Ajatustyö

Heltti | 13.1.2021

Etäkulttuurin teesit: Etäkulttuuri on paras ase etätyöapatian torjumiseen

Ajatustyötä tekevien organisaatioiden arki muuttui yhdessä yössä, kun työ siirrettiin etäyhteyksille viime keväänä. Alkuhuuman jälkeen todellisuus iski vasten kasvoja: yhteisöllisyys oli kriisissä, etäkulttuuri tuntematon käsite ja työn hengittävyys kadonnut. Tämä näkyy myös tilastoissa: ajatustyöntekijöiden työterveyspalveluita tarjoavan Heltin data kertoo, että mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat ohittivat fyysiset sairauspoissaolot marraskuussa ja trendi on jatkunut ainakin vuoden loppuun asti.

Siksi nyt on viimeinen hetki muovata yrityskulttuuri etäkulttuuri edellä -asentoon. Paluuta täysin samanlaiseen vanhaan, jossa ajatustyöntekijät tekevät työtään pääsääntöisesti läsnä ollen avokonttoreissa, tuskin on. Heltin työterveyspsykologi Mona Moisala ja Ellun Kanojen johtava yrityskulttuurin asiantuntija Antti Hyrkäs kokosivat yhteen etäkulttuurin teesit, jotka auttavat eteenpäin.

Etäkulttuuri työhyvinvoinnin ajurina

 1. Etäkulttuuri vaatii uusia vuorovaikutustaitoja 
  Emotionaalinen etäisyys kasvaa etätyössä, joten tarvitaan pehmeää kommunikaatiota ja uusia vuorovaikutustaitoja. Työyhteisöä täytyy tietoisemmin aktivoida, ja esimiesten täytyy kehittää tunnetaitojaan.
 2. Etäkulttuurin on tuettava työn hengittävyyttä ja oman työn tuunaamista
  Etätyö tekee työpäivistä helposti monotonisia ja tauottomia, mikä syö jaksamista. Rakentamalla oikeanlaista etäkulttuuria voimme tuoda työhön rytmiä, siirtymiä ja hengittävyyttä.
 3. Etäkulttuuri vaatii selkeää sanoitusta toimiakseen
  Hyvä etäkulttuuri ei synny itsestään, vaan vaatii tietoista keskustelua, kokeiluja ja määrittelyä. Kaikki on saatava samalle sivulle siitä, minkälainen työtapa tukee organisaation hyvinvointia.

 

Näin rakennat etäkulttuuria, joka tukee työntekijän hyvinvointia

Etätyö on tullut pysyväksi osaksi työtä ja haastaa etenkin ajatustyöläisten jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Tässä kolme vinkkiä hyvinvointia ja jaksamista tukevan etäkulttuurin rakentamiseksi:

 1. Tee tilaa pehmeälle kommunikaatiolle ja kohtaamisille
  Fyysinen ja emotionaalinen etäisyys aiheuttavat helposti väärinymmärryksiä, innottomuutta ja vieraantumista työstä ja työyhteisöstä. Tunteista täytyy nyt puhua uudella tavalla ääneen, ja kiireettömille kohtaamisille pitää varata aikaa.
 2. Rohkaise oman työn muotoiluun ja hengittävään työrytmiin
  Etätyö tekee työpäivistä helposti monotonisia ja tauottomia, mikä syö jaksamista. Etäkulttuurin tulisi kannustaa työntekijöitä aikatauluttamaan päivään myös tyhjiä hetkiä ja rauhallista siirtymäaikaa.
 3. Sanoita etäkulttuuri juuri teidän organisaatiolle sopivalla tavalla
  Jokaisen organisaation on syytä pohtia, miten se voisi määritellä kulttuuriaan paremmin etätyöhön sopivalla tavalla. Vain yhdessä keskustelemalla voidaan löytää sopivat hyvinvoinnin ajurit ja sudenkuopat etätyön aikana.

Lue lisää aiheesta