Yrityskulttuuri

Heltti | 2.9.2013

Hyvän yritysnimen salaisuus

Heltin_jasenilleStartup100 julkaisi vastikään listan Suomen 100 kuumimmasta startupista. Twiitattuani listan eräs kontakteistani teki siitä mielenkiintoisen havainnon: kaikilla kuumimmilla startupeilla oli lyhyt nimi. Jäin pohtimaan, oliko kyseessä sattuma tai muotivirtaus vai voisiko alkavien yritysten nimistä oikeasti päätellä jotain yritysten tulevasta kyvystä menestyä.

Pääsin itse vastikään luomaan uudelle yritykselle nimeä. Kun ajatus uuden yrityksen perustamisesta tarjoamaan moderneja työterveys- ja hyvinvointipalveluita oli syntynyt ja ehtinyt sopivasti muhia, hankkeelle piti keksiä nimi.

Sopivan nimen etsinnässä taivalsimme kahta eri polkua: ensinnäkin yritimme keksiä kokonaan uusia erisnimiä, ja toiseksi yritimme löytää tutuista suomenkielisistä sanoista uusia oivaltavia muotoja.

Nimi Heltti syntyi jonkin ajan kuluttua kuin itsestään juoksulenkillä. Heltti syntyi sanaleikkinä, sen kantasanana oli englanninkielinen sana health, joka kääntyi suomeksi (hieman savolaisittain vääntäen) heltiksi. Sana tuntui siinä määrin sopivalta, että päätimme selvittää asiaa vähän pidemmälle.

Miten hyvän tuote- tai yritysnimiaihion toimivuutta voi arvioida?

(1)    Hyvä nimi yksilöi yrityksen tai tuotteen eikä ole helposti sekoitettavissa muihin nimiin. Nykyisin nopein tapa arvioida nimiaihiota on googlata nimiaihio ja katsoa, minkälaisia hakutuloksia löytyy. Heltin tapauksessa osumia tuli vähän ja ne olivat hyvin hajanaisia. Näytti siltä, että kukaan maailmassa ei aktiivisesti ollut käyttämässä sanaa Heltti.

(2)    Hyvä nimi liittyy yrityksen toimintaan ja sillä on tarina. Heltin pohjasanana on englanninkielinen health, mikä tukee hyvin Heltin tavoitteeseen edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. (Lisäksi huomasin vasta jälkikäteen, että sana Heltti oli minulle jo aiemmin tuttu lasten keskusteluista: lapset puhuivat videopelejä pelatessaan jäljellä olevasta energiasta/”elämistä” (joita kuvataan usein sydämin) heltteinä.

(3)    Hyvä nimi herättää positiivisia mielikuvia myös muilla kielillä eikä ole loukkaava. Suuryritysten tuotenimiä kehitettäessä käytetään kalliita tutkimuksia, joissa selvitetään suunnitellun nimen merkityssisältö eri puolilla maailmaa. Alkavalla yrityksellä ei ole varaa kalliisiin tutkimuksiin, mutta googlaamalla ja keskustelemalla asiaa voi tyydyttävällä tasolla selvittää. Heltin tapauksessa keskustelimme nimiaihiosta natiivin englanninkielisen ja ruotsinkielisen ihmisen kanssa. Englanninkielinen totesi sanasta tulevan ensimmäisenä healthy, mikä oli hyvä asia. Ruotsinkielinen puolestaan totesi, ettei Heltti-sanalla ollut välittömiä mielleyhtymiä mihinkään erityiseen suuntaan.

(4)    Hyvä nimi on käytettävissä verkkotunnuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Suomalaisten .fi-verkkotunnusten varaustilanteen voi tarkistaa Viestintäviraston domain.fi –palvelusta. Geneeriset verkkotunnukset .com, .net, .org, .mobi jne. voi tarkistaa monista eri palveluista. Itse päädyimme sattumalta käyttämään Cheap Registrar –palvelua. Heltin tapauksessa kaikki mahdolliset verkkotunnukset olivat vapaina. Ottaen huomioon Heltti-sanan lyhyys (kuusi kirjainta) pidimme tätä nimen kannalta suurena etuna. Useimmat kuusikirjaimiset sanat on yleensä jo rekisteröity, jolloin ne pitää ostaa. Heltti oli vapaana myös Facebookissa, mutta sen sijaan Twitter-tili on varattu (muttei aktiivisesti käytössä). Tämänhetkinen Twitter-nimi on muotoa @helttihealthy, mutta aiomme vielä neuvotella myös Heltti-nimestä.

Uutta yritysnimeä luodessa on tärkeää muistaa, että paras on kyllin hyvän pahin vihollinen, ja kaikkia ei voi miellyttää. Vaikkei uuden nimen kartoituksessa parhaaksi arvioitu nimi olisikaan täydellinen ja kaikki eivät siitä varauksetta pitäisi, viime kädessä yritys itse toiminnallaan luo nimelleen sisällön. Olemmehan kaikki jo tottuneet Soneraan, Elisaan, Itellaan, Nordeaan ja moneen muuhun yritysnimeen, joista aikoinaan kohistiin niitä julkistettaessa.

Ei nimi yritystä pahenna, ellei yritys nimeä.