Ajatustyö

Timo Lappi | 10.12.2014

Hyvinvointi vai tuottavuus, kumman valitset?

Suhdanteiden ollessa tiukat yritykset karsivat kaikista turhista kuluistaan trimmatessaan tuloslaskelmaa ja etsiessään tuottavuutta. Tässä tilanteessa myös monet hyvinvointiin tähtäävät hankkeet joutuvat tähtäimeen. Tuottavuus halutaan priorisoida hyvinvoinnin edelle.

Ovatko henkilöstön hyvinvointi ja yrityksen tuottavuus kuitenkaan toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja?

Työterveyslaitoksen julkaisussa Työ ja Terveys Suomessa 2012 on arvioitu työhyvinvoinnin hintalappua. Julkaisun mukaan työhyvinvointiin liittyvät kustannukset ovat suuruusluokkaa 41.000.000.000 euroa vuodessa (sairauspoissaolot: 7 miljardia euroa, ennenaikaiset eläkkeet: 18 miljardia euroa, työtapaturmat: 2 miljardia euroa, presenteismi: 7 miljardia euroa, terveyden- ja sairaanhoitokulut: 7 miljardia euroa).

Tämä 41 miljardin euron hintalappu on liki 10 kertaa yhtä suuri kuin Suomen valtion vuoden 2015 talousarvion 4,5 miljardin alijäämä.

Hyvinvoinnin ja tuottavuuden välisestä positiivisesta korrelaatiosta on runsaasti tutkimustuloksia. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Guy Ahosen mukaan yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro voi tuottaa yritykselle parhaimmillaan kuusi euroa. Työhyvinvointilaitoksen nettisivuilta löytyy työhyvinvointilaskuri, joka laskee työhyvinvointihankkeen taloudellisen kannattavuuden yrityksen henkilöstömäärän, keskikuukausipalkan, toimenpiteiden arvioitujen hyötyvaikutusten perusteella.

Mitä työhyvinvointi käytännössä tarkoittaa? Wikipedian määritelmän mukaan työhyvinvointi on ”kokonaisuus, jossa yhdistyvät työ, terveys, turvallisuus”. Wikipedian artikkeli on vaikeaselkoinen ja sen saa lukea useampaankin kertaan halutessaan saada työhyvinvoinnista otteen.

Heltti uskoo, että työhyvinvointia ei oikeastaan ole olemassakaan, on vain ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoiva työntekijä kantaa itse päävastuun hyvinvoinnistaan ja huoltaa hyvinvointiaan vapaa-ajallaan. Työpaikalla työnantaja tukee hyvinvointia varmistamalla, että työntekijällä on oikein mitoitettu työtehtävä, työntekijää johdetaan oikeudenmukaisesti, työpaikalla olevat ristiriitatilanteet ratkaistaan aktiivisesti ja työympäristö on kannustava ja turvallinen. Työhyvinvointihanke ei ole vuosittainen sauvakävelyretki Nuuksiossa, vaan jokapäiväistä toimintaa työpaikan arjessa.

Työterveyspalveluiden tarjoajan tehtävänä on auttaa sekä työntekijää että työnantajaa työhyvinvoinnin tavoittelemisessa ja ylläpitämisessä. Tähän voidaan päästä työntekijän aktiivisella valmentamisella ja tiiviillä yhteydenpidolla työnantajan kanssa. Työterveyden fokuksen pitää olla aktiivisessa terveyden edistämisessä reaktiivisen sairaudenhoidon sijaan, ja työterveyskumppanin pitää näkyä usein myös terveiden työntekijöiden arjessa.

Fiksut panostukset työntekijöiden hyvinvointiin kasvattavat yrityksen tuottavuutta. Kuka sinun yrityksessäsi johtaa tuottavuutta? Entä kenen vastuulla on työntekijöidenne hyvinvointi?

Timo Lappi

Timo Lappi: Tehtäväni on pitää huoli siitä, että Heltin palvelut vastaavat asiakasyritystemme ja jäsentemme tarpeita. Parhaat fiilikset saan siitä, kun onnistumme tuomaan toimialalle uusia parempia käytäntöjä. Tavoitteenani on, että Heltti tuo lisää terveitä elinvuosia ja hyvinvointia puolelle miljoonalle ihmiselle ja tarjoaa työntekijöilleen - helttiäisille - toimialamme parhaan työpaikan. Pyrin elämään myös vapaa-ajalla Heltin oppien mukaisesti, eli minut löytää usein Espoon rantaraitilta juoksemasta tai pyöräilemästä.