit ja robotit hoitavat entistä monimutkaisempia tehtäviä huomattavasti tehokkaammin ja halvemmalla kuin ihmiset.

Kaikilla muillakin aloilla muutokset ovat nopeampia ja rajumpia kuin koskaan, ja yritysten on syytä olla varpaillaan uusien ketterien tulokkaiden kanssa.

Lapin yritykset ovat disruptoijia, häiriköitä, jotka syövät perinteisen liiketoiminnan kannattavuutta. Kokeneena häirikkönä Lappi haluaa jakaa oppinsa.

Kaikki lähtee ongelmasta. Fondia sai alkunsa, kun Lappi huomasi yhtiökumppaneiden kanssa, että pk-yrityksiä ei palveltu tarpeeksi hyvin, koska niillä ei ollut varaa perinteiseen tapaan tuotettuihin palveluihin.

Ajatus oli kuin suoraan Harvardin yliopiston professori Clayton M. Christensenin kehittämästä disruptiivisesta innovaatioteoriasta. Sen mukaan disruptoiva yritys keskittyy tarjoamaan ensin palveluita kaltoin kohdellulle tai unohdetulle asiakasryhmälle, ja kun teknologia ja liiketoiminta kehittyy, siirrytään palvelemaan massoja.

Kun ongelma ja asiakasryhmä on tunnistettu, pitää Lapin mielestä rakentaa idealistinen ja suuri visio palvelusta. Kuinka asiakkaita voisi palvella, jos kustannukset eivät olisi este.

Tämän jälkeen lähdetään miettimään, kuinka tätä visiota voisi uudella tavalla toteuttaa. Mallia kannattaa etsiä laajasti kysymällä asiakkailta ja tutkimalla muita aloja.

”Vasta sen jälkeen tehdään happotesti ja katsotaan mitä palvelun tuottaminen maksaisi.”

Esimerkiksi Heltin visiota rakentaessa Lappi mietti, kuinka luoda liiketoimintamalli, jossa sekä työnantajayritys että Heltti hyötyisivät, kun työntekijät olisivat terveempiä.

Sekä Fondia että Heltti ovat vasta alussa visionsa toteuttamisessa. Molempia viedään yhä enemmän automatisoinnin suuntaan.

Lappi kertoo, että Fondiaan tulee seuraavassa vaiheessa sopimusrobotit, jotka kirjoittavat asiakkaan syöttämien tietojen perusteella räätälöityjä sopimuksia.

Heltissä halukkaat asiakasyritysten työntekijät ovat jo saaneet aktiivisuusrannekkeet käyttöön. Tämä tulee lisääntymään. Jossain vaiheessa työterveyshoitaja voi esimerkiksi varoittaa, jos rannekkeen keräämän tiedon perusteella näyttää siltä, että työntekijä on vaarassa palaa loppuun.

Lappi neuvoo miettimään kaikkea vision kautta. Pitää mielessä se ideaalipalvelu, jota kohti luotsata yritystä. Kun asiat sitten etenevät, täytyy olla valmis syömään omaa bisnestä.

”Jos siihen ei ole valmis, joku toinen tekee sen.”

Lappi kertoo, että he käyvät yrityskumppanien kanssa jatkuvaa pohdintaa, missä vaiheessa automatisointia viedään pidemmälle.

Pohdittavana ei ole pelkästään teknologia, vaan kuinka ihmiset omaksuvat uutta teknologiaa tai toimintatapaa.

”Esimerkiksi Heltissä osa asiakkaista on aivan fiiliksissä, kun he voivat chattailla lääkärin kanssa ja osa taas haluaa tulla paikan päälle. Molempia pitää palvella.”

Lappi neuvoo olemaan häiriköinnissä sinnikäs.

”Joka päivä tulee tilanteita, joissa intuitiivinen suunta olisi vanha tapa. Silloin pitää pysähtyä miettimään erilaisia vaihtoehtoja.”

Yrittäjän sitoutuminen visioon ja kyky sietää epävarmuutta nousevat ratkaiseviksi tekijöiksi menestyksen tiellä. Ja koska kyse on häiriköinnistä, ensimmäinen merkki menestyksestä tulee yllättävältä suunnalta.

”Siinä vaiheessa pitää olla imarreltu, kun joku kilpailija puhuu pahaa tai yrittää kampittaa.”

Kuvaavaa onkin, että molemmat Lapin perustamat yritykset ovat saaneet kilpailijoita, jotka tarjoavat palveluita kuukausimaksulla.

Lähde: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/hairikoi-yrityksesi-menestykseen/Yve6c6tr