Ajatustyö

Heltti | 5.5.2015

Jobcrafting – Tuunaa työsi

Ei ole sama miten ja missä fiiliksissä vietämme työaikamme – siis puolet valveillaoloajastamme. Jos työnteko ahdistaa tai tuntuu nihkeältä, on syytä pysähtyä pohtimaan voisiko jotain tehdä toisin. Kustomoimme automme, sisustamme kotimme, muokkaamme kroppaamme kuntosalilla – miksi emme siis tuunaisi myös työtämme itsellemme parhaiten sopivaksi?

Job crafting, suomeksi työn tuunaaminen, on työntekijän keino muokata työtään innostavammaksi. Perinteisesti vastuu työn kehittämisestä on sälytetty johdon harteille, ja suuret linjat ja työympäristön puitteet toki johdon vastuulla ovatkin. Kuitenkin jokaisessa työssä on jotain, johon voimme itse vaikuttaa. Tuunatessaan työntekijä tekee itse työstään mielekkäämpää esimerkiksi kehittämällä osaamistaan, hankkimalla sosiaalista tukea ja palautetta työhönsä, lisäämällä haastetta uusien työtehtävien myötä tai yksinkertaisesti asennoitumalla asioihin toisin. Useimmissa työtehtävissä on mahdollista vaikuttaa työn rajoihin, sisältöön tai merkitykseen ainakin jossain määrin. Työn tuunaamisen pointti on, että työtä sinällään ei ole tarkoitus muuttaa, vaan kyse on pikemminkin työn osien ja tekotapojen muokkaamisesta. Miten juuri minä teen tätä työtä parhaiten, miten saan omat vahvuuteni käyttööni?

Työn tuunaaminen vaatii hetken pysähtymistä oman työn ja työnteon tapojen äärelle: mikä mättää ja miksi, mikä olisi omin tapani tehdä tai nähdä tämä tai tuo. Yksi raivaa ja sisustaa työpöytänsä rauhoittavammaksi, toinen lataa Spotify:ihin inspiraatiobiisejä, kolmas pyöräyttää käyntiin yhteiset sparrauspalaverit ideoiden vaihtamiseksi. Joku kulkee työmatkansa uutta reittiä, jotta v-käyrä ei pääse nousemaan jo aamuruuhkassa ennen työpaikalle ehtimistä. Voisiko myyntipuheen tai asiakkaan haastattelun sorvata omaan suuhun sopivaksi, tuoda peliin mukaan omaa persoonaa?

Tai auttaisiko työn mielekkyyden lisäämisessä se, että hahmottaa olevansa tärkeä ja välttämätön osa isoa kokonaisuutta? Muistanet tarinan NASA:n siivoajasta, jonka presidentti Kennedy pysäytti avaruusaseman käytävällä kysyäkseen, mitä tämä tekee: ”Send people to the Moon, Mr President”, siivoaja vastasi.

-Heli-

Kirjoittaja työskentelee Heltissä työterveyspsykologina. Työn ilon puolestapuhuja uskoo reippaaseen mieleen reippaassa ruumiissa, kannustaa työterveystoimijoita moniammatillisuuteen ja -äänisyyteen, ja tietää onnen ja hyvinvoinnin asuvan arjen pienissä asioissa. Käytännön työn ohella kirjoittaja viimeistelee jatko-opintoja, tutkimusaiheenaan työn imu ja fyysinen aktiivisuus. Heltti on vuonna 2013 perustettu terveydenhuoltoalaa ravistava kasvuyritys. Heltti tarjoaa työterveyshuoltoa ja hyvinvointipalveluita kiinteällä kuukausihinnalla panostaen vahvasti terveyden edistämiseen ja virtuaaliseen asiointiin.