Ajatustyö

Sini Lindholm | 9.8.2022

Hallituksen ja johtoryhmän liitto – onko teillä hallitus johtoryhmän pulssilla? -Hallitusammattilaisten haastatteluiden analyysi 2/3

Tämä on kolmiosaisen hallitusammattilaisten haastatteluiden analyysiin perustuvan blogisarjan 2.artikkeli, jonka teemana on hallituksen ja johtoryhmän välinen dialogi. Kirjoittaja on Heltin Organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen vetäjä, kokenut organisaatiopsykologi Sini Lindholm.

Hei Sinä, hallituksen puheenjohtaja / jäsen, kumpi ajattelumalli kuvastaa omaasi?

 1. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla johtoryhmän pulssilla tuntien johtoryhmän jäsenet ja tietäen, kuinka hyvin johtoryhmä toimii
 2. Johtoryhmä kuuluu toimitusjohtajalle – hallituksen puheenjohtajan tai muiden jäsenten ei kuulu keskustella aktiivisesti johtoryhmän jäsenten kanssa muutoin kuin hallituksen kokouksissa

Vallalla on yhä uskomus, että keskusteluyhteys hallituksesta johtoryhmään on syytä tapahtua toimitusjohtajan kautta

Väitän, että yksi keskeinen liiketoiminnan riski liittyy yhä vallalla olevaan uskomukseen, että johtoryhmä kuuluu toimitusjohtajalle ja keskusteluyhteys toimii toimitusjohtajan kautta. Kokemus on osoittanut, miten tärkeää  liiketoiminnan menestymisen kannalta on, että hallituksen puheenjohtaja on riittävästi pulssilla seuraavista: 

 1. Johtoryhmän kyvykkyys – johtoryhmäläisten osaamistaso peilaten organisaation strategisiin tavoitteisiin sekä jäsenten näkemyksellisyys liiketoiminnan suunnasta, toimintaympäristön mahdollisuuksista ja riskeistä
 2. Johtoryhmän dynamiikka – kuinka hyvin jäsenten keskinäinen dynamiikka toimii tai ei toimi ja synnyttää näin mahdollisesti riskin liiketoiminnan synergiselle johtamiselle
 3. Toimitusjohtajan luottamus – nauttiiko toimitusjohtaja johtoryhmän luottamusta. 

Jos hallituksen puheenjohtajalla ei ole keskusteluyhteyttä johtoryhmään, voi toimitusjohtaja halutessaan pimittää tietoja johtoryhmän dynamiikasta, organisaation tunneilmastosta tai yksittäisten johtoryhmän jäsenten osaamisvajeista ja näin hallitukselta jää uupumaan kriittistä tietoa strategisen ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. Epäluottamustilanteissa, esimerkiksi jos johtoryhmä on konfliktoitunut, toimitusjohtaja koetaan epäpäteväksi tai toimitusjohtaja johtaa pelolla, johtoryhmän jäsenillä on lähtökohtaisesti korkea kynnys lähestyä hallitusta, jos keskusteluyhteyttä ei valmiiksi ole olemassa.

Johtoryhmän toimivuus tulisi kuulua ehdottomasti myös hallituksen puheenjohtajan agendalle

Teimme vuosina 2020 ja 2021 hallitusammattilaisten haastatteluita johtoryhmän ja hallituksen yhteistyöhön. Näistä piirtyi esiin kaksi erilaista koulukuntaa: ensimmäinen, jossa hallituksen puheenjohtaja ajattelee, että johtoryhmä tulee jättää toimitusjohtajalle. Toisessa koulukunnassa taas  käydään aktiivista, systemaattista dialogia hallituksen ja johtoryhmän välillä. Tämän jälkimmäisen koulukunnan puheenjohtajilla on tapana esimerkiksi jututtaa vähintään kerran vuodessa kaikki johtoryhmän jäsenet kahden kesken. Näin hallituksen puheenjohtaja saa eväitä omaan esihenkilötyöhönsä suhteessa toimitusjohtajaan. Lisäksi johtoryhmän jäseniin ihmisenä tutustuminen mahdollistaa myös ongelmatilanteissa hallituksen puheenjohtajan puoleen kääntymisen. 

Moni haastateltava totesi, ettei johtoryhmän dynamiikan vaikutusta liiketoiminnan menestykseen vielä riittävästi ymmärretä eikä se täten ole hallituksen tutkalla. 

Organisaatiopsykologin työssäni olen saanut olla näkemässä toimimattomia johtoryhmiä, jopa vakavaa epäasiallista käytöstä, jolla on ollut merkittävä vaikutus yrityksen toimintakykyyn. On ollut tilanteita, joissa 

 • Toimitusjohtaja on ollut epäpätevä ja peittääkseen omaa osaamattomuuttaan aiheuttanut vakavan kriisin johtoryhmässä mm. luomalla syntipukki- ja mustamaalaamisen kulttuuria  
 • Toimitusjohtaja on ollut epäpätevä ymmärtämättä sitä itse saaden johtoryhmän jäsenet turhautumisen partaalle ja hakeutumaan muihin organisaatioihin
 • Johtoryhmän vetäjällä on ollut hajoita ja hallitse-taktiikka. Johtoryhmän jäseniä on manipuloitu toisiaan vastaan sen mukaan, miten se on palvellut johtoryhmän vetäjän tarpeita tai mielenliikkeitä. 
 • Keskenään ristiriitainen johtoryhmä on epäluottamuksen vallassa ajautunut toisiaan vastaan, sisäiseen oman edun taisteluun  ja toimitusjohtaja on ollut kyvytön tilannetta ratkaisemaan. Henkilöstö ja asiakkaat on jätetty oman onnensa nojaan.

Näissä kaikissa tilanteissa hallituksen puheenjohtajan olisi ehdottomasti pitänyt olla aiemmin kartalla, mitä on tapahtumassa.  

Toimimaton johtoryhmän dynamiikka on liiketoimintariski yritykselle

Toimimattoman johtoryhmädynamiikan hinta

Valtaosa hallituksen puheenjohtajista käyttää liian vähän aikaa johtoryhmän dynamiikan ja toimivuuden ymmärtämiseen. Yhtenä syynä edellä mainittu haastatteluissakin tullut havainto, ettei dynamiikan vaikutusta liiketoimintaan vielä ymmärretä riittävästi. Enemmän keskustelua ja tutkittua näyttöä tähän liittyen kaivataan. Konkreettisia näkymiä kuinka toimimaton dynamiikka vaikuttaa johtoryhmiin ovat mm. seuraavat: 

 • Sitoutumisen lasku yhteisiin tavoitteisiin
 • Vähentynyt tai täysin puuttuva keskustelu strategisesti tärkeistä teemoista ja havainnoista markkinassa ja toimintaympäristössä
 • Kapeutunut ja rajoittunut keskustelutaito sekä ajattelu- ja päätöksentekokyky
 • Tavoitteiden edistäminen korostuneesti vain oman liiketoiminnan/vastuualueen näkökulmasta
 • Vastuun välttely organisaation kokonaisjohtamisesta ja/tai syntipukkikulttuurin luominen
 • Puhumattakaan kaikista v-käyrää nostattavista tunteista ja näiden luomasta ei-tuottavasta työajasta sekä turhauman vuotamisesta ja vaikutuksesta muuhun organisaatioon

 

Terve johtoryhmän dynamiikka mahdollistaa muutoskyvykkään organisaation

Liiketoiminnan menestymisen yhtenä keskeisenä edellytyksenä on, että myös hallituskäytäntöjä uudistetaan nykypäivän tarpeita vastaaviksi. Tässä ajassa korostuu tarve vahvalle yhteishengelle, kyvylle ajatella yhdessä isommin, laajemmin ja rohkeammin ja näin kyvylle ketterästi uudistua, tehdä rohkeita strategisia muutoksia ja valintoja. Johtoryhmän keskinäinen luottamus ja toimiva dynamiikka on tässä olennaisessa asemassa mahdollistamassa oikea-aikaisen kyvyn ennakoida ja reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön Hallituksella on tärkeä rooli olla pulssilla johtoryhmän toimivuudesta ja sitä kautta tarjota tukea myös toimitusjohtajan kehittymiselle ja liiketoiminnan menestymiselle. Tästä teemasta jatkamme seuraavassa Johtoryhmä-webinaarissamme 30.8.2022.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan lisää Hallituksen ja johtoryhmän liitosta Johtoryhmä webinaariimme 30.8.2022 klo 8-9. Studiossa keskustelemassa Heltin Sini Lindholmin kanssa hallitusammattilainen, sijoittaja, F-Secure ja WithSecure perustaja Risto Siilasmaa ja Valtiokonttorin pääjohtaja, hallitusammattilainen Timo Laitinen. 

Sini Lindholm

Sini Lindholm: Sini on kokenut kokenut organisaatiopsykologi sekä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, jonka intohimona on olla tekemässä työelämästä elinvoimaisempaa. Sinin kohtaat yrityskultturin, johtamisen ja johtoryhmien kehittämisprojekteissa sekä esihenkilöiden valmennuksissa. Sini on erikoistunut johtoryhmien ja johtoryhmien dialogin kehittämiseen sekä tukemiseen.