Ajatustyö

Aino Siippainen | 9.7.2019

Ajatustyöläisen työterveyspalvelut tuovat kilpailuetua

Nykypäivän työ- ja digielämä kuormittavat ja haastavat aivoja enemmän kuin koskaan. Haitalliset tottumukset, työympäristön toiminta ja puutteellinen johtaminen altistavat mieltämme arjessa. Tutkimusten mukaan joka viides suomalainen työntekijä kärsii vuoden aikana työuupumuksesta ja WHO on arvioinut masennuksen nousevan suurimmaksi terveystaakaksi vuoteen 2030 mennessä. 

Moniin asioihin voi kuitenkin vaikuttaa. Yrityksissä nähdään entistä vahvemmin, että ajatustyöläisten hyvä kapasiteetti on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Ajatustyössä tuottavuuserojen mittakaavat ovat toista luokkaa kuin perinteisessä työssä. Jos hyvä tehdastyöläinen voi olla 2-4 kertaa tuottavampi kuin keskinkertainen, on Bill Gatesin mukaan hyvä koodari jopa 10 000 kertaa tuottavampi kuin heikko koodari.  Mittakaava on toki reilu, mutta suunta on selkeä.  Ajatustyöläisen hyvinvoitiin panostaminen on investointi.

”Kun työntekijät voivat hyvin, myös yritys tuottaa hyvin.”

Uuden ajan työterveys on muutakin kuin sairaanhoitoa – Heltillä ⅔ toiminnasta on ennaltaehkäisevää

Suurimpia työn kuormitustekijöitä ovat kiire, keskeytykset, multitaskaus, informaatioähky ja työn tietointensiivisyys. Monesti nämä liittyvät puutteelliseen johtamiseen. Seurauksina ovat stressioireet, unettomuus ja elämänhallinnan ongelmat. Ennaltaehkäisemällä näitä vaikutamme paljon tuloksellisemmin työntekijöiden työkykyyn kuin reaktiivisilla sairaanhoidon palveluilla. Siksi Heltti on nostanut työntekijän Mental Capacity -palvelut merkittävään – jopa merkittävimpään – rooliin perinteisten lääkäripalveluiden rinnalle.

Heltin työterveys koostuu kolmesta eri osa-alueesta, joka tukevat työntekijän kapasiteettia jaksaa muuttuneessa työarjessa:

  1. Ennaltaehkäisevä hyvinvointi
    Heltin Mental Capacity -palvelut auttavat tunnistamaan niitä asioita, joissa työkykyä voi tukea ja työntekijää motivoida huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Yksilötasolla tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Heltin työpsykologin valmennukset ja työkalut, joita käyttää joka viides Heltin jäsen. Heltti kohdentaa Mental Capacity -palvelut tiedon avulla proaktiivisesti erityisesti niille, jotka palveluita tarvitsevat. Näin palveluiden piiriin saadaan sellaisetkin työntekijät, jotka eivät niihin omatoimisesti ehkä hakeutuisi. Tiiviillä yhteistyöllä yrityksen henkilöstöhallinnon kanssa varmistamme yritystasolla toimivan hyvinvoinnin johtamisen mallin sekä dynaamisen hyvinvointisuunnitelman toteutumisen.
  2. Työkyky
    Lakisääteinen osuus keskittyy työterveyden ensisijaiseen tavoitteeseen, taata työntekijöille terveellinen työympäristö ja -olosuhteet. Lue lisää lakisääteisen työterveyden merkityksestä täältä.
  3. Sairaanhoito
    Sairaanhoidossa varmistetaan, että sairastumisen sattuessa työntekijän tervehtyy nopeasti takaisin työkykyiseksi. Heltillä sairaanhoito on vaikuttavaa ja yli 70% vastaanotoista tehdään etänä videon, puhelimen tai livechatin välityksellä. Hoidontarpeen arvion avulla hoito saadaan alkamaan ensimmäisestä kontaktista, aikaa säästyy ja turhat käynnit vähenevät. Pystymme ohjaamaan työntekijät suoraan oikealle asiantuntijalle ja monissa asioissa diagnosointi ja hoito onnistuu etänä.

Yhteinen tavoite

Meillä ja asiakkaillamme on yhteinen tavoite: Pitää työntekijät terveinä. Kun työntekijät voivat hyvin, myös yritys tuottaa hyvin. Hyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys on  todettu monissa tutkimuksissa, kuten esim. O.C. Tannerin tekemässä tutkimuksessa hyvinvointi nosti tuottavuutta jopa 20 prosenttia.

Toimintamallimme perustuu perinteisen kiinalaisen kylälääkärin toimintatapaan, jossa lääkärin palkkio perustui terveiden kyläläisten määrään sen sijaan, että lääkäri olisi laskuttanut tehdyistä toimenpiteistä. Kun työntekijöillä on vähemmän tarvetta reaktiiviselle sairaanhoidolle, on se kannattavaa myös Heltille. Perinteisessä työterveysliiketoiminnassa liiketoiminnan kannustimet ovat täysin nurinkuriset – mitä enemmän sairastetaan sen parempaa liikevoittoa.

Heltti on hyvinvointi- ja terveyspalveluyritys, jonka missiona on luoda ajatustyöläisille kestävää energiaa.
Pyydä tarjous Heltin kokonaisvaltaisesta työterveydestä ja jutellaan lisää!

 

Aino Siippainen

Aino Siippainen: Heltin Tampereen vahvistus, joka istuttaa hyvinvoinnin taimia manselaiseen työkulttuuriin. Intohimoni on löytää laatikon ulkopuolelta uutta ajateltavaa ja mielelläni autan myös asiakkaitamme kyseenalaistamaan työterveysrutiinit. Arkeani vauhdittaa kaksi työhyvinvointikoirinakin tunnettua villakoiraa sekä agilityesteet. Viikonloppuisin minut tavoittaakin parhaiten treeni- ja kisakentiltä sinnikkään asenteen kera.