Lehdistötiedotteet

Timo Lappi | 20.1.2015

Heltin vuosikertomus 2014

HELTIN VUOSIKERTOMUS 2014

Vuosi 2014 päättyi kolme viikkoa sitten ja nyt on hyvä aika tehdä yhteenveto siitä, mitä kaikkea vuosi 2014 toi mukanaan Heltissä.

Unelma Heltistä

Unelma Heltistä syntyi lumisena itsenäisyyspäivän viikonloppuna 2012. Unelmaan kuuluivat täysin uudenlaisten hyvinvoinnin ja terveyden palveluiden tarjoaminen yrityksille sekä terveysalan parhaan työpaikan rakentaminen.

Halusimme lähteä luomaan puhtaalta pöydältä palvelukokonaisuuden, joka voisi parhaalla tavalla tukea ajatustyöläisiä heidän hyvinvoinnissaan ja terveydessään. Aavistimme, että kysyntää olisi kokonaan uudenlaiselle liiketoimintamallille, joka voisi yhdistää asiakasyrityksen, sen työntekijöiden ja työterveyspalveluiden tarjoajan intressit. Näimme, että hyvinvointiteknologia kehittyi kovaa vauhtia, mutta sen käyttöönotto työterveysmarkkinoilla oli vallattoman hidasta.

Toiminnan käynnistäminen

Vuonna 2013 ajatus Heltistä konkretisoitui ja johti yrityksen perustamiseen 13.4.2013. Loppuvuosi 2013 käytettiin mahdollisten asiakkaiden tarpeisiin tutustumiseen, palvelumuotoiluun sekä toiminnan valmisteluun. Tällä luotiin pohja sille, että varsinainen liiketoiminta työterveyden ja hyvinvoinnin parissa voitiin aloittaa vuonna 2014.

Vuoden 2014 alussa Salmisaaren liikuntakeskuksesta kuului pauketta. Rakennusliike Kiilan ammattilaiset rakensivat ensimmäistä Helttilää Heltin työntekijöiden, eli helttiäisten, Heltin asiakkaiden ja näiden työntekijöiden, eli Heltin jäsenten käyttöön. Helttilä oli valmis avaamaan ovensa ja Heltti aloittamaan toimintansa maanantaina 3.2.2014, jolloin remontti oli valmis ja ensimmäiset asiakkaamme aloittivat Heltin palveluiden piirissä.

Heltin tiimi eli helttiäiset

Heltin perustivat Seppo Kettunen, Tanja Lappi ja Timo Lappi. Seppo toimii Heltissä työterveyslääkärinä, Tanja toiminnan kehittäjänä ja työterveyspsykologina ja Timo toimitusjohtajana.

Ensimmäinen työterveyshoitajamme Paula Ingman oli rohkea ja päätti siirtymisestään helttiäiseksi vielä silloin, kun Helttilää ei ollut avattukaan. Paula sai kollegakseen Liisa Huttusen syyskuussa 2014, minkä lisäksi Petra Vanni aloitti toisena työterveyslääkärinämme ja Katri Suomalainen työfysioterapeuttina lokakuussa.

Heltti sai dynaamisen myyntijohtajan ja uuden kanssayrittäjän elokuussa, kun aiemmin rakennusalaa ravistellut Anni Rouvinen otti myynnin ohjat ja alkoi kirittää vauhtiamme. Alkuvaiheessa myynnissämme toimi myös Petra Helle-Kari.

Kun Riikka Pelkonen ja Kaisa Ojala vielä aloittivat nyt tammikuussa uusina työterveyshoitajinamme, niin meitä helttiäisiä onkin yhteensä jo kymmenen.

Olemme lähteneet rakentamaan Heltin yrityskulttuuria tavoitteenamme tarjota Euroopan paras työpaikka terveysalalla. Työterveys on tiimityötä, minkä vuoksi olemme rakentaneet toimitilamme ja tapamme työskennellä yhteisöllisyyttä tukeviksi. Kaikki ammattilaiset istuvat saman pöydän ääressä, silloin kun eivät ole tapaamisissa jäsentemme kanssa. Meillä raikaa nauru, ja turhat hierarkiat on tietoisesti purettu.

Asiakkaamme ja jäsenemme

Heltin ensimmäinen asiakas oli Nervogrid Oy, eli nykyinen ALSO Cloud Oy, joka uskaltautui sitoutumaan Helttiin jo ennen toiminnan aloittamista. Kiitämme luottamuksesta!

Heltin palvelumallin kaltaisten jatkuvien palveluiden myyminen on tutkimusten mukaan yli kymmenen kertaa projektityön myymistä vaikeampaa. Tästä huolimatta saatoimme vuoden 2014 päättyessä todeta, että Heltti huolehti yli 50 yrityksen työntekijöiden lakisääteisestä ja vapaaehtoisesta työterveydestä. Jäseniä, eli asiakasyritystemme työntekijöitä, meillä on jo reilusti yli 1.000.

Asiakkaitamme yhdistää se, että ne kaikki työllistävät ajatustyöläisiä, ymmärtävät hyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen syy-yhteyden ja haluavat panostaa työntekijöihinsä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet asiakkaiksemme paljon hyviä työpaikkoja, kuten Great Place to Work Institute Finland, Siili Solutions ja Tori.fi, minkä lisäksi myös useat terveysalan asiantuntijaorganisaatiot, kuten Helsingin työterveyskeskus, Keskon työterveys ja Nordic Healthcare Group, ovat päätyneet Helttiin.

Päivittäinen toiminta asiakkaidemme ja jäsentemme kanssa on ollut meille paras tapa kehittää toimintaamme. Olemme myhäilleet saamaamme kiittävää palautetta ja ottaneet onkeemme kehitysehdotukset.

Palvelukehitys

Alkavana yrityksenä katseemme on ollut tiukasti myös palvelukehityksessä. Modernin liiketoimintamallin kehittäminen Aluehallintoviraston ja Kelan valvomassa säännellyssä toiminnassa ei ole aina ollut helppoa, mutta olemme yhdessä viranomaisten kanssa löytäneet hyvät toimintatavat.

Vuonna 2014 katseemme oli pitkälti myös tietojärjestelmissä, kun toimme asiakkaidemme käyttöön heltti.me -palvelun ja loimme uudenlaisen heltti.net –terveydenjohtamisjärjestelmän helttiäisten käyttöön. Olemme kovasti kiinnostuneita kuluttajien itsensä mittaaman hyvinvointidatan hyödyntämisestä terveyden edistämisessä ja uskomme, että se tulee tulevaisuudessa muuttamaan meidän kaikkien tapaamme toimia.

Numeroita

Heltti keräsi vuonna 2014 liikevaihtoa noin 118.000 euroa. Ja tämähän tarkoittaa kasvua 5.260 % tilikauden 2013 lukuihin. (Suhteellista kasvua on helppoa saavuttaa, kun alkuluvut ovat riittävän alhaisia…). Toiminta on rahoitettu tulorahoituksen lisäksi yrittäjien pääomapanoksilla ja Tekesin tuella.

Vuoden loppua kohden ensimmäinen Helttilä saavutti kassavirtapositiivisuuden liiketoiminnassaan, mikä vahvistaa meille sen, että kuljemme oikeaan suuntaan.

Tulevaisuuden näkymät

Aloittavat yritykset ovat siitä mielenkiintoisia, että tulevaisuuden ennustaminen on paljon vaikeampaa kuin jo vakiintuneissa yhtiöissä. Heitettäköön kuitenkin muutama rohkea ennustus pöytään.

Uskomme, että tammikuussa 2016 voimme todeta vuoden 2015 aikana saavutetun ainakin seuraavat asiat:

  • Heltillä on asiakkainaan reilusti yli 100 yritystä, joissa työskentelee monta tuhatta Heltin jäsentä. Välillisesti Heltillä on positiivinen vaikutus yli 10.000 ihmisen hyvinvointiin.
  • Heltti on onnistunut saamaan tiimiinsä monia uusia ennakkoluulottomia terveyden ammattilaisia.
  • Heltti on avannut useamman uuden Helttilän palvelemaan Heltin jäseninä olevia ajatustyöläisiä heidän hyvinvointiinsa ja terveyteensä liittyvissä tarpeissa.
  • Heltti yhdessä kumppaneidensa kanssa on tuonut markkinoille aivan uudenlaisia sähköisiä hyvinvoinnin ja terveyden palveluita.
  • Heltti on moninkertaistanut liikevaihtonsa ja toimii varsinaisen liiketoimintansa osalta kassavirtapositiivisesti.
  • Heltti tunnetaan ajatustyöläisen työterveyden ammattilaisena ja terveyskeskeisen työterveyden ajatusjohtajana.

Yllä olevien tavoitteiden eteen me helttiäiset ainakin pistämme itsemme likoon vuoden 2015 aikana!

Timo Lappi

Timo Lappi: Tehtäväni on pitää huoli siitä, että Heltin palvelut vastaavat asiakasyritystemme ja jäsentemme tarpeita. Parhaat fiilikset saan siitä, kun onnistumme tuomaan toimialalle uusia parempia käytäntöjä. Tavoitteenani on, että Heltti tuo lisää terveitä elinvuosia ja hyvinvointia puolelle miljoonalle ihmiselle ja tarjoaa työntekijöilleen - helttiäisille - toimialamme parhaan työpaikan. Pyrin elämään myös vapaa-ajalla Heltin oppien mukaisesti, eli minut löytää usein Espoon rantaraitilta juoksemasta tai pyöräilemästä.