Lehdistötiedotteet

Heltti | 11.12.2018

Heltin joulukeräys –
Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

”Arviolta 400 000 suomalaista kokee itsensä yksinäiseksi”

Yksinäisyys ei ole koskaan oma valinta. Arviolta 400 000 suomalaista kokee itsensä yksinäiseksi. Tähän joukkoon kuuluu erityisesti nuoria aikuisia, lapsiperheitä ja senioreita. Yksinäisyys aiheuttaa usein elämänlaadun heikkenemistä ja siitä voi seurata terveydellisiä ongelmia kuten stressiä ja unettomuutta, riskiä ylipainoon ja sydän- ja verisuonitauteihin ja ikääntyneillä muistisairauksia. Yksinäisyys on myös yhteydessä masennukseen ja ahdistuneisuuteen sekä runsaampaan päihteiden käyttöön. Erityisesti juhlapyhät ahdistavat yksinäisiä ihmisiä. Kun muut odottavat innolla juhlaa ja perheaikaa, yksinäisellä ei ole ketään, jota odottaa.

”Kun muut odottavat innolla juhlaa ja perheaikaa, yksinäisellä ei ole ketään, jota odottaa”

Yksinäisyys koskettaa myös Heltin jäseniä ja heidän lähipiiriä. Tämän vuoksi Heltti ei tänä vuonna muista yhteistyökumppaneita joululahjoilla tai joulukorteilla vaan haluamme osallistua taisteluun yksinäisyyttä vastaan ja kannustaa myös muita mukaan tähän tärkeään tehtävään. Osallistu yhdessä Heltin kanssa HelsinkiMission joulukeräykseen, jonka avulla kerätään varoja järjestön yksinäisyyden vastaiseen työhön senioreiden, nuorten ja lapsiperheiden auttamiseksi.

Autetaan yhdessä HelsinkiMissiota auttamaan!
Voit lahjoittaa täällä
11.12 – 31.12.2018

Näin lahjoitukset auttavat:

25 €
Yksinäinen seniori saa keikka-auttajan apua,
kuten apua arjen askareisiin, juttelu- tai ulkoiluseuraa.

60 €
Onnistumispaineiden alle uupunut nuori saa maksuttoman
keskustelutapaamisen kriisityön ammattilaisen kanssa.

100 €
Neljä senioria saa vapaaehtoisen tarjoamaa läsnäoloa,
keskusteluseuraa tai pientä apua arkiaskareisiin.

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan. HelsinkiMission työn ydin on yksinäisyyden lievittäminen lisäämällä yhteisöllisyyttä, kohtaamisia, läsnäoloa ja luottamusta.


In English:
Heltti’s Christmas foundraising: Together Against Loneliness

Loneliness is never own choice. Approximately 400 000 Finnish people feel lonely. This includes young adults, families with children and seniors. Loneliness often causes loss of quality of life and can result in health problems such as stress and insomnia, risk of overweight, cardiovascular disease and memory disorders. Loneliness is also associated with depression and anxiety as well as more abundant use of intoxicants. Especially the holidays are anxious to lonely people. When others are looking forward to a celebration and family time, the lonely one has no one to wait.

”When others are looking forward to a celebration and family time, the lonely one has no one to wait”

Loneliness affects also Heltti members and their close relatives. For this reason, Heltti will not give Christmas gifts or Christmas cards this year, but instead wants to take part in the fight against loneliness and encourage others to engage in this important task. Take a part in the HelsinkiMissio Christmas fundraising with Heltti. With donations the organization works against loneliness to help seniors, young people and families with children.

Let’s help together HelsinkiMissio to help!
You can donate here
11.12. – 31.12.2018

This is how donates help:

25 €
Lonely senior gets help from temporal assistance
for example for everyday chores, a chat or outdoor companion.

60 €
Young adult who is exhausten under the success pressures
gets for a free of charge a discussion with a crisis worker.

100 €
Four seniors gets a volunteers presence,
a chat companion or a little help with the everyday chores.

HelsinkiMissio is a social organization that challenges Finns to fight for the forgotten ones – against loneliness. The core of HelsinkiMission’s work is solving loneliness by increasing sense of community, encounters, presence and trust.