Ajatustyö

Julius Laine | 18.9.2018

Apple Watch 4: EKG ja kaatumisen tunnistin – Lääkärin näkökulma

Viime viikon keskiviikkona 12.9.2018 Apple ilmoitti saaneensa Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastolta (FDA) luvan käyttää uuteen älykelloonsa suunnitteilla olevaa EKG:ta. Apple Watch 4:än on siis tulossa tavallisen sykemittarin lisäksi EKG-sensori, joka sykkeen ja sykkeenvaihtelun lisäksi antaa tarkemman kuvan sydämen sähköisestä toiminnasta. Hyvin samanlaista tuotetta on kehittänyt jo useampi muukin yritys, joista toisena yrityksenä vastaavanlaiselle toiminnolle FDA:n hyväksynnän on aiemmin saanut AliveCorin KardiaBand, jota yritys on kehittänyt jo seitsemän vuoden ajan. Aivan upouudesta keksinnöstä ei siis ole kyse, kuten PubMed Centralin artikkelin katsauksesta aiheeseen käy ilmi.

EKG-mittaus

Tärkeimpänä kellon EKG:n ominaisuutena vaikuttaisi olevan sydämen eteisvärinän eli flimmerin tunnistaminen. Eteisvärinälle on tyypillistä epäsäännöllinen sykevälin vaihtelu ja eräät muut merkit EKG-käyrässä, jotka voinee Applen EKG-sensorillakin saada näkyviin, jos teknologia on riittävän tarkkaa. Lyhyellä hakukonehaulla en esimerkkiä laitteen tuottamasta käyrästä löytänyt. Kellon EKG-sensori ei kuitenkaan voi toimia tavanomaisen sykemittarin sijaisena, koska se ottaa häiriötä muiden lihasten aktivaatiosta, eikä mittaus ole jatkuvaa ja automaattista. Apple Watch 4:n EKG-mittaus on käyttäjälle aktiivinen toiminto, joka kestää ilmeisesti n. 30 sekuntia, jonka aikana on oltava paikoillaan ja pidettävä molemmat kädet kellossa. Automaatiomittaus ei siis tällä teknologialla ole mahdollista, vaikkakin erittäin tarkka jatkuvaa sykemittausta tekevä kello voisi toki suositella käyttäjää tekemään EKG-mittauksen. Toistaiseksi tästä ominaisuudesta en ole nähnyt mainintoja, joten sykevälin muutoksen mittaus lienee toistaiseksi liian epätarkkaa. Täten esimerkiksi sydänkohtausta kellon sensorilla ei voine tunnistaa.

”Onkin sitten oma pohdintansa, kuinka aktiivisesti erityisesti nuorten ihmisten sattumalta löytyneitä, ja itsestään nopeasti ohittuvia eteisvärinöitä kannattaa tutkia tai hoitaa”

Ajattelisin, että EKG-ominaisuuden todellinen hyöty olisi eteisvärinätuntemuksen varmistaminen eteisvärinäksi nimenomaan sellaisella henkilöllä, jolla tiedetään olevan tähän taipumusta. Tosin, tutkimusnäytön pitää olla erittäin vankkaa ennen kuin kelloon kannattaa luottaa oiretuntemusta enemmän. Eteisvärinä voidaan sähköllä kääntää normaaliksi sinusrytmiksi sairaalapäivystyksessä, jos alkanut eteisvärinä havaitaan tarpeeksi nopeasti. Pitkittynyt eteisvärinä aiheuttaa riskin hyytymän kehittymisestä sydämeen, joka huonolla tuurilla lähtee liikkeelle valtimoita pitkin aivoihin aiheuttaen pahimmillaan aivoinfarktin.

Eteisvärinä voi tulla ohittuvana myös terveelle ihmiselle, esimerkiksi krapulassa. Onkin sitten oma pohdintansa, kuinka aktiivisesti erityisesti nuorten ihmisten sattumalta löytyneitä, ja itsestään nopeasti ohittuvia eteisvärinöitä kannattaa tutkia tai hoitaa. Usein eteisvärinä on vielä kohtauksellista mallia, eli se tulee ja menee satunnaisesti. Siten Apple Watch 4:n EKG ei olisi luotettava kohtauksellisen eteisvärinän poissulkemiseen.

Kaiken kaikkiaan EKG tuntuu vähän hienolta nimeltä, koska kellon antama informaatio on erittäin suppea perinteiseen sydänfilmiin verrattuna, vaikka samanlaisesta teknologiasta onkin kyse. Mainittakoon vielä myös, että eteisvärinän tunnistaminen omaa pulssia tunnustelemalla on aktiivisen tutkimuksen kohteena. Eteisvärinä aiheuttaa epätasaisen rytmin, jonka voi havaita omaa sykettä tunnustelemalla. Toki tämä vaatii ohjattua harjoittelua, mutta eiköhän se silti tule Apple Watch 4:sta halvemmaksi.

Tiivistettynä: Apple Watch 4:n EKG voisi toimia hoitoon hakeutumisen päätöksenteon tukena kohtauksellista eteisvärinää sairastavalle henkilölle, jolle tulee eteisvärinään viittaavia oireita. 

”Etenkin ikääntyneille ihmisille joilla fyysinen toimintakyky on heikentynyt, tällainen kello voisi olla jopa hengen pelastava”

Kaatumisen tunnistaminen

Toinen Applen suunnittelema ominaisuus uuteen kelloonsa on kaatumisen tunnistaminen. Kello tunnistaa kaatumisen, ja jos kaatunut pysyy paikoillaan tarpeeksi pitkään kello arvioi henkilön loukanneen itsensä, ja hälyttää apua paikalle. Suomessakin on aktiivisesti tutkittu tapoja, jolla kaatumista voitaisiin havaita ja sen aiheuttamia ongelmia vähentää. On jo pitkään tiedetty, miten arvokas sellainen teknologia olisi. Mahdollisuutta käyttää lattiaa kaatumista tunnistavana sensorina ja myös videokuvaan perustuvia menetelmiä on tutkittu. Olisi erinomainen uutinen, jos rannekello kykenisi luotettavasti tähän tehtävään. Etenkin ikääntyneille ihmisille joilla fyysinen toimintakyky on heikentynyt tällainen kello voisi olla jopa hengen pelastava.

Ikääntyneen kaatuminen voi johtaa pahimmillaan lonkkamurtumaan, mutta kaatuminen voi ilman lonkkamurtumaakin aiheuttaa ongelmia. Pitkään kovalla lattialla makaaminen voi aiheuttaa lihaskudoksen tuhoa ja sen seurauksena mm. munuaisten vajaatoimintaa. Ilman murtumaa ja lihastuhoakin kaatunut kärsii nälästä ja janosta ja tärkeät lääkkeet jäävät saamatta, mikä voi ikääntyneillä johtaa pitkiinkin sairaalahoitojaksoihin. Miten tärkeää olisikaan saada ajoissa tieto ikääntyneen kaatumisesta.

Kenelle kaatumishälytys sitten menee? Hälytyskeskus tuskin pystyy kaikkia kaatumisepäilyjä tarkastamaan. Ehkä tieto voisi mennä omaisille tai jopa kotihoidolle? Tämä toki kuormittaisi kotihoitoa, mutta kaatuneiden ikäihmisten mahdollisimman nopea löytyminen olisi pomminvarmasti kustannustehokasta komplikaatioiden ja sairaalahoidon ehkäisemistä, inhimillisestä kärsimyksen vähentämisestä puhumattakaan. Toistaiseksi näistä ominaisuuksista eniten hyötyvät eivät liene Apple Watch 4:n kohderyhmässä.

Tiivistettynä: Kaatumisen havaitseva ominaisuus kellossa olisi ikääntyneille erittäin hyödyllinen ja tärkeä apuväline, joka voisi vähentää inhimillistä kärsimystä, ja riittävällä luotettavuudella osoittautua käytössä myös kustannustehokkaaksi.

”Suunta on oikea”

Uusi teknologia on aina kallista, mutta halpenee ja arkipäiväistyy nykyään onneksi nopeastikin. Kummallakin näistä ominaisuuksista voi olla merkittävä hyöty ihmisen hyvinvoinnille ja myös terveydenhuollolle. Ehkä ominaisuudet eivät ole vielä riittävän luotettavat Apple Watch 4:ssä, mutta suunta on oikea.

Julius Laine

Julius Laine: Toimin Heltissä yleislääkärinä, ja olen kiinnostunut erityisesti sairauksien ehkäisystä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Sairauksien hoito on Suomessa varsin hyvällä tasolla, joten jatkossa tulisi yhä vahvemmin keskittyä hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat kulkevat rinnan ja niiden parantaminen on erittäin tehokas keino ehkäistä sairauksia. Terveysteknologia ja sen hyödyt ja haitat lääketieteen ammattilaisille ja erityisesti tavallisille kuluttajille ovat lähellä sydäntäni.