Ajatustyö

Heltti | 1.7.2019

”Olemme onnistuneet yhteistyössä, kun saamme sinulta avaimet toimistollenne” – Customer Wellbeing Coach

Heltti on yrityksen hyvinvoinnin tukena organisaation kaikilla tasoilla. Siitä pitää huolen muun muassa Customer Wellbeing Coach.

Heltin vaikuttavuuden ytimessä on vahva mukana olo asiakasyritystemme HR-tiimissä. Palvelumme on kehittynyt ajatustyötä tekevien yritysten tarpeisiin, joissa henkinen hyvinvointi jokaisella organisaation tasolla heijastuu työntekijöiden onnellisuuteen ja sitä kautta tuottavuuteen.  Kun koko yritys saadaan voimaan hyvin ja suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla, lopputulos on enemmän kuin muutaman tähtipelaajan huippusuoritus. Työntekijöiden kapasiteetin ja hyvinvoinnin kehittäminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Yksittäisten projektien sijaan muutos työtavoissa, kulttuurissa ja elintavoissa tarvitsee pidemmän ajan aktiivista tukea.

”Säännölliset tapaamiset varmistavat, että tärkeät asiat pysyvät tapetilla ja toisaalta tarjoavat myös HR:lle säännöllisen tuen haastavien asioiden ja tilanteiden läpikäymiseen”

Asiantuntijan tiiviiksi osaksi hyvinvoinnin johtamista

Työntekijöiden hyvinvointi on yleinen tahtotila yrityksessä kuin yrityksessä. Yrityksistä vain turhan usein puuttuu tavoite hyvinvoinnin johtamiselle. Kun tavoite uupuu, puuttuu myös suunta, mittarit ja selkeä, johdettava suunnitelma. Heltti tukee yritystä Customer Wellbeing Coach -palvelulla. CWC on työterveys- ja organisaatiopsykologi, jonka päätehtävä on toimia yhteistyössä yrityksen HR:n kanssa työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa, tavoitteiden asettamisessa, interventioiden suunnittelussa ja seurannassa.

Heltin työterveyspsykologi Mari Laari on CWC:n roolissaan aitiopaikalla yritysyhteistyössä.

”Yhteistyö aloitetaan molemminpuolisella tutustumisella HR:n kanssa: Mitä osaamista yrityksessä jo on työkyvyn johtamisen suhteen? Mitkä ovat työhyvinvoinnin ja työkyvyn haasteet, joiden kanssa painitaan? Millaiset johtamisen rakenteet yrityksessä on? Miten Heltin osaaminen tukisi parhaiten yritystä?  Mikä meidän yhteinen tavoitteemme on henkilöstön hyvinvoinnille? Tämän jälkeen yhdessä johtoryhmän kanssa mietitään näitä asioita syvällisemmin ja rakennetaan yhdessä tietojen pohjalta yritykselle hyvinvoinnin johtamisen strategia. Strategiaan kuuluvia toimenpiteitä suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan tiiviissä yhteistyössä. ”

”Itse olen kokenut kuukausittaiset tapaamiset HR:n kanssa hedelmällisiksi. Nopeasti muuttuvassa työympäristössä kuukaudessa ehtii jo tapahtua paljon, ja mahdollisiin ongelmiin pystytään puuttumaan nopeasti. Säännölliset tapaamiset varmistavat, että tärkeät asiat pysyvät tapetilla ja toisaalta tarjoavat myös HR:lle säännöllisen tuen haastavien asioiden ja tilanteiden läpikäymiseen. Tapaamisten välillä yhteydenpito on myös sujuvaa Heltin sähköisten työkalujen avulla, jolloin myös viestein pystytään keskustelemaan luottamuksellisista asioista tietoturvallisessa ympäristössä.”

”CWC tuntee yrityksen ja sen työntekijät mutta pystyy myös ulkopuolisin silmin näkemään asioita, joille helposti itse sokeutuu”

Luottamus auttaa haastavien asioiden puheeksi ottamisessa

Heltin asiakasyritykset saavat siis samalla aaltopituudella olevan asiantuntijan tiiviiksi osaksi hyvinvoinnin johtamista. CWC tuntee yrityksen ja sen työntekijät mutta pystyy myös ulkopuolisin silmin näkemään asioita, joille helposti itse sokeutuu. Luottamus on kaiken A ja O. Sen rakentumisesta kertoo yksi konkreettinen asia: On ihan OK, että työterveyskumppanillanne on omat avaimet teidän toimistollenne!

”Olen erityisen iloinen luottamuksen nopeasta rakentumisesta, koska olemme tietysti samalla asialla: edistämässä työntekijöiden hyvinvointia ja siten yrityksen toimivuutta ja tuottavuutta. Luottamus auttaa haastavien asioiden puheeksi ottamisessa, ja kun ongelmat tai riskit otetaan puheeksi ajoissa, niihin pystytään myös reagoimaan ajoissa. Toimiva yhteistyö Heltin ja asiakasyrityksen HR:n kanssa edesauttaa myös yhteistyötä yrityksen esihenkilöiden kanssa. Näin pystymme tukemaan esihenkilöitä heidän arjessaan ja ennaltaehkäisemään työkykyongelmia sekä muita työyhteisön pulmia.”

Kun kaipaat lisäpotkua yrityksesi hyvinvoinnin strategiseen johtamiseen, valitse Customer Wellbeing Coach. Customer Wellbeing Coachin päätehtävä on toimia yhteistyössä yrityksen HR:n kanssa työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa, tavoitteiden asettamisessa, interventioiden suunnittelussa ja seurannassa. Lisäksi Customer Wellbeing Coach sparraa arjen henkilöstöhaasteiden ratkomisessa, muutosjohtamisessa ja uusien hyvinvointipalveluiden ideoinnissa. Customer Wellbeing Coachina toimivat Heltin työterveys- ja organisaatiopsykologit, joilla on myös liiketoiminnallista osaamista. 

”Tämä on avoimuuteen ja kumppanuuteen perustuva asiakassuhde. On tärkeää, että voidaan tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja aistimaan alati muuttuvia tilanteita yhdessä. Meistä on tukea toisillemme. ” Solita / Terhi Minkkinen

Pyydä tarjous!