Asiakastarinat

Heltti | 25.10.2016

Heltti ja Fraktio TTT-lehdessä: Työterveyskumppani löytyi kokeilemalla

25 työntekijän ohjelmistoyritys: Työterveyskumppani löytyi kokeilemalla

Verkkopohjaisiin tuotteisiin ja palveluihin erikoistuneen Fraktion henkilökunta halusi työterveyshuoltoa etänä ja digitaalisesti.

Fraktio vaihtoi työterveyshuollon palveluntar­joajansa vuosi sitten Helttiin, jonka palvelut on tarkoitettu etenkin ajatus­- ja tietotyöläisille. Vuon­na 2013 perustetun Heltin toimintamalliin kuuluvat myös kiinteät kuukausihinnat.

Fraktion henkilökunta koostuu pääasiassa koodareis­ta, joille ketterät kokeilut ja palautteen antaminen ovat arkipäivää. Digipalvelujen käyttöön on tavallista enem­män kiinnostusta.

Fraktio valittiin tänä vuonna Suomen kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi pienten yritysten sarjassa.

– Kokeilimme yhteistyötä uuden palveluntarjoajan kanssa ensin puoli vuotta pienellä porukalla, kertoo Elsa-Maija Lehto, joka tekee Fraktiossa asiakastyötä markkinoinnin ja myynnin parissa.

Toimitusjohtaja Jesse Peuralan mukaan yritys panos­taa ennaltaehkäisyyn ja halusi kumppanin, joka ymmär­tää työn luonteen.

– Täällä tehdään aivotyötä eikä varsinaisia fyysisiä ter­veysuhkia ole. Psykologi on meille tärkeämpi kuin esi­merkiksi röntgenlääkäri. Meillä työntekoon vaikuttavia asioita ovat uniongelmat, stressi, kiire ja elämänhallin­ta, hän kertoo.

Yhteistyökumppanin valintaan vaikutti myös kiinteä kuukausihinta. Peurala pitää outona sitä, että työterveys­huolto saa sitä enemmän rahaa, mitä enemmän ihmiset sairastavat.

– Meidän tavoitteemme on, että väki on työssä ja mahdollisimman terveenä, hän sanoo.

Työterveyspalvelujen tarjoajat ovat viime vuosina otta­neet käyttöön etäyhteyksiä, kuten videoneuvotteluja ja chat­palveluja. Ne ovat kuuluneet Heltin perustoimin­taan alusta alkaen. Noin 65 prosenttia asioista hoide­taan etänä.

Heltin lääketieteellinen johtaja ja työterveyslääkäri Jukka Pitkänen kertoo, että käyttötilastojen mukaan Heltin asiakasyrityksen työntekijä on yhteydessä työterveyshuoltoon tavallista useammin eli keskimäärin 7,5 kertaa vuodessa. Tapaamisista yksi tai kaksi on kes­kustelua kasvotusten.

Matala kynnys etäyhteyksiin

Fraktion Elsa­-Maija Lehto kertoo kysyneensä Heltin verkkokeskustelupalvelun kautta esimerkiksi korvaki­vusta.

– Joskus olemme epäilleet silmätulehdusta, lähettä­neet siitä kuvan ja saaneet reseptin. Sähköistä yhteyttä käytetään, jos vastausta ei tarvita aivan heti. Akuutteja asioita varten on puhelinnumero.

– Kävin käsivaivani kanssa kaksi kertaa vastaanotolla, ja fysioterapeutti soitti vielä perään. Se tuntui hyvältä. Toivoimmekin vuosipalautteessa asioihin palaamista, Lehto kertoo.

Etäyhteydet toimivat myös psykologin työssä. Heltissä työskentelevä psykologi Johanna Vilmi kertoo käyttä­vänsä verkkokeskustelua perinteisten tapaamisten ja henkilökohtaisten videovastaanottojen välillä. Chatis­sa voidaan keskustella esimerkiksi unipäiväkirjan täyt­tämisestä.

Asiakasyrityksen työntekijät vastaavat sähköiseen ter­veyskyselyyn vuosittain. Jos stressipisteet ovat selvästi nousseet, psykologi voi ottaa yhteyttä verkkokeskustelu­palvelun kautta.

Vilmi pitää vastaanottoa ja antaa valmennusta yksit­täisille työntekijöille. Lisäksi hän antaa valmennusta ryhmille, monesti fysioterapeutin kanssa. Valmennus­ten aiheet liittyvät usein uneen, aivojen hyvinvointiin ja stressiin.

Yhteistyö Heltissä on tiivistä, sillä työterveyshuollon ammattilaiset työskentelevät avokonttorissa. – Opimme toisiltamme koko ajan. Asiakkaiden tapaamista varten on tietysti vastaanottohuoneita.

 

Kuva: Heltin työterveystiimi järjestää asiakasyritystensä kanssa muun muassa beachvolley-tapahtumia. Etualalla Fraktion toimitusjohtaja Jesse Peurala ja Heltistä myyntijohtaja Anni Rouvinen, työterveyshoitaja Riikka Pelkonen ja työfysioterapeutti Katri Alitupa.

 

Julkaistu alun perin lokakuussa 2016 Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä: http://www.tttlehti.fi/ttt-52016/
Toimittaja: Päivi Haavisto

Lue alkuperäinen juttu täältä!