Ajatustyö

Heltti | 23.9.2019

Arvojen mukainen työ ja elämä – Heltti Learning Café 18.9.2019

Heltin syksyn 2019 Mental Capacity -treenien toisessa Learning Caféssa keskityttiin pohtimaan mikä omassa elämässä on tavoittelemisen arvoista, ja teemmekö päätöksiä arvojemme mukaisesti. Psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti Janna Meunierin vetämässä työpajassa osallistujat pääsivät ottamaan askeleita kohti psykologisen joustavuuden taitoa. Tilaisuudessa kartoittettiin itselle tärkeitä asioita ja niihin liittyviä mielensisäisiä esteitä, sekä harjoiteltiin hetkeen ankkuroitumista. Jokainen sai mukaansa  itse rakentamansa selkeän toimintasuunnitelman, jonka avulla on mahdollista lisätä omaan arkeen arvojen mukaisia tekoja.

”Pääasia on askelten suunta, ei niiden koko”

Arvot – Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

Arvot ovat jokaisen itse valitsemia toiminnan toivottuja ominaisuuksia. Ne antavat suuntaa elämälle, niitä ei voi koskaan saavuttaa eikä niissä voi täysin epäonnistua. Arvot ovat pysyviä tai muuttuvat elämän aikana. Omaan arvojen mukaiseen käyttäytymiseen voi aloittaa vaikuttamaan missä vaiheessa tahansa, ja jatkaa läpi elämän. Pääasia on askelten suunta, ei niiden koko. Arvojen muokkaus voi olla tietoista, sisäisesti motivoivaa, aktiivista pyrkimystä kohti itselle tärkeitä tavoitteita. Arvomaailmamme voi myös muuttua tiedostamatta toisten ihmisten tai elämäntapahtumien toimesta. Muutokset kohti arvojen mukaista elämää voivat olla hyvinkin vaikeita, mutta pienilläkin konkreettisilla teoilla päästään kohti hyvinvointia, merkityksellisyyttä ja itselle tärkeiden arvojen mukaista elämänlaatua.

Omia arvoja voi kartoittaa esittämällä itselle työtä, vapaa-aikaa, ihmissuhteita, terveyttä ja henkistä kasvua koskevia kysymyksiä, kuten esimerkiksi:

  • Mitkä asiat ovat minulle työssä tärkeitä? Millainen työntekijä, kollega, esihenkilö haluaisin olla?
  • Mitä haluan tehdä vapaa-ajallani? Miten rentoudun?
  • Millainen kumppani, vanhempi, lapsi, ystävä, ihminen haluan olla? Ketkä ja mikä on minulle tärkeää?
  • Miten pidän huolta itsestäni ja terveydestäni? Miten kehitän itseäni?

”Mitä sinulle tärkeää asiaa kohti tämän asian tekeminen vie?”

Tavoitteen asettaminen

Kohti arvojen mukaista elämää voi lähteä miettimällä itselleen tärkeätä asiaa/ihmistä. Mitkä asiat vievät kohti ja mitkä poispäin tästä sisäisessä ja ulkoisessa maailmassa?Sisäisessä maailmassa näitä asioita ovat esimerkiksi omat toivotut ja ei toivotus sisäiset kokemukset sekä tuntemukset, ja ulkoisessa maailmassa konkreettiset asiat ja toimet jotka johtuvat sisäisistä asioista. Kun nämä on määritellyt on hyvä määrittää arvojen mukaiselle elämälle tavoite. Tähän oiva työkalu on SMART-tavoitteen asettaminen:

S – selkeästi määritelty, konkreettinen. Mitä aiot tarkalleen ottaen tehdä?

M – mitattavissa. Mistä tiedät, että tavoite on saavutettu?

A – aikaan sidottu. Koska tarkalleen aiot tehdä asian?

R – realistinen. Mitä tavoitteen toteuttaminen vaatii?

T – tavoittelemisen arvoinen. Mitä sinulle tärkeää asiaa kohti tämän asian tekeminen vie?

 

Ilmoittaudu muihin syksyn Mental Capacity -tapahtumiin