Ajatustyö

Heltti | 2.9.2021

Heltin asiakaskokemuksen voimalaitokset

Olemme uudistaneet Heltillä asiakkaidemme moniammatillisia terveystiimejä, jotka koostuvat työterveyden ammattilaisista ja asiantuntijoista. Tiimiläisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa asiakkaidemme työkyvyn johtamisen saralla on tiivistetty entisestään ja fokusta on terästetty ennakoivaan ja holistiseen palveluotteeseen. 

Työterveyden asiantuntijat, eli työterveyspsykologit, työfysioterapeutit ja ravintoterapeutit, tulevat jatkossa tuomaan omaa osaamistaan ja työyhteisöissä tapahtuvien ilmiöiden tulkintaa yhä systemaattisemmin työterveyshoitajien ja -lääkäreiden tueksi asiakkuuden johtamisessa ja toimintaehdotusten laatimisessa.

Samalla olemme halunneet varmistaa, että kaikille asiakkaillemme on mahdollisimman selkeää keistä Heltin ammattilaisista ja asiantuntijoista oma terveystiimi koostuu ja kuka on pääyhteyshenkilö Heltin puolella. Ensisijaisena pääyhteyshenkilönä ja asiakkuusvastaavana tulee jatkossakin olemaan oma nimetty työterveyshoitaja, joka koordinoi terveystiimin toimintaa (tai vastaavasti organisaatiopsykologi Customer Wellbeing Coachin roolissa, niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on tämä palvelu).

Mikäli asiakkaan terveystiimissä tapahtuu uudistuksemme myötä muutoksia pääyhteyshenkilöiden osalta, ovat Heltin työterveyshoitajat yhteydessä asiakkaaseen. Odotamme muutosten myötä entistä proaktiivisempaa ja laadukkaampaa työterveysyhteistyötä.

Miten työterveysasiakkaat hyötyvät moniammatillisista asiakastiimeistä?

  • Asiakkaalla on selkeät yhteyshenkilöt, joiden puoleen voi aina kääntyä
  • Asiakkuutta johdetaan ennakoivasti ja holistisesti
  • Työyhteisön tarpeet tunnistetaan ja ennusmerkkeihin reagoidaan aktiivisesti eri asiantuntijanäkökulmia hyödyntäen
  • Eri osaamisprofiilin omaavat terveystiimiläiset tulkitsevat toimintaympäristön ilmiöitä ja yrityksestä kertynyttä dataa ja konsultoivat toimenpide-ehdotuksissa
  • Moniammatillinen tiimi on tiiviisti mukana työympäristöön linkittyvissä työkykytapauksissa tarjoten monialaista tukea jäsenelle
  • Varmistetaan sujuva työterveysyhteistyö, joka on edellytys vaikuttavaan ja tehokkaaseen työterveystoimintaan
  • Tiimillä on jaetut tavoitteet, jotka on muodostettu asiakkaan tarpeista ja odotuksista sekä lakien ja asetusten vaatimuksista.