Ajatustyö

Tuomas Niemelä | 27.10.2016

Älytyöterveyshuolto, jossa ei ole nettiajanvarausta

Välillä Heltin jäsenet ihmettelevät, miksei tapa, johon ovat jo muualla tottuneet, ole täällä mahdollinen. Tämä voi tuntua heikennykseltä aiempaan verrattuna, mikä on ymmärrettävää. Olemme kuitenkin näin päättäneet ja vieläpä ajattelemme, että tähän on hyvät perusteet. Yritän selittää.

Kun ihmisellä herää terveyteensä liittyvä huoli tai ilman huolta tarve kysyä apua, on aivan luonnollinen ajatus kääntyä lääkärin puoleen. Tähän ovat monet oppineet tai opetettu. Terveydenhuollon ammattilaiset näkevät asian toisin. Lääkäri ei ole aina tarpeellinen tai edes sopivin taho asiaa hoitamaan. Meillä lääkäreillä on myös taipumus tehdä joskus asioista turhan monimutkaisia, tunnustettakoon se tässä. Määräämme tutkimuksia, lääkkeitä ja sairauslomaa, siihenhän meidät on koulutettu. Työikäisten ja työssäkäyvien ihmisten vaivat eivät läheskään aina tätä vaadi. Joskus yksittäinen lääkärikäynti passivoi ja tekee aiemmin terveestä ja hyvinvoivasta kansalaisesta potilaan kertaheitolla.

Kun selkä kipeytyy, on fysioterapeutti yleensä oikea valinta. Kun nukkumisen kanssa on ongelmia, psykologi ottaa homman haltuun. Monessa muussa vaivassa paras apu ja neuvonta on saatavilla terveydenhoitajalta, työterveystiimin koordinaattorilta.

Mihinkäs tässä sitten lääkäriä enää tarvitaan? Terveydenhuoltojärjestelmä rakentuu siten, että työttömyys ei uhkaa. Työkyvyn arviointi, lausunnot ja monenmoiset lähetteet vaativat edelleen lääkärin työpanosta kuten myös monet sairaanhoidolliset asiat, akuutit ja kiireettömämmät. Koemme Heltissä, että työnjako, jossa tilanteeseen sopivin työterveyshuollon asiantuntija tai ammattilainen on räätälöidysti etulinjassa, on mielekkäin tapa sekä jäsentemme että meidän kannaltamme. Kun tähän opitaan, seuraa onnistumisen elämyksiä puolin ja toisin. Hoidetaan asiat kerralla oikein.

On selvää, että Heltin tapa toimia vaatii saumatonta yhteistyötä meillä sisäisesti. Tätä toteutamme konsultoimalla toisiamme usein ja hyvinkin nopeasti, kun yhteydenotto meille tulee. Lääkäri siis toimii taustalla, vaikkei se aina ulospäin näykään.

Vaikka nettiajanvarausta ei ole, meihin saa helposti yhteyttä. Kiireellisissä asioissa paras tapa on soitto Helttilinjaan, muutoin suosittelemme chat-palvelun käyttöä.

Heltin jäsenille tuttu MyHeltti on ylpeydenaiheemme. Jäsenet ovat tottuneet käyttämään sitä kiitettävän hyvin. Kuva ihottumasta tai punoittavasta silmästä kirjoitetun viestin oheen johtaa hoitotapahtumaan, joka yleensä saatetetaan onnelliseen loppuun ilman, että jäsenen tarvitsee käyttää omaa aikaansa lääkärikäyntiin matkoineen. Toki viesti voi joskus johtaa myös vastaanottokäyntiin. Sen tarpeen arviontiin käytämme ammattitaitoamme. Kaksi kolmesta asiasta hoituu etänä, jatkossa varmasti vieläkin useampi.

Jossain vaiheessa keskustelua terveydenhuollossa tullaan aina ikuisuusteemaan eli kustannuksiin. Rajallisten resurssien jako on tehtävä, halutaan tai ei. On valitettavan tosi, että palvelun maksaa aina joku ja tätä maksajaa kiinnostaa, kuinka mielekkäästi palvelut on järjestetty. Työterveyshuollon kustannuksista vastaa pääasiassa työnantaja. Tähän huutoon olemme vastanneet muokkaamalla mallimme, emme kuristamalla palvelut minimiin, vaan tuomalla ne nykyaikaan.

Heltissä olemme lähteneet uudistamaan työterveyshuoltoa ja uskomme juttuumme. Kasvava jäsenmäärä on meille tästä kiitos, jonka nöyrinä otamme vastaan. Paras palaute tulee kuitenkin uudelta jäseneltä, joka asiansa hoidettuaan huomaa, että homma toimii.

Chattaillaan ja soitellaan!

Tuomas Niemelä, työterveyslääkäri. Tuomas on työskennellyt yli 10 vuoden ajan työterveyshuollossa lääkärinä ja viihtyy työterveyshuollon vaihtelevassa arjessa. 

Tuomas Niemelä

Tuomas Niemelä: Olen työskennellyt yli 10 vuoden ajan työterveyshuollossa lääkärinä. Viihdyn työterveyshuollon vaihtelevassa arjessa. Vapaa-ajallani nautin tavoitteellisesta kuntoliikunnasta.