Lehdistötiedotteet

Timo Lappi | 16.5.2016

Heltin vuosikertomus 2015

Miten meni Heltin vuosi 2015? Nyt on aika luoda katsaus edelliseen vuoteen 2015 sekä Heltin tulevaisuuden näkymiin 2016.

Asiakkaat ja jäsenet

Yritykset ovat aina olemassa asiakkaitaan varten. Heltin tapauksessa asiakasyritystemme lisäksi yksi tärkeä sidosryhmämme ovat jäsenemme eli asiakasyritystemme työntekijät. Emme voi rajoittua puhumaan vain potilaista, koska tarjoamme aktiivisesti palveluita asiakasyritystemme työntekijöille myös heidän terveenä ollessaan.

Onnistuimme vuoden 2015 aikana yli tuplaamaan sekä asiakasyritystemme että jäsentemme lukumäärän. Kiitos hyvän asiakaspysyvyyden ja kiihtyvään tahtiin onnistuneen myynnin, meillä oli vuoden 2015 päättyessä jo yli 100 yritystä, joissa työskenteli noin 2.000 jäsentämme. Kun laskemme yhden jäsenemme hyvinvoinnin vaikuttavan keskimäärin neljän ihmisen hyvinvointiin ympärillään, voimme ylpeinä todeta vaikuttavamme positiivisella tavalla jo 10.000 ihmisen hyvinvointiin.

Asiakkaitamme yhdistää se, että ne työllistävät ajatustyöläisiä, ymmärtävät hyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen syy-yhteyden ja haluavat panostaa työntekijöihinsä. Asiakasyrityksillämme on keskimäärin noin 20 työntekijää, asiakasyritystemme ulottuessa noin 400 työntekijän pörssiyhtiöstä aina yhden ihmisen toiminimiin.

Vuoden 2015 päättyessä suurin osa asiakkaistamme sijaitsi pääkaupunkiseudulla, mutta meillä alkoi olla yhä enemmän jäseniä myös muualla Suomessa. Kun keskimäärin 65 % palveluistamme tarjotaan digitaalisesti tai etäältä, niin työterveysaseman sijainnin merkitys vähenee.

Päivittäinen toiminta asiakkaidemme ja jäsentemme kanssa on meille paras tapa kehittää toimintaamme. Saamamme kiittävä palaute antaa tarmoa jatkaa, ja kehittävä palaute auttaa parantamaan toimintaamme.

Heltin tiimi eli helttiäiset

Vaikka kehitämmekin aktiivisesti digitaalisia palveluita ja etäpalveluita työterveyteen ja hyvinvointipalveluihin, paras arvo asiakastyössämme syntyy Heltin tiimissä olevien ammattilaisten, helttiäisten, kohdatessa jäseniämme ja asiakkaitamme.

Rakennamme Heltin yrityskulttuuria tavoitteenamme luoda Euroopan paras työpaikka terveysalalla. Haluamme positiivisesti ravistella alalla vallitsevia myyttejä ja hierarkioita. Uskomme, että työterveys on tiimityötä, joka toimii parhaiten kun eri ammattiryhmien edustajat toimivat tasa-arvoisina läheisessä yhteistyössä. Kaikki ammattilaiset istuvat saman pöydän ääressä silloin kun eivät ole tapaamisissa jäsentemme kanssa.

Aloitettaessa vuotta 2015 meitä helttiäisiä oli kahdeksan. Vuoden päättyessä olimme liki tuplanneet helttäisparven koon 15 työterveyden ammattilaiseen. Pidämme yhtenä vuoden 2015 suurimmista saavutuksistamme sitä, että onnistuimme saamaan tiimiimme monta uutta hyvää työterveyshoitajaa ja työterveyslääkäriä sekä työterveyspsykologin.

Olemme oppineet, että uudet helttiäiset löytyvät parhaiten suositusten kautta. Olemme julkaisseet nettisivuillamme tietoa aina kulloinkin ajankohtaisista rekrytoiveistamme. Jälleen nyt toukokuussa 2016 olemme etsimässä uutta työterveyslääkäriä, digilääkäriä ja työterveyshoitajia. Kiitokset teille kaikille, jotka olette jakaneet näitä uutisiamme eteenpäin ja toimineet puhemiehinämme.

Heltin toimipisteet eli Helttilät

Vuosi 2015 oli Heltille myös alueellisen laajentumisen aikaa. Avasimme kaksi uutta toimipistettä eli Helttilää. Helttilät eivät ole vain työterveysasemia, vaan laajemmin hyvinvoinnin huoltamoita. Olemme halunneet haastaa perinteisen ajatuksen siitä, miltä lääkäriasemalla pitää näyttää, kuulostaa, tuntua ja tuoksua, ja päätyneet hyvin erilaisiin tilaratkaisuihin. Tervetuloa tutustumaan!

Salmisaaren liikuntakeskuksessa sijaitsevan Helttilän lisäksi toimimme nykyisin myös Espoon Otaniemen Innopoli I:ssä sijaitsevassa Helttilä Otaniemessä. Jo yksin Innopolissa Heltti tavoittaa yli 2.500 ajatustyöläistä, minkä lisäksi Innopoli sijaitsee mainiosti elokuussa 2016 avattavan Länsimetron aseman läheisyydessä.

Helsingin keskustassa sijaitsevia yrityksiä aloimme palvella puolestaan Mannerheimintie 4:ssä sijaitsevassa Pop-Up Helttilässä. Tämä toimipiste muutti toukokuussa 2015 vakituisiin tiloihinsa Pohjoisesplanadi 39:ssä Akateemisen Kirjakaupan kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan Technopoliksen UMA (Human Workspace) co-working –työtilaan ja tunnetaan jatkossa nimellä Helttilä Espa.

Markkinatilanne

Terveyspalvelumarkkinat elävät tällä hetkellä hyvin mielenkiintoista vaihetta.

Digitalisaatio toimialallamme on pääsemässä kunnolla vauhtiin. Me Heltissä uskomme, että terveyspalveluita käytetään tulevaisuudessa kuten pankkipalveluita nykyisin. Päivittäiset asiat hoituvat digitaalisia palveluita käyttämällä kännykällä, tabletilla tai tietokoneella, kuten nykyisin laskujen maksaminen pankin sovelluksella. Henkilökohtainen palvelu muuttaa muotoaan ja alkaa keskittyä kokonaisvaltaisiin terveystapaamisiin sekä digitaalisin palveluin havaittujen asioiden hoitamiseen – käymmehän edelleen silloin tällöin pankissakin keskustellessamme kasvokkain vaikkapa lainoista ja sijoituksista.

Terveyspalvelumarkkinan liiketoimintamallit ovat vahvasti murroksessa. Uskomme, että Heltin markkinoille tuoma kiinteän kuukausittaisen terveysmaksun liiketoimintamalli (terveyteen perustuva liiketoimintamalli) tulevaisuudessa syrjäyttää vielä nykyisin markkinoillamme vallitsevan vastaanottokäyntien ja toimenpiteiden lukumääriin perustuvan liiketoimintamallin (sairauksiin perustuva liiketoimintamalli). Myös vakuutusyhtiöillä on tässä murroksessa oma mielenkiintoinen roolinsa. Heltin suuri kilpailuetu tässä murroksessa on ”puhdas pöytämme”. Olemme alusta alkaen voineet rakentaa organisaatiomme ja toimintamallimme yksinomaan tulevaisuuden terveyteen perustuvan liiketoimintamallin tarpeita vastaaviksi.

Suomessa rakennettiin uutta sote-mallia koko vuoden 2015 ajan. Olemme seuranneet sote-keskustelua rauhallisesti sivusta. Uskomme, että yrityksillä tulee aina olemaan liiketoiminnallisesti perusteltu tarve panostaa työntekijöidensä terveyteen ja hyvinvointiin tavoitellen parempaa tuottavuutta riippumatta tulevaisuuden sote-mallista. Emme usko tehtävien sote-ratkaisuiden vaikuttavan Heltin kasvuodotuksiin.

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win”, kerrotaan Mahatma Gandhin sanoneen. Olimme imarreltuja, kun vuonna 2015 havaitsimme ensimmäisiä markkina-aggressioita kilpailijoiltamme. Heltti on jo siis selvästikin edennyt yllä mainitun sitaatin kuvaaman kehityspolun kolmannelle portaalle. Uskomme kulkevamme oikeaan suuntaan.

Numeroita

Heltti keräsi vuonna 2015 liikevaihtoa noin 576.000 euroa, mikä tarkoittaa 388 % kasvua vuodesta 2014. Vaikka suhteellinen kasvumme hidastuikin edellisvuodesta (jolloin se oli 5.260 %), niin olimme edelleen suhteellisen tyytyväisiä kasvuvauhtiimme.

Teimme vuonna 2015 edelleen liiketappiota, mutta näimme sen jo huomattavasti pienentyvän loppuvuotta kohden edetessä. Varsinaisen toimintamme kannattavuusmittarit osoittavat jo, että terveyteen perustuva liiketoiminta on asiakkaillemme kannattava, mutta myös Heltille taloudellisesti järkevä.

Kasvollinen omistus on mielestämme terveyspalvelualalla tärkeää, minkä vuoksi Heltin kasvutarinaa on tähän mennessä rahoitettu helttiäisten omin sijoituksin. Vuoden 2015 loppua kohti edettäessä aloimme jo valmistautua myös siihen mahdollisuuteen, että järjestäisimme rahoituskierroksen kasvumme vauhdittamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Vuosikertomuksissa on tapana ottaa kantaa myös tulevaisuuden näkymiin. Alla Heltin tavoitteet vuodelle 2016:

  • Heltti onnistuu orgaanisen kasvun keinoin jälleen tuplaamaan asiakkaidemme ja jäsentemme lukumäärän. Välillisesti Heltillä on positiivinen vaikutus yli 20.000 ihmisen hyvinvointiin.
  • Heltin tiimi kasvaa edelleen. Palkkaamme vuoden 2016 aikana uusia työterveyshoitajia, työterveyslääkäreitä, työfysioterapeutteja ja työterveyspsykologeja. Onnistumme löytämään tiimiimme kokeneita, mutta uudenlaisille toimintatavoille myötämielisiä ammattilaisia.
  • Heltti on aloittanut toimintansa pääkaupunkiseudun lisäksi myös jossain toisessa yliopistokaupungissa. Lisäksi myös pääkaupunkiseudulla on avattu uusia Helttilöitä, joten meillä on yhteensä jo viisi Helttilää.
  • Heltin asiakkaat ja jäsenet havaitsevat sekä digitaalisen että fyysisen palvelukokemuksen entisestään parantuvan palvelukehityksemme seurauksena.
  • Heltti on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa ja toimii varsinaisen liiketoimintansa osalta kassavirtapositiivisesti.
  • Heltti tunnetaan ajatustyöläisen työterveyden ammattilaisena ja terveyskeskeisen työterveyden ajatusjohtajana.

Yllä olevien tavoitteiden eteen me helttiäiset ainakin pistämme itsemme likoon vuoden 2016 aikana!

 

Timo Lappi

Timo Lappi: Tehtäväni on pitää huoli siitä, että Heltin palvelut vastaavat asiakasyritystemme ja jäsentemme tarpeita. Parhaat fiilikset saan siitä, kun onnistumme tuomaan toimialalle uusia parempia käytäntöjä. Tavoitteenani on, että Heltti tuo lisää terveitä elinvuosia ja hyvinvointia puolelle miljoonalle ihmiselle ja tarjoaa työntekijöilleen - helttiäisille - toimialamme parhaan työpaikan. Pyrin elämään myös vapaa-ajalla Heltin oppien mukaisesti, eli minut löytää usein Espoon rantaraitilta juoksemasta tai pyöräilemästä.