Ajatustyö

Joel Nissilä | 18.11.2020

Boostaa aivoja lisäämällä liikettä ja aktiivisuutta!

Mars kaamos! -askelkampanja

Ergonomia, tuttu sana, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Ergonomia on oma tieteenalansa, joka tutkii ihmisen, ympäristön ja järjestelmien toimintaa vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Työergonomia pitää sisällään ihmisen psykofyysissosiaalisen kokonaisuuden ja toiminnan tarkastelua osissa. Näihin osiin kuuluu fyysinen ergonomia, kognitiivinen ergonomia sekä organisatorinen ergonomia.

Kognitiivinen ergonomia tutkailee ihmisen tiedonkäsittelyä ja vuorovaikutusta toimintajärjestelmien kanssa. Ajatustyössä ja muistitoiminnoissa on rajat ihmisen ja tekniikan väliselle vuorovaikutukselle ja kuormitukselle, aivan kuten fyysisessäkin toiminnassa. Kognitiivinen toimintakyky kuten työmuisti kuormittuu työssä, mutta kuormitusta voidaan helpottaa kehittämällä kognitiivista ergonomiaa.

Yksi selkeimmin kognitiivisen suoriutumiseen vaikuttava asia on ikä, joka tuo mukanaan hermostollisia ja fysiologisia muutoksia. Nämä muutokset vaikuttavat joko suoraan tai epäsuorasti kognitiivisen toimintakykyyn muun muassa heikentämällä sopeutumista kuormitustekijöihin. Kognitiivista toimintakykyä haastavat myös esimerkiksi stressi, uni ja terveys. Ikään ei kukaan voi vaikuttaa, mutta edellä mainittuihin asioihin voimme.

Voisiko siis olla niin, että pelkästään vähentämällä passiivisuutta ja lisäämällä aktiivisuutta sekä liikettä päivään, työpäivästä voisi suoriutua kirkkain mielin, niin että ajatus juoksee vielä illallakin, puhumattakaan niskakipujen ja orastavan päänsäryn poisjäännistä? Kyllä voi!

Anna siis mielen levätä, ja paranna aivoterveyttä liikkeen, liikkumisen ja liikunnan kautta. Liikunta ja fyysinen aktiivisuus muun muassa:

  • Aktivoi aivoja samalla tavoin kuten ajattelu ja sosiaalinen kanssakäyminen
  • Tehostaa aivojen verenkiertoa ja uusii aivosolujen välisiä yhteyksiä
  • Parantaa unen laatua, joka on tunnetusti merkittävä tekijä palautumisen kannalta
  • Vähentävää ahdistuksen ja masennuksen oireita
  • On yhdistetty muun muassa aivojen muistikeskuksen eli hippokampuksen koon positiiviseen muutokseen
  • Vähentää riskiä sairastua aivosairauksiin

 

Väittäisin että liikunta on yksi parhaista keinoista ”nollata” aivot ja selkeyttää asioita. Antaa kehon tehdä työ, ja boostataan kognitiivista toimintakykyä lisäämällä askelia päivään Mars kaamos! -askelkampanjassa!

Joel Nissilä

Joel Nissilä: Heltin työfysioterapeutti, joka on pysynyt liikkeessä nuoresta pitäen, jolloin pihapelit kavereiden kanssa ja metsässä rymyäminen olivat parasta. Sittemmin punttien kolistelu vei mennessään. Pitkään terveysalalla toimineena, liikkumisen tärkeys on korostunut ja terveyden edistäminen työikäisten parissa on parhaimpia paikkoja toimia ennaltaehkäisevästi sekä tukea ihmisten työkykyä ja hyvinvointia.